Inleiden van de bevalling

Veel voorkomende redenen om een bevalling in te leiden, zijn: overdragen zijn, langdurig gebroken vliezen, hoge bloeddruk, achter­lopende groei bij het kind en een slechter functionerende placenta.

Ook als u zelf lichamelijke klachten hebt, kan gekozen worden voor een inleiding.

Overdragen zijn

Als u twee weken na de uitgerekende datum (in de 42e week van de zwanger­schap) nog niet bevallen bent, spreekt men van overdragenheid (serotiniteit). De gynaecoloog zal dan adviseren om de bevalling in te leiden.

Langdurig gebroken vliezen

Het breken van de vliezen is vaak het eerste teken dat de bevalling begint. Als de vliezen langer dan vierentwintig uur gebroken zijn zonder dat er weeën zijn, spreekt men van langdurig gebroken vliezen. De bevalling kan dan alsnog uit zichzelf op gang komen, maar men adviseert in dat geval toch een bevalling in het ziekenhuis, omdat er iets meer infectie­gevaar bestaat.

Als de vliezen langer dan vierentwintig uur gebroken zijn bij een voldragen zwanger­schap, is er weinig kans dat de weeën nog spontaan op gang komen. De gynaecoloog adviseert dan vrijwel altijd om de bevalling in te leiden.

Als de vliezen vóór de 37e week breken, wacht men vaak met een inleiding zolang er geen tekenen van infectie zijn.

  • Bij langdurig gebroken vliezen is het verstandig om uw temperatuur van tijd tot tijd op te nemen. Als u koorts hebt (meer dan 38° C) moet u con­tact opnemen met uw verloskundige of gynaecoloog.

Achterlopende groei

Als de gynaecoloog aan de hand van onderzoek constateert dat uw kind onvol­doende groeit, kan dat een reden zijn om de bevalling in te leiden.

Slechter functionerende placenta

Een kind in de baarmoeder krijgt voeding en zuurstof via de placenta (moe­derkoek). Stel dat u tijdens de zwangerschap een te hoge bloeddruk hebt of suiker­ziekte, dan bestaat de kans dat de placenta daardoor minder goed gaat functioneren. Meestal is het dan verstandig om de bevalling in te leiden.

Andere redenen

Als er medische problemen waren tijdens een vorige bevalling of er zijn tijdens uw huidige zwangerschap andere pro­blemen dan die hiervoor al zijn genoemd, kan dat ook een reden zijn om de bevalling in te leiden.