De cliëntenraad (CR) is onafhankelijk en zelfstandig en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de patiënten in het ziekenhuis. Wij brengen de ervaringen en belangen van de patiënten over aan de raad van bestuur van het WZA.

Contact

De mening van patiënten is belangrijk! Wilt u een ervaring of onderwerp bij ons onder de aandacht brengen? Neem dan contact met ons op. De CR behartigt het algemene belang van patiënten. Met individuele klachten kunt u terecht bij de ombudsfunctionaris van het WZA.

Hebt u ideeën over wat voor u belangrijk is voor de beste zorg, dan horen wij graag van u via het e-mailadres .