Ontbreken beelden radiologisch onderzoek

Begin februari 2019 hebben wij een aantal patiënten een brief gestuurd om hen te informeren over het feit dat er beelden van radiologisch onderzoek in hun medisch dossier ontbreken. Het gaat om radiologisch onderzoek (zoals een röntgenfoto, MRI scan, CT scan, mammografie, echo of nucleaire geneeskunde) dat gedaan is tussen september en eind november 2016. Het schriftelijke verslag van het onderzoek is wel in het medisch dossier aanwezig.

We gaan ervan uit dat het ontbreken van de beelden niet direct consequenties voor de patiënten heeft, maar willen ze wel hierover informeren en onze excuses hiervoor aanbieden.

Wat is er gebeurd?

In november 2016 heeft het WZA een nieuw computersysteem in gebruik genomen voor de opslag en verwerking van radiologiebeelden. De leverancier heeft in de periode daaraan voorafgaand alle onderzoeksgegevens verplaatst van het oude naar het nieuwe systeem. Dit verloopt in verschillende fases. Toen de gegevens zijn overgezet, is er een procedurefout gemaakt en ontbraken er beelden van september t/m november 2016; dit is niet direct opgemerkt. Eind november 2018 kwamen wij hier achter.

Om te voorkomen dat er nogmaals radiologische beelden verloren gaan, heeft de leverancier het systeem direct zorgvuldig gecontroleerd. De procedure is aangepast en er is een extra controlemoment toegevoegd.

Volgens procedure hebben wij dit voorval bij de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ) en de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Ook hebben we de behandelend specialisten en huisartsen van de patiënten geïnformeerd.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij bureau Communicatie van het WZA. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur op telefoonnummer (0592) 32 51 68.