Behandeling van COPD met lichte ziektelast

 • Specialisme of afdeling Longgeneeskunde
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

 • Afspraak maken? Vragen?
 • Wachttijd
  11 weken

In het kort

Welke behandeling u krijgt bij COPD, hangt af van de ernst van uw klachten. Bij een 'lichte ziektelast’ werken uw longen nog voor ten minste de helft en kunt u in het dagelijks leven het meeste zonder problemen doen. Om het halve jaar hebt u een controleafspraak bij een longarts en eventueel een longverpleegkundige. Als u twee keer voor controle bent geweest, gaat u voor verdere behandeling terug naar uw huisarts. 

De behandeling

Tijdens het halfjaarlijkse controlebezoek bespreekt de longarts met u wat het resultaat is van de behandeling tot dan toe en welke verdere behandeling nodig is. Om een goed beeld te hebben van hoe het met u gaat, wordt van tevoren uw longinhoud gemeten met een spirometrie (flow-volumetest).

Het kan nuttig zijn om ook voor controle naar de longverpleegkundige te gaan. Zij helpt u om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan. Voorafgaand aan uw afspraak met de longverpleegkundige vult u twee vragenlijsten in. (Deze krijgt u als u zich meldt bij de assistente op de polikliniek Longgeneeskunde. Ook worden de vragenlijsten vijf dagen voor uw afspraak klaargezet in MijnWZA.)  

Begeleiding

Van de longverpleegkundige krijgt u uitgebreid voorlichting over wat COPD precies is en welke medicijnen u kunt gebruiken. Meestal zijn het medicijnen om te inhaleren. Het is belangrijk dat u dit op de juiste manier doet, want dan hebben de medicijnen het meeste effect. De longverpleegkundige legt u uit waar u op moet letten bij het inhaleren en oefent met u.  

Ook geeft de longverpleegkundige adviezen voor een gezonde leefstijl. Als u rookt, bespreekt zij met u hoe u van het roken af kunt komen. Vindt u het moeilijk om voldoende beweging te krijgen, dan overlegt zij met u welke mogelijkheden er zijn om hier wat aan te doen. 

De huisarts

Na twee controlebezoeken bij de longarts en de longverpleegkundige gaat u weer naar uw huisarts. Bij de huisarts hebt u in ieder geval één keer per jaar een controleafspraak, eventueel vaker. Tijdens de controles bespreekt de praktijkverpleegkundige met u of u klachten hebt en gaat zij in op vragen die u hebt, bijvoorbeeld over uw medicijngebruik. 

 

 

Vragen?

Wanneer contact opnemen?

COPD kan een grillig verloop hebben. Uw klachten kunnen plotseling erger worden, maar daarna kan het ook weer beter met u gaan. Als u opeens meer last hebt van benauwdheid, laat dit dan weten aan uw arts!

 • Zolang u onder behandeling bent van de longarts, kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde. 
 • Bent u terugverwezen naar uw huisarts, neem dan contact op met uw huisarts.

Vragen?

Als u een vraag hebt en u bent nog onder controle van de longarts, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Longgeneeskunde. U kunt hen op verschillende manieren bereiken.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
 • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
 • U kunt bellen. De polikliniek is te bereiken op telefoonnummer (0592) 32 52 35, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 

longg05 - juni 2020