De cliëntenraad (CR) is onafhankelijk en zelfstandig en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de patiënten in het ziekenhuis. Wij brengen de ervaringen en belangen van de patiënten over aan de raad van bestuur van het WZA.

Contact

De mening van patiënten is belangrijk! Wilt u een ervaring of onderwerp bij ons onder de aandacht brengen? Neem dan contact met ons op. De CR behartigt het algemene belang van patiënten. Met individuele klachten kunt u terecht bij de ombudsfunctionaris van het WZA.

Hebt u ideeën over wat voor u belangrijk is voor de beste zorg, dan horen wij graag van u via het e-mailadres .

Belangenbehartiging

Om de belangen van de patiënt goed te blijven behartigen willen we graag patiënten benaderen via het online patiëntenpanel. Wilt u ook meedoen met dit panel, dan kunt u via deze link uw gegevens invullen. Een aantal keren per jaar zullen we u dan benaderen met een concrete vraag. 

Veel reacties op onze enquête! 

20 november 2020 - Als cliëntenraad van het WZA willen we iedereen die heeft meegedaan aan onze enquête heel hartelijk bedanken! Het helpt ons om de dingen te doen die de patiënt van het WZA belangrijk vindt. Wij hebben alle reacties verwerkt en een 'top 5' opgesteld.

Hieronder de onderwerpen die jullie/patiënten van het WZA belangrijk vinden:

  1. Communicatie, (bejegening,) informatieverstrekking
  2. Wachttijden, in wachtkamer én met betrekking tot de behandeling
  3. Kwaliteit en veiligheid
  4. Openstelling, toegankelijkheid, bereikbaarheid (parkeren)
  5. Veiligheid, hygiëne, privacy

Veel van deze onderwerpen staan al regelmatig op onze agenda. Lees ook het jaarplan 2021