Wij vinden het belangrijk om uw ervaringen met ons ziekenhuis te meten. Wij doen dit onder andere met de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z).

Ieder jaar krijgen (steekproefsgewijs) 5500 patiënten na een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek de vraag om hun ervaringen via een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over medische deskundigheid, informatieverstrekking, de gang van zaken rond opname en ontslag en over de manier van benaderen.

Onderzoeksbureau Mediquest voert voor de CQI-Z voor ons uit.

Hoe werkt het?

Als u bent geselecteerd om aan het onderzoek mee te doen, krijgt u een unieke inlogcode waarmee u thuis de vragenlijst kunt openen en invullen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan ontvangt u een papieren vragenlijst om in te vullen en te retourneren.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

  • Voor het WZA is het zeer waardevol om te weten hoe wij in de ogen van onze patiënten 'presteren'. Zo leren we van u en voeren we die verbeteringen door waar u als patiënt behoefte aan hebt.
  • De uitkomsten worden gepubliceerd op de website van het WZA.
  • Met de verbeterpunten die uit het onderzoek komen, gaan wij actief aan de slag. Door mee te doen helpt u ons dus om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.