Het gevoel van het WZA

Empathie is de basis van ons handelen. Dit betekent dat wij ons, bij alles wat we doen of van plan zijn te doen, inleven in de mogelijkheden, beperkingen en gevoelens van onze patiënten, bezoekers en hun naasten. Daarbij is de patiënt onze belangrijkste doelgroep.

Door in gedachten steeds in de schoenen van onze patiënt te gaan staan, laten wij onze zorg, onze dienstverlening en de inrichting van ons gebouw nog beter aansluiten bij zijn persoonlijke behoefte.

Wij zien onze patiënten als onze gast en willen graag dat zij zich zo prettig en welkom mogelijk voelen in ons ziekenhuis. Gezond en lekker eten en drinken hoort daarbij, maar ook een vriendelijk woord, een helpende hand en bijvoorbeeld kunst in de openbare ruimtes. 

Wij betrekken de patiënt actief bij zijn eigen zorgproces, zodat hij naar vermogen kan meebeslissen en mede de regie kan voeren. Wij denken dat dit ervoor zorgt dat onze patiënten sneller herstellen en een hoge kwaliteit van zorg ervaren.