Papier vernietigen

In het WZA gaan we zorgvuldig om met de gegevens van een patiënt. Daarom:

Laten we papieren waar patiëntgegevens op staan niet slingeren en gooien we ze weg in de daar voor bestemde bakken.

 

De letters voor het puzzelwoord zijn: E  N  T

Ga ook op zoek naar de vier andere QR-codes, verzamel alle letters en raad het puzzelwoord.

Stuur je oplossing uiterlijk 19 oktober naar jan.metselaar@wza.nl o.v.v. 'puzzel'.