Persoonlijk, helder en verbonden

Na meer dan 25 jaar krijgt het WZA een andere huisstijl. Ons nieuwe gezicht heeft een warme en moderne uitstraling en past bij de kernwaarden persoonlijk, helder en verbonden.

  • Persoonlijk (“Het WZA geeft me een vertrouwd gevoel”). Dit heeft te maken met begrip, aandacht, maatwerk. Zo wil de ene patiënt misschien geleid worden en wil de ander juist zelfregie. Op deze en andere persoonlijke wensen spelen wij in.
  • Helder (“Rust, licht, overzicht”). Het is de patiënt duidelijk hoe zijn zorgtraject eruitziet en wat hij zelf kan doen om zich daarop voor te bereiden. Hij weet waar hij aan toe is.
  • Verbonden (“Hier voel ik me thuis”). We voelen ons verbonden met onze patiënt en met de regio. Al meer dan honderd jaar bevindt het WZA zich immers in het hart van Drenthe: daar zijn we trots op en dat willen we laten zien!

We willen dat onze patiënten zich begrepen en op hun gemak voelen in het WZA. We hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt hoe dit tot uiting komt in onze huisstijl en die afspraken vastgelegd in een handboek. De huisstijl slaat niet alleen op grafische vormgeving - ook bij verbouwingen, de inrichting van het gebouw en onze dienstverlening houden we rekening met de gewenste uitstraling ‘persoonlijk, helder en verbonden’.

In de loop van 2018 wordt de verandering stap voor stap zichtbaar.