Patiënten zijn zeer tevreden over het WZA

Uit het patiëntervaringsonderzoek van 2019, de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z), blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn over het WZA. Het WZA scoort weer iets beter dan 2018 voor zowel de polikliniek, de verpleegafdeling als ziekenhuisbreed.

 

2019

2018

Totaalcijfer ziekenhuis  

8,68

8,59

Totaalcijfer ziekenhuisopname

8,78

8,63

Totaalcijfer poliklinische zorg

8,51

8,46


De patiënten gaven onder meer antwoord op vragen over de communicatie met artsen en verpleegkundigen, het gevoel van veiligheid en de bereikbaarheid. Een belangrijke vraag is of de respondenten het WZA zouden aanbevelen aan familie of vrienden. 

Aandachtspunten en pluimen

Aandachtspunten voor verbetering zijn voor de poliklinieken de informatie in de wachtruimte over de wachttijd, en voor de opnameafdelingen de informatie over patiëntveiligheid tijdens het opnamegesprek.
Punten van grote tevredenheid zijn de behulpzaamheid van medewerkers, de ontvangst en bejegening, de afstemming tussen medewerkers onderling en de telefonische bereikbaarheid van de poliklinieken. 

Jaarlijks onderzoek

Het onderzoek werd ook in 2019 uitgevoerd door onderzoeksbureau Mediquest. Dit bureau vraagt ieder jaar steekproefsgewijs meer dan 5000 patiënten na een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek hun ervaringen via een digitale vragenlijst in te vullen. De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor het WZA. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt.