Als u zwanger bent

 • Specialisme of afdeling Verloskunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

In het kort

Als u een medische indicatie hebt, vinden de zwangerschapscontroles plaats in het ziekenhuis. Soms is er aan het begin van de zwangerschap al een medische indicatie, soms krijgt u de medische indicatie pas tijdens de zwangerschap. Uw verloskundige van de verloskundigenpraktijk verwijst u dan door naar het ziekenhuis. De controles in het ziekenhuis worden gedaan door een gynaecoloog of klinisch verloskundige.

Contact opnemen

Neem bij de volgende signalen direct contact op met de afdeling Verloskunde:

 • als u ongerust bent over uw eigen gezondheid of die van uw baby
 • als u vaginaal bloedverlies hebt (bewaar uw slipje of inlegkruisje)
 • als u vruchtwater verliest (dit kan een plons vocht zijn, maar het kunnen ook kleine beetjes zijn)
 • als u nog geen 37 weken zwanger bent en buikpijn of rugpijn hebt die met een bepaalde regelmaat komt en gaat
 • als u meer dan 37 weken zwanger bent en al een uur lang buikpijn of rugpijn hebt die om de vijf minuten komt en een minuut aanhoudt
 • als uw baby anders of minder beweegt dan u gewend bent (Maakt u zich zorgen over het bewegen van uw baby, neem dan de tijd om goed na te gaan wat er in uw buik gebeurt. Meestal kunt u het beste op uw linkerzij gaan liggen en uw handen op uw buik leggen.)

U kunt de afdeling Verloskunde 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via (0592) 32 50 90.

Controles

Medische indicatie

 • De eerste controleafspraak duurt drie kwartier, de afspraken daarna een kwartier tot een half uur. Bij ieder bezoek controleren we de groei en conditie van uw baby. We voelen dan uw buik en luisteren naar het hartje van uw baby. Op een aantal vaste momenten tijdens de zwangerschap wordt een echo gemaakt. Om medische redenen kan ervoor worden gekozen vaker echo’s te maken. Ook houden we uw eigen gezondheidstoestand goed in de gaten. Bij iedere controleafspraak meten we uw bloeddruk en zo nodig doen we aanvullende (bloed)onderzoek.
 • Rond de 32e week van de zwangerschap hebben we een gesprek met u over de bevalling en het geboorteplan.
 • Soms is het nodig dat u gedurende uw zwangerschap tijdelijk wordt opgenomen in het ziekenhuis.

 

 

 

Prenataal onderzoek

Vroege echo

Om de zwangerschap te bevestigen, krijgt u rond de 8e week van de zwangerschap de eerste echo. Als u zwanger bent van een meerling of er is sprake van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, is dat ook met deze echo te zien. Meestal wordt de echo inwendig (via de vagina) gedaan.

Termijnecho

Tussen de 10e en 12e week maken we een termijnecho om te bepalen hoe lang u precies zwanger bent. Meestal kan een termijnecho uitwendig via de buikwand worden gemaakt. Er kunnen redenen zijn om de echo inwendig via de vagina te maken, zoals een vroege zwangerschap, een dikkere buikwand of een diepliggende baarmoeder. Dit is niet pijnlijk of schadelijk voor de zwangerschap.

Screeningstest

Het is mogelijk om uw baby tijdens de zwangerschap te laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit kan met een combinatietest, een NIPT en een 20 weken-echo. De verloskundige of gynaecoloog vertelt u wat de verschillende onderzoeken inhouden, zodat u kunt kiezen of en zo ja , hoe u uw baby wilt laten onderzoeken op aangeboren aandoeningen. Meer informatie vindt u op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl, een website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Groeiecho’s en liggingsecho

In de 32e week krijgt u een groeiecho. Dit is een aanvulling op het onderzoek waarbij de verloskundige of gynaecoloog uw buik voelt om de groei van uw baby te beoordelen. Om te bepalen of uw baby een hoofd- of stuitligging heeft, maken we rond de 36e week een liggingsecho.

Extra echo's

Om medische redenen kan het nodig zijn om tijdens de zwangerschap extra echo’s te maken. Soms is dit aan het begin van de zwangerschap al bekend, bijvoorbeeld als u overgewicht hebt of als u eerder bent bevallen van een (te) groot of (te) klein kind. Andere redenen om een extra echo te doen, zijn bijvoorbeeld dat u bloed verliest, uw baby onvoldoende groeit of dat de hoeveelheid vruchtwater moet worden bepaald.

Voorlichting

Zwangerschapscursussen

Het volgen van een zwangerschapscursus is niet verplicht, maar we raden het u wel aan. Over het algemeen bent u dan beter voorbereid op de bevalling. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals: zwangerschapsyoga, zwangerschaps-zwemmen, haptonomische begeleiding, cursussen zwanger en fit zijn en de cursus ’Samen Bevallen’.

Voorlichtingsavonden in het ziekenhuis

Met grote regelmaat vinden er in het WZA voorlichtingsbijeenkomsten plaats over gezond zwanger zijn, bevallen en borstvoeding. De data van deze bijeenkomsten zijn te vinden in de agenda op wza.nl. Om u aan te melden, kunt u bellen naar de kraamafdeling, telefoonnummer (0592) 32 53 70.

Gezond zwanger
De manier waarop u tijdens uw zwangerschap leeft, eet en beweegt, heeft invloed op de gezondheid van uw baby. Het is dus belangrijk om al vroeg in de zwangerschap op uw leefstijl te letten. Tijdens de bijeenkomsten ‘Gezond zwanger’ krijgt u allerlei informatie die van belang is voor een gezonde zwangerschap. De bijeenkomsten worden georganiseerd door het Verloskundig Samenwerkingsverband Assen (VSV) en vinden plaats in het WZA. Er zijn ongeveer tien bijeenkomsten per jaar.

De bevalling
Iedere maand organiseert het VSV in het WZA voorlichtingsbijeenkomsten over de bevalling. Een verloskundige van het ziekenhuis, een verloskundige van een verloskundigenpraktijk uit de regio en een kraamverzorgende zijn aanwezig om u te informeren over de gang van zaken rond de bevalling.

Borstvoeding
Tijdens de bijeenkomsten over borstvoeding geeft een lactatiekundige van het WZA informatie over onder andere de voordelen van borstvoeding, de combinatie van borstvoeding met werk en de begeleiding die u in het ziekenhuis krijgt bij borstvoeding.

Wat moet u regelen?

Erkenning van uw baby door uw partner

Gehuwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap zijn beide wettelijk de ouders van een kind. De erkenning van uw baby door uw partner is in die gevallen automatisch geregeld. Als u niet bent getrouwd en er is ook geen geregistreerd partnerschap, kan uw partner de baby erkennen bij de gemeente en op die manier de wettelijke ouder worden. Dit kan al voor de geboorte. Meer hierover is te vinden op de website van de gemeente Assen (assen.nl).

Kraamzorg en verloskundige zorg na de bevalling thuis

Als u na uw verblijf op de kraamafdeling weer thuis bent, komt er een kraamverzorgende om te helpen bij de verzorging van uw baby. Kraamzorg moet u tijdens uw zwangerschap zelf aanvragen. U kunt kiezen bij welke kraamzorgorganisatie u dit doet.

De verloskundige zorg wordt na uw ontslag uit het ziekenhuis overgenomen door een verloskundigenpraktijk uit de regio. Het is verstandig om tijdens de zwangerschap te bedenken welke verloskundigenpraktijk uw voorkeur heeft.

Geboorteplan

Het is verstandig om tijdens uw zwangerschap na te denken over de dingen die voor u belangrijk zijn rond de bevalling en die met uw verloskundige en partner te bespreken. Van uw verloskundige krijgt u een geboorteplan waarin u uw wensen kunt noteren. Rond de 32e week van uw zwangerschap neemt uw verloskundige het geboorteplan met u door.

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Verloskunde. U kunt hen op verschillende manieren bereiken.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij-app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
 • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
 • U kunt bellen naar de polikliniek Verloskunde. De medewerkers zijn dag en nacht bereikbaar, telefoonnummer (0592) 32 60 90.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

verlos07 - september 2017