Wat moet u regelen tijdens uw zwangerschap?

Erkenning

Gehuwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap zijn beide (automatisch) wettelijk de ouders van het kind. De erkenning van het kind is automatisch geregeld.

Kinderen van ouders zonder juridische relatie (geen huwelijk of geregistreerd partnerschap) hebben niet automatisch een wettelijke vader en krijgen standaard de achternaam van de moeder. Om het vaderschap officieel vast te leggen, moet het kind erkend worden. De vader krijgt vervolgens dezelfde rechten en plichten als wanneer er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Als twee vrouwen samen een kind krijgen, geldt hetzelfde als bij de man-vrouwrelaties. De zogenaamde mee-moeder wordt gelijk gesteld met de vader. Zij kunnen, als er geen juridische relatie is, ook tot erkenning toegelaten worden.

De erkenning wordt geregeld bij de burgerlijke stand.

Het is verstandig de erkenning al te regelen vóór de bevalling. Je moet hiervoor namelijk samen naar de afdeling burgerzaken van de gemeente.

Kraamzorg

Na het verblijf op de kraamafdeling komt er een kraamverzorgster bij u thuis om te helpen met de verzorging van jullie kind. Daarnaast voert ze een aantal belangrijke controles uit.

De kraamzorg moet in de zwangerschap al aangevraagd worden. Dit moet u zelf doen. U bent vrij in de keuze bij welke kraamzorgorganisatie u dit doet.

Kraampakket en bedophogers

Ook als u in het ziekenhuis bevalt, is het handig om een kraampakket in huis te hebben. Er zitten namelijk ook benodigdheden in voor na de bevalling. Bent u aanvullend verzekerd dan krijgt u het pakket waarschijnlijk vergoed en kunt u het pakket bestellen bij uw zorgverzekeraar.

Voor de kraamverzorgster die in de kraamtijd bij u thuis komt, is het belangrijk dat uw bed op de goede werkhoogte staat (70cm). Hiervoor kunt u in de zwangerschap gratis bedophogers / klossen lenen bij een van de uitleenpunten van Icare of bij de Thuiszorgwinkel. U kunt hier ook een ondersteek en rugsteun lenen.

 

Meer lezen?

Ga naar de pagina Als u zwanger bent.