Als u zo ernstig ziek bent dat u nog maar heel kort zult leven en u hebt ondraaglijke klachten (hevige pijn, benauwd­heidsklachten, misselijkheid of angstgevoelens) dan kunnen medicijnen uw klachten soms onvoldoende verlichten. Een arts kan dan - in overleg met u en uw naasten - kiezen voor palliatieve sedatie. U krijgt dan medicijnen die u in slaap brengen.
(Palliatief betekent: gericht op verlichting. Sedatie betekent: toediening van kalme­rende middelen.)

Afscheid

Het besluit om over te gaan tot palliatieve sedatie is ingrijpend. Als deze behandeling eenmaal is ingezet, wordt daarmee doorgegaan totdat u overlijdt. U raakt geleidelijk in een slaaptoestand waardoor u meestal niet meer kunt communiceren met uw naasten. Als u afscheid wilt nemen, moet u dat doen voordat met de palliatieve sedatie gestart wordt.

In overleg

Uw arts is degene die beslist of palliatieve sedatie nodig is. Dit wordt dan met u overlegd. Het is ook mogelijk dat gekozen wordt voor palliatieve seda­tie op het moment dat u zelf al niet meer aanspreekbaar bent. In dat geval overlegt uw arts met uw partner of familie. 

Stoppen met eten en drinken

De beslissing om over te gaan tot palliatieve sedatie, vindt plaats op een mo­ment dat u binnen afzienbare tijd zult over­lijden. In die laatste fase van uw leven eet en drinkt u vaak nog maar heel weinig of helemaal niet. Vanaf het moment dat gestart wordt met palliatieve sedatie, krijgt u geen vocht of voeding meer, ook niet via een infuus of sonde.

Misverstand

Er wordt wel eens gedacht dat palliatieve sedatie ook bedoeld is om iemand sneller te laten overlijden. Dat is onjuist. Palliatieve sedatie is iets anders dan euthanasie. Palliatieve sedatie is alleen bedoeld om in de laatste levensfase iemands lijden te verlichten.
Het is wel mogelijk dat aanvullende maatregelen, zoals het stoppen met bepaalde medicijnen of het staken van zuurstoftoediening, het leven verkort.