Behandeling van dikkedarm- of endeldarmkanker

 • Specialisme of afdeling Darmchirurgie Stomapoli
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Wachttijd
  2 weken

In het kort

Als is vastgesteld dat u dikkedarmkanker of endeldarmkanker hebt, wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn en of de tumor zich heeft uitgebreid. Vrijwel altijd vindt daarna een operatie plaats. Als de ontlasting door de operatie niet meer via de darm het lichaam uit kan, krijgt u een stoma. Deze wordt tijdens de operatie aangelegd. Soms is chemotherapie nodig.

Wat is het?

Als uit onderzoek is gebleken dat u dikkedarmkanker of endeldarmkanker hebt (de endeldarm is het laatste stuk van de dikke darm), kunnen er verschillende onderzoeken worden gedaan om te weten of de tumor is uitgezaaid of zich heeft uitgebreid: een echo-onderzoek van de lever, een röntgenfoto van de longen, een CT-scan van de longen en de buik, een MRI-scan van het bekken of een coloscopie (als die nog niet eerder is gedaan).

Alle uitslagen worden besproken in een overleg waaraan specialisten van het WZA deelnemen en van het Martini Ziekenhuis. Aan het overleg doen mee: een darmchirurg, een internist-oncoloog, een radioloog, een radiotherapeut, een patholoog (een arts gespecialiseerd in weefselonderzoek) en een verpleegkundig specialist.  Zij overleggen wat in uw geval de beste behandeling is. Vervolgens hebt u een gesprek met de darmchirurg (soms de internist-oncoloog) over de uitslag en maakt u afspraken over de behandeling.

In de meeste gevallen vindt een operatie plaats. Bij een tumor in de endeldarm kan het nodig zijn dat u vóór de operatie radiotherapie krijgt, eventueel in combinatie met chemotherapie.

 

Een operatie

Tijdens de operatie verwijdert de darmchirurg de darm­tumor en het omlig­gende darmweefsel. Ook de dichtbijgelegen lymfeklieren, lymfevaten en bloed­vaten worden weggenomen. Hierdoor is de kans kleiner dat er kanker­cellen achterblijven. Het weggenomen weefsel wordt onderzocht op een laboratorium.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder narcose (algehele verdoving). Hierbij wordt u met een slaapmiddel tijdelijk buiten bewustzijn gebracht.

Een stoma

Als de ontlasting na de operatie niet meer via de darm het lichaam kan verlaten, wordt er tijdens de operatie een stoma aangelegd. Dit is een opening in de buik­wand waardoor de ontlasting naar buiten kan. Komt u in aanmerking voor een stoma, dan bespreekt de darmchirurg of verpleegkundig specialist dit voor de operatie met u. Voor uw vertrek uit het ziekenhuis leert u hoe u uw stoma kunt verzorgen.

Opnameduur

Goede pijnbestrijding, voeding en beweging zorgen er na de operatie voor dat u zo snel mogelijk herstelt. Meestal kunt u de vierde dag na de operatie weer naar huis.

 

Na de operatie

Nabehandeling

Het is mogelijk dat u na de operatie nog chemotherapie krijgt. Dit hangt af van de uitslag van het weefselonderzoek. Of u voor chemothe­rapie in aanmer­king komt, wordt besloten in een overleg van specialisten van het WZA en specialisten van het Martini Ziekenhuis. Voor eventuele chemotherapie verwijst de darmchirurg u naar een internist-oncoloog.

Soms komt de darmchirurg (of verpleegkundig specialist) nog tijdens uw opname bij u langs om de uitslag van het weefselonderzoek met u te bespreken. Anders gebeurt dit tijdens uw afspraak op de polikliniek Chirurgie, ongeveer tien dagen na de operatie.

Controleperiode

In het algemeen blijft u na een operatie van de dikke darm of endeldarm vijf jaar onder controle: het eerste jaar bij de darmchirurg en daarna vier jaar bij de verpleegkundig specia­list. Na twee of drie jaar wordt er altijd een darmscopie gedaan. Vaak vinden er in de controleperiode ook nog andere onderzoeken plaats.  

Vragen?

In de periode van onderzoek en behandeling komen er misschien allerlei vragen bij u op. U kunt dan contact opnemen met de volgende personen:

 • mw. H. Bouwman, verpleegkundig specialist, telefoonnummer (0592) 32 55 49
 • W. Vianen, stomaverpleegkundige, telefoonnummer (0592) 32 55 49
 • mw. G. Koops, medisch assistent polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0592) 32 52 10

Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur.

U kunt hun ook e-mailen: darmziekte@wza.nl 

Zo nodig overleggen zij met dr. W. Bleeker, darmchirurg of dr. P. Nieboer, internist-oncoloog.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

chiru35 - november 2017