Janita de Jong
Apothekersassistent
Willem
Patiënt
 

Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek van het WZA levert de farmaceutische zorg voor de patiënten die het WZA bezoeken. Daarnaast voorziet de ziekenhuisapotheek de bewoners van een achttal externe instellingen van farmaceutische zorg, waaronder een psychiatrisch ziekenhuis, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en het Sint Lucas Ziekenhuis in Winschoten. Het totale aantal 'bedden' dat verzorgd wordt vanuit de ziekenhuisapotheek bedraagt ongeveer 3800. De ziekenhuisapotheek van het WZA vervult dus een sterk regionale functie in Noord- en Midden-Drenthe.

In de ziekenhuisapotheek werken ongeveer 80 medewerkers, waarvan 7 ziekenhuisapothekers, met elk hun eigen specialisaties, en 52 apothekersassistenten.

Poliklinische apotheek
In de hal van het ziekenhuis is een poliklinische apotheek, waarmee nauw wordt samengewerkt. Vanuit deze politheek worden geneesmiddelen afgeleverd aan patiënten die de poliklinieken hebben bezocht of uit het ziekenhuis worden ontslagen. Ook vervult deze apotheek een 24-uursfunctie voor de regio. In deze apotheek werken circa 21 medewerkers.

 

Noot: de WZA-Gezondheidswijzer (onze maandelijkse gezondheidspagina in het Gezinsblad) van januari 2010 was geheel gewijd aan medicijngebruik. Lees meer! (klik hier)


 

Medewerkers

  • Hoge Rien
  • Mulder Hans
  • Risselada Arne
 

Contact

Bereikbaarheid

Werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur