Bevallen met een keizersnede

 • Specialisme of afdeling Verloskunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? Kraamafdeling (C0): (0592) 32 53 70; afdeling Verloskunde voor bevallingen en spoedgevallen: (0592) 32 50 90 De kraamafdeling en de afdeling Verloskunde zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek

In het kort

Soms kan een baby niet op de natuurlijk manier geboren worden. Als een bevalling vaginaal niet mogelijk is of te grote risico’s met zich meebrengt voor u, uw kind of voor u beide, dan wordt uw baby geboren via een keizersnede. De gynaecoloog maakt daarvoor een snee in uw buikwand en baarmoeder. Meestal mag u op de derde of vierde dag weer naar huis.

Wanneer u moet bellen

Als u voor de afgesproken bevallingsdatum vragen hebt of de bevalling kondigt zich eerder aan, neemt u dan contact op met de afdeling Verloskunde, telefoon (0592) 32 50 90. Men is 24 uur per dag bereikbaar.

Preoperatief spreekuur

Voordat u wordt opgenomen, hebt u een afspraak op de preoperatieve poli met een anesthesioloog. Deze geeft u uitleg over de verdoving (anesthesie) tijdens de keizersnede. Om geen pijn te voelen, krijgt u van tevoren een ruggenprik. Met een ruggenprik wordt het onderste deel van uw lichaam verdoofd. U blijft dus gewoon wakker en kunt de bevalling helemaal meemaken.

Bellen

Neemt u contact op met de afdeling Opname als:

 • u tegen de tijd dat u moet worden opgenomen, erg verkouden bent, koorts hebt of een infectieziekte;
 • bekend is dat u zelf besmet bent met MRSA of BRMO (bacteriën die ongevoelig zijn voor de gangbare antibiotica) of dat een huisgenoot van u besmet is;
 • u in de twee maanden voorafgaand aan de opname opgenomen bent geweest of behandeld in een zorginstelling in het buitenland (een ziekenhuis, privékliniek, revalida­tiecentrum of verpleeghuis);
 • u in de twee maanden voorafgaand aan de opname opgenomen bent geweest of behandeld in een zorginstelling in Nederland, terwijl er een uit­braak was van MRSA of BRMO (een ziekenhuis, privékliniek, revalidatie­centrum of verpleeghuis);
 • u in uw werk- of woonsituatie contact hebt met levende varkens, vlees­kuikens of vleeskalveren.

De afdeling Opname is op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer (0592) 32 53 93.

Voorbereidingen thuis

Wat neemt u mee?

Tijdens uw opname moet u bij u hebben:

 • een patiëntenpas, identiteitsbewijs, verzekeringsbewijs
 • kleding voor uzelf: een pyjamajasje of nachthemd dat gemakkelijk aan de voorkant omhoog of open kan als u borstvoeding geeft, een ochtendjas, pantoffels of slippers, ondergoed, een stevige bh of een voedingsbh
 • kleertjes voor uw baby: een paar hemdjes of rompertjes, een paar truitjes, broekjes of pakjes, een jasje (als het koud is), een maxi-cosi met omslagdoek of dekentje. (Oefen alvast eens met het plaatsen van de maxi-cosi in de auto)
 • medicijnen: als u thuis medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u die meeneemt (het liefst in hun oorspronkelijke verpakking!). De medicijnen die u in het ziekenhuis nodig hebt, worden door de ziekenhuisapotheek verstrekt. 
 • allergiepas en dieetlijst: als u een dieetlijst hebt, is het handig als u die meeneemt. Ook wil men graag weten of u voor bepaalde stoffen over­gevoelig (allergisch) bent. Als u een allergiepas hebt, neemt u die dan ook mee?

Fototoestel

Als u het leuk vindt om foto’s te hebben van de bevalling, wilt u dan een foto­toestel van huis meenemen? U mag zelf geen foto’s maken. Dat wordt gedaan door een operatieassistente.

Geen waardevolle spullen

Het is niet verstandig om veel geld, sieraden of waardevolle papieren mee te nemen naar het ziekenhuis. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis namelijk niet aansprakelijk.

Voorbereidingen op de afdeling

Voorafgaand aan de keizersnede worden op de afdeling Verloskunde verschillende voorbereidingen getroffen.

 • Afhankelijk van de reden van de keizersnede wordt een echo gemaakt van uw buik om de ligging van de baby vast te stellen.
 • U wordt aangesloten op een CTG-apparaat om een registratie te maken van de hartslag van uw baby en eventuele ‘harde buiken’.
 • Er wordt een infuus ingebracht om uw vochtgehalte op peil te houden.
 • Als u contactlenzen draagt of een gebitsprothese, wordt u verzocht die uit te doen.
 • Eventuele piercings en andere sieraden worden verwijderd. Ringen worden zo nodig doorgezaagd.
 • U mag geen make-up op hebben. Aan uw beide handen en voeten moet ten minste één nagel vrij zijn van nagellak.

De bevalling

Voorafgaand aan de keizersnede krijgt u een ruggenprik, zodat uw onderlichaam is verdoofd. Na het toedienen van de verdoving, wordt uw buik gedesinfecteerd met chloor­hexidine. Daarna wordt uw buik afgedekt met steriele doeken.

De gynaecoloog maakt ter hoogte van de bikinilijn een snee in uw buik van ongeveer 15 centimeter en opent de baarmoeder. Dit duurt vijf tot tien minuten. Vervolgens wordt de baby uit de baarmoeder getild (dit is het officiële geboortetijdstip).

Zo mogelijk laat men vlak voor de geboorte de steriele doeken op uw buik zakken, zodat u en uw partner kunnen zien hoe uw baby wordt geboren. Dit heet een natuurlijke keizersnede of gentle sectio.

Direct na de geboorte klemt de gynaecoloog de navelstreng af. Uw partner mag de navelstreng doorknippen. Daarna wordt uw baby bij u op uw borst gelegd, zodat er huid-op-huidcontact is.

Terwijl de baby bij u ligt, wordt de placenta uit de baarmoeder verwijderd en worden de baarmoeder en de buik gehecht.

 

Na de bevalling

In principe blijft uw baby de hele tijd bij u. Soms is het nodig dat uw baby naar de kinderafdeling gaat. In dat geval bespreken de kinderarts en de verpleegkundige die bij de bevalling aanwezig zijn, dit met u.

Na de bevalling gaat u samen met uw baby en partner naar de uitslaapkamer. Zodra uw conditie stabiel is, gaat u samen naar de kraamafdeling (C0).

Tussen het moment dat u naar de operatieafdeling gaat en het moment dat u terugkomt op afdeling C0, zit meestal twee tot drie uur.

Controles en medicijnen

Wanneer u terugkomt op afdeling C0, hebt u een infuus en een blaaskatheter. Als u weer goed kunt drinken, wordt het infuus verwijderd. De blaaskatheter wordt meestal de volgende dag verwijderd.

Uw bloeddruk, pols­slag, ademhaling en temperatuur regelmatig gecontroleerd. Ook wordt in de gaten gehouden of de operatiewond goed geneest en of u voldoende medicijnen tegen de pijn krijgt. Verder krijgt u dagelijks een injectie om trombose te voor­komen. Om de kans op trombose te verkleinen, wordt u ook gestimuleerd om zo snel mogelijk uit bed te komen.

Complicaties

Ieder operatie brengt risico’s met zich mee, dus ook een keizersnede. De kans op complicaties is echter heel klein.

 • Bij elke keizersnede is er bloedverlies. Bij veel bloedverlies kan er bloed­armoede ontstaan. In dat geval moet u een tijdje ijzertabletten gebruiken. Soms is een bloedtransfusie nodig.
 • Een enkele keer treedt er na een keizersnede een blaasontsteking op.
 • Op de plaats van de snee kan een bloeduitstorting ontstaan.
 • De operatiewond kan ontstoken raken. Om dit te voorkomen, krijgt u tijdens de keizersnede antibiotica.

Naar huis

Het hangt af van uw eigen gezondheidstoestand en die van uw baby wanneer u weer naar huis mag. Meestal is dat op de derde of vierde dag na de keizersnede.

Soms is er voor uzelf of voor uw baby reden om langer opgenomen te blijven. Het streven is dat u en uw baby zoveel mogelijk samen blijven. In hoeverre dat lukt, hangt af van de beschikbare ruimte en uw verzekeringsvoorwaarden.

Verloskundige zorg

De verloskundige die bij u thuis de controles gaat doen, wordt door een verpleegkundige van de kraamafde­ling op de hoogte gebracht als u naar huis gaat.

Kraamzorg

Als u weet wanneer u naar huis mag, is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan het kraamcentrum. Zo kunt u ervoor zorgen dat er kraamhulp geregeld is op het moment dat u thuiskomt. Op hoeveel dagen kraamzorg u recht hebt, is afhankelijk van uw verzekering.

Controle bij de gynaecoloog

Ongeveer vijf weken na uw ontslag uit het ziekenhuis wordt u voor controle terugverwacht bij de gynaecoloog. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer (0592) 32 52 70.

Let op!

Neemt u na ontslag contact op met de kraamafdeling bij:

 • koorts
 • ontsteking van de wond
 • buikpijn
 • sterk ruikende bloederige afscheiding

Leefregels

Na een bevalling met een keizersnede hebt u meer tijd nodig dan na een gewone bevalling om weer helemaal te herstellen.

Conditie

U bent sneller moe dan voor de bevalling en kunt waarschijnlijk minder aan dan u verwacht. Geef toe aan uw moeheid en neem wat extra rust. Uw lichaam geeft aan wat u wel en niet kunt.

Activiteiten

In de eerste zes weken na de bevalling mag u bepaalde dingen niet doen, zodat de operatiewond goed kan genezen:

 • U mag niet zwaarder tillen dan het gewicht van uw baby.
 • U mag niet fietsen.
 • U mag geen huishoudelijk werk doen waarbij u moet rekken of strekken. Dus geen ramen zemen, vloeren dweilen of stofzuigen.

Anticonceptie

Houdt u er rekening mee dat u vanaf twee weken na de bevalling weer vruchtbaar kunt zijn.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen