In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten van patiënten geregeld. Deze rechten gelden ook voor het inzien van uw dossier / MijnWZA. De WGBO maakt onderscheid tussen drie leeftijdsgroepen:

  • kinderen tot 12 jaar
  • kinderen van 12 tot 16 jaar
  • jongeren van 16 jaar en ouder

Kinderen tot 12 jaar

Alleen ouders (en verzorgers) hebben toegang tot het MijnWZA van hun kind. Daarvoor is een machtiging* nodig. Uw kind kan samen met u in zijn eigen MijnWZA kijken.

*We zijn ermee bezig om het proces rondom machtigingen in orde te brengen. We informeren u op deze plek als we zover zijn dat u een machtiging kunt aanvragen. Op dit moment kunt u het dossier van uw kind dus nog niet via MijnWZA inzien. Vanzelfsprekend kunt u het dossier wel in overleg met de arts van uw kind opvragen.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen mee over de medische zorg die ze krijgen. Vanaf 12 jaar hebben kinderen het recht om hun medisch dossier in te zien. Ze mogen dan ook zelf inloggen op hun MijnWZA. Hiervoor hebben ze een eigen DigiD nodig met extra controle via sms of de DigiD-app.

Als u als ouder (of verzorger) inzage wil in het MijnWZA van uw kind, gaat dit in overleg met uw kind. U hebt dan een machtiging* nodig. 

*We zijn ermee bezig om het proces rondom machtigingen in orde te brengen. We informeren u op deze plek als we zover zijn dat een machtiging kan worden aangevraagd. Op dit moment kunt u het dossier van uw kind dus nog niet via MijnWZA inzien. Vanzelfsprekend kunt u het dossier wel in overleg met de arts van uw kind en uw kind zelf opvragen.

Jongeren van 16 jaar en ouder

Als uw kind 16 jaar of ouder is, beslist hij zelf over de zorg die hij krijgt. Vanaf dat moment mag alleen uw kind inloggen in zijn MijnWZA.

Algemene informatie over de rechten en plichten van een kind in het ziekenhuis leest u hier.