Pers en media

Bereikbaarheid voor de pers

De Raad van Bestuur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (0592) 32 54 03. Buiten kantooruren kunt u bellen met de telefooncentrale van het WZA, (0592) 32 55 55.

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen

Om de privacy van de patiënten en medewerkers te kunnen waarborgen, is het niet toegestaan om opnamen te maken in gebouwen en op terreinen van het WZA zonder toestemming van de Raad van Bestuur. Ook patiënten en/of medewerkers zullen toestemming moeten geven alvorens zij op beeld- of geluidsmateriaal worden opgenomen. Het is evenmin toegestaan om gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Onder opnamen worden verstaan alle vormen van geluid- en beeldregistratie.

Voorlichting en communicatie

In principe verlopen alle contacten met vertegenwoordigers van de media via de Raad van Bestuur van het WZA en/of de communicatieadviseur. Dit geldt ook voor vragen naar aanleiding van persberichten, tenzij onder het persbericht een andere contactpersoon staat. Ook alle vragen van de media naar aanleiding van de actualiteit en aanvragen voor interviews verlopen via de Raad van Bestuur/de communicatieadviseur. Er wordt dan gezorgd voor een interviewafspraak met de te interviewen medewerker.