Baby Watch

 • Specialisme of afdeling Verloskunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 57 86 (bij geen gehoor 32 53 52)

In het kort

Als uw baby in een couveuse ligt, kunt u gebruikmaken van Baby Watch. Via een camera houdt u zo contact met uw kind op momenten dat het niet mogelijk is om bij hem in het ziekenhuis te zijn. De beelden zijn alleen te zien met een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat de privacy van uw kind gewaarborgd is.

Wat is het?

Als uw kindje is opgenomen op de couveuseafdeling van het WZA wilt u als ouder waarschijnlijk het liefst vierentwintig uur per dag bij uw kind zijn. Meestal is dat niet mogelijk. Om u toch de gelegenheid te geven uw baby te zien, kunt u gebruikmaken van Baby Watch. Dit houdt in dat u via een beveiligde internetverbinding toegang hebt tot het camerasysteem van de couveuseafdeling, zodat u uw baby kunt zien als u thuis bent. Ook als u na de beval­ling zelf nog een tijdje in het ziekenhuis moet blijven, kan het fijn zijn om via Baby Watch contact te houden met uw kindje.

Al tijdens de zwangerschap ontstaat er een band tussen ouder en kind. Deze relatie vormt zich verder na de ge­boorte en is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Als u na de geboorte gescheiden wordt van uw kind, kan dit proces verstoord raken. Een van de belangrijkste voor­waarden voor een zo goed moge­lijke hechting tussen ouder en kind, is dat u uw kind kunt zien. Met Baby Watch biedt het ziekenhuis u een extra mogelijkheid om in contact te blijven met uw baby.

Hoe werkt Baby Watch?

Op de couveuseafdeling is een camera op uw baby gericht. De beelden die met deze camera worden gemaakt, kunnen met uw toestemming direct via internet worden verstuurd. Via de website van het WZA of uw eigen mobiele telefoon kunt u de beelden dan live ontvan­gen. (Bij de beelden is geen geluid.)

Als u gebruik wilt maken van Baby Watch, kunt u dat aan­geven bij een verpleegkundige. Via uw e-mailadres ontvangt u dan uw inloggegevens.

Goed om te weten

 • Tussen 23.00 uur en 6.00 uur wordt de internetverbinding tijdelijk verbroken en kunt u dus geen beelden ontvan­gen. Het licht op de couveuseafdeling is dan gedimd, waardoor de beeldkwaliteit aanmerkelijk slechter is.
 • Om de rust van uw kindje te bevorderen en om te voor­komen dat het conti­nu aan licht is blootgesteld, wordt het bedje soms gedurende een bepaalde tijd bedekt met een doek. Daardoor kan het zicht op uw kindje belem­merd worden.
 • Tijdens het verzorgen van uw baby kan de verpleegkun­dige ervoor kiezen om de verbinding met internet voor korte tijd stop te zetten. Het beeld wordt dan zwart en de tekst ‘Ik ben zo terug!’ is te lezen.
 • Eventuele technische storingen doordat internet of het mobiele netwerk niet goed werkt, zijn helaas niet te voorkomen.

Het gebruik van Baby Watch is gratis. De verbindingskosten (via internet of uw mobiele telefoon) zijn voor uw eigen rekening.

Privacy

De privacy van uw baby wordt gewaarborgd doordat toegang tot het systeem uitsluitend mogelijk is met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze gegevens worden door het ziekenhuis alleen aan u als ouder verstrekt.

Natuurlijk staat het u vrij om de gebruikersnaam en het wachtwoord door te geven aan familieleden of vrienden. We raden u echter aan om het aantal beperkt te houden.

Als u uw wachtwoord of gebruikersnaam bent kwijtgeraakt, is het om privacy­redenen niet mogelijk om die gegevens telefonisch aan u door te geven. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan u persoonlijk, wanneer u op de kinder­afdeling bent.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen