Behandeling van COPD met ernstige ziektelast

  • Specialisme of afdeling Longgeneeskunde
  • Openingstijden
    Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • Wachttijd
    7 weken

In het kort

Welke behandeling u krijgt bij COPD, hangt af van uw klachten. Bij een 'ernstige ziektelast', zoals bij longemfyseem, is uw benauwdheid zo erg, dat u in het dagelijks leven niet meer normaal kunt functioneren. Ieder halfjaar hebt u een controleafspraak bij een longarts en een longverpleegkundige. U hebt intensieve medische begeleiding nodig en blijft daarom onder controle op de polikliniek Longgeneeskunde.    

De behandeling

Tijdens het halfjaarlijkse controlebezoek bespreken de longarts en de longverpleegkundige met u wat het resultaat is van de behandeling tot dan toe en maken zij afspraken met u voor verdere behandeling. Om een zo goed mogelijk beeld te hebben van hoe het met u gaat en of er verschil is met een halfjaar daarvoor, vult u van tevoren twee vragenlijsten in en wordt er een longfunctieonderzoek gedaan.  

  • De vragenlijsten krijgt u als u zich meldt bij de assistente op de polikliniek Longgeneeskunde. Ook worden de vragenlijsten vijf dagen voor uw afspraak klaargezet in MijnWZA.   
  • Om uw longinhoud te meten, wordt een spirometrie (flow-volumetest) gedaan. 

Begeleiding

De longverpleegkundige helpt u om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan. Zo krijgt u uitgebreid voorlichting over wat COPD precies is en welke medicijnen u kunt gebruiken. Meestal zijn het medicijnen om te inhaleren. Het is belangrijk dat u dit op de juiste manier doet, want dan hebben de medicijnen het meeste effect. De longverpleegkundige legt u uit waar u op moet letten bij het inhaleren en oefent met u.  

Ook geeft de longverpleegkundige adviezen voor een gezonde leefstijl. Als u rookt, bespreekt zij met u hoe u van het roken af kunt komen. Vindt u het moeilijk om voldoende beweging te krijgen, dan overlegt zij met u welke mogelijkheden er zijn om hier wat aan te doen. Misschien is een longrevalidatieprogramma iets voor u, de longverpleegkundige kan u er alles over vertellen.   

Longarts

Vanwege de ernst van uw klachten blijft u onder behandeling op de polikliniek Longgeneeskunde. U gaat dus niet terug voor behandeling naar uw huisarts.

Contact

COPD kan een grillig verloop hebben. Uw klachten kunnen plotseling erger worden, maar daarna kan het ook weer beter met u gaan. Als u opeens meer last hebt van benauwdheid, laat dit dan weten aan uw arts! Zolang u onder behandeling bent van de longarts, kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde. Deze is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur op nummer (0592) 32 52 35. Bent u terugverwezen naar uw huisarts, neem dan contact op met uw huisarts.

Vragen?

Als u vragen hebt over bijvoorbeeld uw medicijnen en u staat nog onder controle van de longarts, bel dan gerust naar de polikliniek Longgeneeskunde. U kunt uw vraag ook stellen via MijnWZA. Meestal krijgt u binnen 1 tot 3 werkdagen antwoord. Hebt u een dringende vraag, dan is het beter om te bellen!

 

longg08 - september 2019