Speerpunten 2022

De cliëntenraad kiest in 2022 voor de volgende speerpunten:

  1. Kwaliteit & veiligheid
  2. Toekomst WZA
  3. Samenwerken met de patiënt

Lees hier in het jaarplan 2022 van de cliëntenraad meer over de speerpunten en hoe de cliëntenraad dit wil organiseren.