Het WZA heeft sinds 1998 een cliëntenraad (CR). De CR heeft vijf leden, allen afkomstig uit het verzorgingsgebied van het WZA. Vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid bekijken en bespreken zij het beleid van de raad van bestuur en geven daarover gevraagd en ongevraagd advies. De samenstelling van de CR is op dit moment:

  • dhr. C. Vegter (voorzitter)
  • mw. L. Hermann (vicevoorzitter)
  • dhr. A. Smit (lid)
  • dhr. H. Mulder (secretaris)
  • mw. A. Lalkens (penningmeester)

V.l.n.r. Albert Smit, Liesbeth Hermann, Chris Vegter, Henk Mulder en Anneke Lalkens.