Als uw baby geel is

 • Specialisme of afdeling Kindergeneeskunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

In het kort

De meeste baby’s worden enkele dagen na de geboorte een beetje geel, ongeacht hun eigen huidskleur.  Als het bilirubinegehalte in het bloed (dat geel zien veroorzaakt) te hoog dreigt te worden, zal de arts of verloskundige voorstellen uw baby te behandelen met fototherapie.

Wat is het?

Geel zien komt doordat een bepaalde afbraakstof - bilirubine - uit het bloed in de huid van de baby terechtkomt. Dat kan meestal geen kwaad en gaat na een paar dagen vanzelf weer over. Soms kan geel zien wel gevolgen hebben. De hoeveelheid bilirubine in het bloed kan zo hoog worden, dat er een hersenbeschadiging optreedt. Daarom wordt een baby hier de eerste dagen goed op gecontroleerd. Als een baby te geel is, kan de hoogte van de bilirubine worden bepaald met een bloedtest. Bij een te grote hoeveelheid bilirubine wordt een baby meestal in het ziekenhuis behandeld met lichttherapie.

Waarom baby's geel worden

De stof bilirubine wordt uitgescheiden door de lever. Na de geboorte ontstaat er meer bilirubine dan de lever kan uitscheiden. Dit probleem duurt meestal een paar dagen. Als u uw baby goed bekijkt bij daglicht of helder kunstlicht, kunt u zien dat de huid gelig is. Meestal wordt tussen de 3e en de 5e dag eerst het gezichtje geel. De gele kleur kan zich vervolgens verspreiden via borst, armen en buik naar de benen.

Kan geel worden kwaad?

De meeste baby’s worden een beetje geel en dat kan geen kwaad. Na een paar dagen tot twee weken verdwijnt de gele kleur meestal vanzelf. In uitzonderlijke gevallen wordt de hoeveelheid bilirubine in het bloed zo hoog dat het gevaar bestaat dat de hersenen worden beschadigd. Daarom moet een baby de eerste vier dagen na de geboorte dagelijks worden gecontroleerd op 'geel zien' door een kraamverzorgende, verpleegkundige, verloskundige of arts. Als een baby geel blijft, moeten de dagelijkse controles ook na de vierde dag doorgaan.

Controle op geel zien

Het bilirubinegehalte kan worden vastgesteld door middel van een bloedtest. Of het echt nodig is om te testen, hangt onder andere af van hoe geel uw baby is en hoeveel dagen oud uw baby is. Als een baby al binnen 24 uur na de geboorte geel ziet, is altijd verder onderzoek door een arts nodig.

Als de baby na drie weken nog geel is

De gele kleur verdwijnt meestal na twee weken. Soms blijft een baby na drie weken nog geel. Dat kan worden veroorzaakt door moedermelk en is dan meestal onschuldig. In heel zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een leverziekte. Als de baby na drie weken nog geel is, moet dit worden besproken met een arts (een huisarts, consultatiebureau-arts of kinderarts). Meestal volgt dan bloedonderzoek.

Behandeling

Als het bilirubinegehalte in het bloed te hoog dreigt te worden, zal de arts of verloskundige voorstellen uw baby te behandelen met fototherapie. Hierbij wordt de baby onder een speciale lamp of op een lichtmatras gelegd die licht afgeeft waardoor bilirubine wordt afgebroken.

Over het algemeen wordt de baby na een paar dagen minder geel en daalt het bilirubinegehalte van het bloed.

Soms (in minder dan 1 op de 100 gevallen) lukt het niet om met fototherapie het bilirubinegehalte in het bloed voldoende te laten dalen. In dat geval moet het bloed van de baby worden vervangen door donorbloed.

Invloed van borstvoeding

Geel zien komt vaker voor bij baby’s die borstvoeding krijgen dan bij baby’s die kunstvoeding krijgen. Het gebeurt vooral als de borstvoeding niet goed lukt en de baby te weinig melk binnenkrijgt.

Als uw baby borstvoeding krijgt, wordt aangeraden de baby de eerste dagen minimaal 8 tot 12 keer aan de borst te leggen. Dit stimuleert het op gang komen van de borstvoeding, zodat de baby voldoende melk kan drinken. Als de baby te weinig moedermelk binnenkrijgt, vraag dan uw kraamverpleegkundige, verloskundige of arts om advies.

Kans op geel zien

Sommige baby’s hebben meer kans op 'geel zien' dan anderen. Dit is het geval als:

 • een baby meer dan twee weken te vroeg is geboren;
 • het niet goed gaat met de borstvoeding en een baby weinig melk binnenkrijgt;
 • een baby bij de bevalling bloeduitstortingen heeft opgelopen;
 • er bij de baby eerder een huid- of bloedtest is gedaan waaruit bleek dat het gehalte aan bilirubine hoog was;
 • een ouder broertje of zusje ook geel is geweest en daarvoor 'onder de lamp' heeft gelegen of een bloedtransfusie heeft gekregen;
 • er in de familie erfelijke ziekten voorkomen die de bloedafbraak kunnen vergroten, zoals sferocytose en G6PD-deficiëntie;
 • de bloedgroepen van moeder en baby niet bij elkaar passen waardoor bij de baby de bloedafbraak te groot is (bloedgroepantagonisme genoemd).