Psychiatrische comorbiditeitsunit

Met de psychiatrische comorbiditeitsunit (PCU) heeft het WZA een verpleegafdeling waar patiënten met lichamelijke én psychische klachten terecht kunnen.

Patiënten die vanwege psychische problemen op een gewone verpleegafdeling niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, kunnen terecht op de PCU. Bijvoorbeeld patiënten met dementie, patiënten die een suïcidepoging hebben gedaan of patiënten met een psychose of een delier. De PCU is een rustpunt waar al deze patiënten specifieke zorg krijgen. 

Wie werken er?

Op de PCU werken de psychiaters mw. M. Kootstra en mw. L. Verhoeff. De verpleegkundigen van de PCU zijn speciaal opgeleid om patiënten met psychische klachten zo goed mogelijk te begeleiden.

Meer informatie

Algemene informatie over een opname in het WZA vindt u onder Opname.

Informatie over de PCU vindt u in de patiëntenfolder Een opname op de PCU.

Informatie voor contactpersonen is te vinden in de folder Informatie voor contactpersonen van patiënten op de PCU.

 


 

Medewerkers

  • Kootstra Mirjam
  • Verhoeff Laura
 

Contact

  •  (0592) 32 57 25 (bij geen gehoor 32 55 10 / 32 55 12)

Bereikbaarheid

24 uur; contactpersonen bij voorkeur tussen 10.00 en 15.30 uur

 

Meer informatie

 

Lees de WZA-Gezondheidswijzer van maart 2013 over psychische gezondheid.