Als uw baby geel is

Ouder en Kind-centrum

 • Specialisme of afdeling Kindergeneeskunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 53 70

In het kort

De meeste baby’s worden enkele dagen na de geboorte een beetje geel, ongeacht hun eigen huidskleur. Dit komt door de stof bilirubine en kan meestal geen kwaad.

Als het bilirubinegehalte in het bloed te hoog dreigt te worden, zal de arts of verloskundige voorstellen uw baby te behandelen met fototherapie. Hierbij wordt de baby onder een speciale lamp gelegd of op een matras die licht afgeeft. Daardoor wordt de bilirubine afgebroken.

Waarom worden baby's geel?

Als een baby geel wordt komt dit doordat een bepaalde afbraakstof - bilirubine - in de huid van de baby terechtkomt. De meeste baby’s worden een beetje geel en dat kan geen kwaad. Na een paar dagen tot twee weken verdwijnt de gele kleur meestal vanzelf. 

Bilirubine

De stof bilirubine wordt uitgescheiden door de lever. Na de geboorte ontstaat er meer bilirubine dan de lever kan uitscheiden. Dit probleem duurt meestal een paar dagen. Als u uw baby goed bekijkt bij daglicht of helder kunstlicht, kunt u zien dat de huid gelig is. Meestal wordt tussen de 3e en de 5e dag eerst het gezichtje geel. De gele kleur kan zich vervolgens verspreiden via borst, armen en buik naar de benen.

Controle

In uitzonderlijke gevallen wordt de hoeveelheid bilirubine in het bloed zo hoog dat het gevaar bestaat dat de hersenen worden beschadigd. Daarom moet een baby de eerste vier dagen na de geboorte dagelijks worden gecontroleerd op 'geel zien' door een kraamverzorgende, verpleegkundige, verloskundige of arts. Als een baby geel blijft, moeten de dagelijkse controles ook na de vierde dag doorgaan.

Bloedtest

Als een baby te geel is, kan de hoogte van de bilirubine worden bepaald met een bloedtest. Of het nodig is om te testen, hangt onder andere af van hoe geel uw baby is en hoeveel dagen oud uw baby is. Als een baby al binnen 24 uur na de geboorte geel ziet, is altijd verder onderzoek door een arts nodig.

Als de baby na drie weken nog geel is

De gele kleur verdwijnt meestal na twee weken. Soms blijft een baby na drie weken nog geel. Dat kan worden veroorzaakt door moedermelk en is dan meestal onschuldig. In heel zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een leverziekte.

Als de baby na drie weken nog geel is, moet u dit bespreken met uw huisarts, consultatiebureau-arts of kinderarts. Meestal volgt dan bloedonderzoek.

Behandeling

Als het bilirubinegehalte in het bloed te hoog dreigt te worden, zal de arts of verloskundige voorstellen uw baby te behandelen met fototherapie. Hierbij wordt de baby onder een speciale lamp of op een lichtmatras gelegd die licht afgeeft waardoor bilirubine wordt afgebroken.

Over het algemeen wordt de baby na een paar dagen minder geel en daalt het bilirubinegehalte van het bloed.

Soms (in minder dan 1 op de 100 gevallen) lukt het niet om met fototherapie het bilirubinegehalte in het bloed voldoende te laten dalen. In dat geval moet het bloed van de baby worden vervangen door donorbloed.

Invloed van borstvoeding

Geel zien komt vaker voor bij baby’s die borstvoeding krijgen dan bij baby’s die kunstvoeding krijgen. Het gebeurt vooral als de borstvoeding niet goed lukt en de baby te weinig melk binnenkrijgt.

Als uw baby borstvoeding krijgt, raden we u aan de baby de eerste dagen minimaal 8 tot 12 keer aan de borst te leggen. Dit stimuleert het op gang komen van de borstvoeding, zodat de baby voldoende melk kan drinken. Als de baby te weinig moedermelk binnenkrijgt, vraag dan uw kraamverpleegkundige, verloskundige of arts om advies.

Kans op geel zien

Sommige baby’s hebben meer kans op 'geel zien' dan anderen. Bijvoorbeeld als:

 • Een baby meer dan twee weken te vroeg is geboren.
 • Het niet goed gaat met de borstvoeding en een baby weinig melk binnenkrijgt.
 • Een baby bij de bevalling bloeduitstortingen heeft opgelopen.
 • Er bij de baby eerder een huid- of bloedtest is gedaan waaruit bleek dat het gehalte aan bilirubine hoog was.
 • Een ouder broertje of zusje ook geel is geweest en daarvoor 'onder de lamp' heeft gelegen of een bloedtransfusie heeft gekregen.
 • Er in de familie erfelijke ziekten voorkomen die de bloedafbraak kunnen vergroten, zoals sferocytose en G6PD-deficiëntie.
 • De bloedgroepen van moeder en baby niet bij elkaar passen waardoor bij de baby de bloedafbraak te groot is. Dit wordt bloedgroepantagonisme genoemd.

Vragen?

Hebt u vragen over de gele kleur van uw baby of maakt u zich zorgen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts of verloskundige. Wij vinden het belangrijk dat u goed begrijpt wat er aan de hand is, waar u op kunt letten en wat de mogelijkheden zijn.

U kunt de medewerkers van het Ouder en Kind-centrum op verschillende manieren bereiken.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij-app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
 • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
 • U kunt bellen naar de polikliniek Verloskunde (0592) 32 50 90 of de Kraamafdeling (0592) 32 53 70. De medewerkers zijn dag en nacht bereikbaar.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!


Verloskundig samenwerkingsverband (VSV)
Gynaecologen en verloskundigen uit het ziekenhuis, de eerstelijns verloskundigen en kraamzorg in de regio hebben al jaren een verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Alle voorlichtingsactiviteiten, zoals het maken van deze tekst, doen we samen.


verlos25 - oktober 2020