Op deze website staat een gemiddelde van de wachttijd per specialisme en behandeling. Aan de wachttijden kunt u daarom geen rechten ontlenen. Wanneer u er de voorkeur aan geeft door een bepaalde specialist behandeld te worden, kan dat betekenen dat de wachttijd langer is. De genoemde wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedeisende hulp. 

Een lijst met wachttijden vindt u elders op deze website.

Wachttijd voor poliklinieken

De wachttijd voor de poliklinieken is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een afspraak te maken voor een eerste polikliniekbezoek, en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

De wachttijd voor de polikliniek wordt bepaald aan de hand van de derde mogelijkheid in het afsprakenregister (actueel).

Wachttijd voor behandeling

De wachttijd voor een behandeling is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling en het uitvoeren van de behandeling.

De wachttijd voor behandeling wordt per specialisme bepaald door het gemiddelde van de wachttijd van de patiënten die in de voorgaande drie maanden zijn behandeld (retrospectief).

Wachttijd voor diagnostiek

De wachttijd voor de diagnostiek (medisch onderzoek) is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor gebruik van diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

De wachttijd voor de diagnostiek wordt bepaald aan de hand van de derde mogelijkheid in het afsprakenregister (actueel).

Wachttijdbemiddeling

Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare tijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.