Visie

"Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen biedt kwalitatief uitstekende basiszorg, waar de patiënten vertrouwen in hebben. Zij krijgen de beste medische en verpleegkundige zorg, veilig, vraaggericht, beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar."

Hierbij is de zorgbehoefte van de patiënt leidend en niet het aanbod van het WZA. Het is belangrijk dat de patiënt in het ziekenhuis terecht kan voor zorg en deskundig advies. Als het beter is voor het herstel van de patiënt moet het WZA in staat zijn om de patiënt op basis van een deskundig advies door te verwijzen. Het WZA heeft hier dan een loketfunctie.

Het zorglandschap verandert. Concentratie van specialistische medische zorg is nodig om zorg van goede kwaliteit te kunnen blijven aanbieden. De cliëntenraad denkt mee over de ontwikkelingen en tracht te anticiperen op de voorgenomen veranderingen in het zorglandschap. De cliëntenraad staat positief tegenover de samenwerking met andere ziekenhuizen, zelfstandig behandelcentra (ZBC’s) en 1e lijn- instellingen.