Als u ongeneeslijk ziek bent en niet lang meer te leven hebt, is de medische zorg voor u misschien alleen maar een belasting. U kunt dan kiezen voor een behandeling die alleen uw klachten verlicht en die niet meer gericht is op verlenging van uw leven. In medische termen heet dit abstinentie.
Mocht u zelf niet meer bij kennis zijn, dan krijgt uw partner of familie hier uitleg over. 

Eigen keuze

Voordat uw arts meegaat in uw verzoek om te stoppen met behandelen, zal deze eerst van u willen weten of u goed over uw beslissing hebt nagedacht. Als blijkt dat u een doordachte keuze hebt gemaakt, is uw arts verplicht om uw wens te volgen.

Verlichting van de klachten

De beslissing om af te zien van medische behandeling kan onder andere betekenen dat u bepaalde medicijnen niet meer krijgt. Er kan bijvoorbeeld besloten worden om geen antibiotica te geven als u tijdens uw verblijf in het WZA een longontsteking zou krijgen. Ook het kunstmatig toedienen van vocht of voeding om u in zo goed mogelijke conditie te houden, wordt meestal gestopt. Datzelfde geldt voor kunstmatig beademen. De behandeling is er alleen nog op gericht om uw lijden in uw laatste levensfase zo goed mogelijk te verlichten (dit wordt palliatieve zorg genoemd). Bij pijn of benauwdheid, maar bij­voorbeeld ook als u erg dorstig bent of angstig, kunnen uw klachten worden verlicht met medicatie. 

Als u een ICD hebt en ernstig en ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u besluiten dat u bij ritmestoornissen geen shocks wilt krijgen. In overleg met uw arts kan de shockfunctie van de ICD worden uitgezet.