'Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen biedt uitstekende basiszorg, waar patiënten vertrouwen in hebben. Zij krijgen deze zorg op de juiste plek, thuis of dichtbij huis als dat kan, en anders in het ziekenhuis. De drie kernwaarden van het WZA, persoonlijk, helder en verbonden, dienen hierbij als basis.'

De zorgbehoefte van de patiënt is voor de cliëntenraad (CR) leidend, niet het aanbod van het WZA. Het is belangrijk dat de patiënt in het ziekenhuis terecht kan voor zorg en deskundig advies, maar, als dat beter is voor de patiënt, moet het WZA de patiënt op basis van een open en eerlijk gesprek door kunnen verwijzen. De patiënt hierin als partner zien, vindt de CR van grote waarde.

Het Nederlandse zorglandschap ziet er op dit moment heel anders uit dan een paar jaren geleden. Het aantal ziekenhuizen is kleiner geworden en in de toekomst zullen er waarschijnlijk nog minder zijn. De overheid trekt zich terug en stimuleert dat patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen. Huisartsen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties (VVT) en ziekenhuizen zijn nauwer gaan samenwerken. En door de toepassing van moderne communicatiemiddelen hoeven sommige patiënten nu al niet altijd meer naar het ziekenhuis te komen. Deze ontwikkelingen nemen in de toekomst alleen maar toe.

De CR denkt vanuit het perspectief van de patiënt mee over deze ontwikkelingen en probeert te anticiperen op de voorgenomen veranderingen in het zorglandschap.