Behandeling bij een trombosebeen

 • Specialisme of afdeling Spoedeisende Hulp
 • Openingstijden
  Spoedeisende hulp 24 uur per dag, Huisartsenspoedpost na 17.00 uur, in de nacht en in het weekend
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 78
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek

In het kort

Hebt u een bloedstolsel in uw been (trombosebeen) of in uw longen (longembolie), dan komt u op de Spoedeisende Hulp waar de behandeling wordt opgestart. Hebt u een longembolie dan wordt u vervolgens opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde. Na zes tot acht weken komt u voor controle en hoort u hoe lang u nog bloedverdunnende medicijnen moet blijven gebruiken.

Wat is het?

Wanneer u een bloed­stolsel in uw been hebt (trombosebeen) en/of in uw longen (longembolie), is het belangrijk dat zo snel mogelijk wordt gestart met behandelen. De behandeling van een trombosebeen of longembolie bestaat uit het toedienen van bloedverdunnende medicijnen en, bij een trombosebeen, bovendien uit het dragen van een steunkous.

Opname

Met een longembolie (eventueel in combinatie met een trombosebeen) wordt u ongeveer vier dagen opgenomen op de verpleegafdeling Longgeneeskunde.

Als u alleen een trombosebeen hebt, is een opname niet nodig.

Bloedverdunnende medicijnen

Bij een trombosebeen of longembolie zijn twee verschillende behandelingen mogelijk met bloedverdunnende medicijnen:

 • NOAC’s (bloedverdunnende medicijnen in tabletvorm, voluit: nieuwe orale anti-coagulantia)
  U slikt gedurende 3 weken 2x per dag 1 tablet. Vanaf de derde week gaat u door met 1x per dag 1 tablet. Tijdens uw afspraak bij de internist of longarts (na resp. ongeveer zes of acht weken) hoort u hoe lang u dit moet blijven doen.
 • Injecties met bloedverdunnende medicijnen in combinatie met VKA’s (bloedverdunnende medicijnen in tabletvorm, voluit: vitamine K-antagonisten)
  • Gedurende minstens 5 dagen hebt u 1x per dag een injectie nodig. Hoe lang u door moet gaan met de injecties, wordt bepaald door de Trombosedienst. Bij een longembolie krijgt u over het algemeen alle injecties tijdens uw opname in het ziekenhuis. Als u alleen een trombosebeen hebt, krijgt u de eerste injectie in het ziekenhuis en de andere injec­ties thuis. U kunt de injecties zelf toedienen. Vindt u dat moeilijk, dan kan een wijkverpleegkundige bij u langskomen om de injecties te geven. 
  • Tegelijk met de injecties begint u met bloedverdunnende tabletten. Om vast te stellen hoeveel bloedverdunnende tabletten u nodig hebt, zal een medewerker van de Trombosedienst uw bloed controleren.

Steunkous bij een trombosebeen

Voorlopige steunkous

Als is vastgesteld dat u een trombosebeen hebt, krijgt u van de Wilhelmina Apotheek een voor­lopige steunkous (een TED-kous). Het is de bedoeling dat u deze kous dag en nacht aan houdt in afwachting van een definitieve steunkous.

Definitieve steunkous

Na ongeveer één week wordt u verwacht op de polikliniek Dermatologie om de definitieve steunkous aan te laten meten. Deze kous moet u min­stens één jaar overdag dragen.

De steunkous wordt speciaal voor u besteld. Zolang u de steunkous nog niet hebt, draagt u ter overbrugging een zwachtel om uw been.

U wordt verzocht zelf een afspraak te maken bij de dermatoloog. De polikliniek Derma­tologie is op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer (0592) 32 52 15.

Voldoende rust

Weer thuis kunt u uw gewone bezigheden gelei­delijk hervatten. Doet u de eerste dagen geen dingen waarbij u zich lichamelijk erg moet inspannen.

 • Als uw been pijn doet of opzwelt, is het belangrijk dat u rust neemt en uw been hoog houdt, bijvoorbeeld op een stoel. Als uw klachten aanhouden of erger worden, vraagt u dan advies aan uw huisarts.
 • Ook als u last krijgt van kortademigheid, moet u direct con­tact opnemen met uw huisarts.

Afspraak met internist of longarts

Trombosebeen (zonder longembolie)

Ongeveer zes weken nadat er trombose is vastgesteld, wordt u verzocht een afspraak te maken bij de internist. De internist bespreekt met u hoe lang u bloedverdunnende medicijnen moet gebruiken en of er verder onderzoek nodig is. In ieder geval moet u gedurende drie maanden tabletten gebruiken.

De polikliniek Interne geneeskunde is op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer (0592) 32 51 55.

Longembolie (met een trombosebeen)

Ongeveer acht weken na uw opname op de verpleegafdeling Longgeneeskunde hebt u een controleafspraak bij de longarts. De longarts bespreekt met u hoe lang u bloedverdunnende medicijnen moet gebruiken en of er verder onderzoek nodig is. In ieder geval moet u gedurende zes maanden tabletten gebruiken. 

De polikliniek Longgeneeskunde is op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer (0592) 32 52 35.

Controle Trombosedienst

Als u VKA’s gebruikt, zal uw bloed regelmatig worden gecontroleerd door de Trombosedienst. In de eerste week zal een medewerker van de Trombosedienst u thuis komen bezoeken. Voor de controles daarna wordt met u overlegd wat voor u het handigste is. U kunt naar een ’prikpost’ gaan bij u in de buurt of naar het zieken­huis.

Als u moeilijk ter been bent, kan een medewerker van de Trombosedienst bij u thuis komen. 

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

Spoed02 - oktober 2016