Ron
Bezoeker
Jannie
Patiënt
 

Clientenraad

Een cliëntenraad is een bij wet ingesteld orgaan dat de belangen behartigt van de gebruikers van een zorginstelling. De in 1996 ingestelde Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschrijft de wettelijke taken en bevoegdheden.

Vanwege het verstrijken van de maximaal toegestane zittingstermijnen ontstaan er binnen de cliëntenraad van het WZA vacatures voor de volgende twee functies: een secretaris en een penningmeester (m/v). Lees meer!

De cliëntenraad van het WZA bestaat sinds 1998 en telt vijf leden. De eerste leden zijn toentertijd aangewezen in overleg met het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Drenthe (tegenwoordig Zorgbelang Drenthe). 

De cliëntenraad vergadert iedere maand. Daarnaast is er vier keer per jaar een medezeggenschapsvergadering met de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Lees meer over het werk van de cliëntenraad in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Lees ook het Jaarplan 2017 van de cliëntenraad van het WZA (pdf, 440 kb).