Chronische pijn

Behandelprogramma

  • Specialisme of afdeling Revalidatiegeneeskunde
  • Openingstijden
    Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
  • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 53 11

In het kort

Als u last hebt van chronische pijn, is de oorzaak van de pijn vaak niet bekend of niet goed te behandelen.

De polikliniek Revalidatiegeneeskunde heeft een behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. Het doel van het programma is om te leren met de pijn om te gaan. De pijn verminderen is geen doel, wel om te zorgen dat er minder last wordt ervaren in het dagelijks leven. De behandeling duurt gemiddeld 12 weken.

Pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van ons lichaam. Het is een waarschuwingssignaal. Het geeft aan dat er ergens iets niet goed gaat in ons lichaam. Het kan ook een signaal zijn waardoor u iets anders gaat doen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u een hete pan loslaat of een andere houding aanneemt na lang computeren in dezelfde houding.

Chronische pijn

We spreken van chronische pijn als de pijn langer dan 3 maanden duurt en als er geen duidelijk verband (meer) is met een lichamelijke beschadiging. Het waarschuwingssysteem functioneert niet goed. Er is sprake van een overbelast pijnsysteem.

Hierdoor kan de kwaliteit van leven minder worden. Het brengt belemmeringen met zich mee, bijvoorbeeld in het werk, het huishouden, relaties met anderen of bij het uitoefenen van hobby’s.
U kunt last hebben van negatieve gevoelens zoals somberheid, prikkelbaarheid en onzekerheid.

Om beter met chronische pijn te leren omgaan, kan de huisarts u naar dit behandelprogramma verwijzen.

Onderzoek vooraf

Voordat u kunt beginnen met het behandelprogramma moet duidelijk zijn dat het programma aansluit bij uw klachten. En dat u door de behandeling beter gaat functioneren.

Om te weten of het programma geschikt voor u is bekijkt de revalidatiearts de uitkomsten van eerdere onderzoeken naar uw pijnklachten. Eventueel wordt aanvullend onderzoek gedaan. Als de revalidatiearts tot de conclusie komt dat er sprake is van chronische pijn, wordt u verwezen naar een medisch psycholoog. De medisch psycholoog doet een psychologisch onderzoek en bespreekt met u of het behandelprogramma voor chronische pijn aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

Intakegesprek fysiotherapeut en ergotherapeut

Als besloten is dat u mee gaat doen aan het behandelprogramma hebt u een gezamenlijke intake met een fysiotherapeut en ergotherapeut. Van tevoren krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd. Wilt u deze invullen en vóór het intakegesprek terug sturen?

Het pijnteam

Het team dat verantwoordelijk is voor het behandelprogramma bestaat uit een (psychosomatisch) fysiotherapeut, een (psychosomatisch) ergotherapeut, een medisch psycholoog, een medisch maatschappelijk werker en een revalidatiearts.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut besteedt aandacht aan spierontspanning en het effect hiervan op uw pijnklachten. Er is aandacht voor bewustwording van uw lichaam en hoe u het beste kunt bewegen als u pijn heeft. Ook werkt u aan het verbeteren van uw conditie en spierkracht. Daarnaast probeert de fysiotherapeut uw zelfvertrouwen op het gebied van bewegen te vergroten.

Ergotherapeut

De ergotherapeut kijkt met u naar een passende dagindeling. Veel mensen met chronische pijn zitten in een patroon, waarbij overbelasting en (gedwongen) rust elkaar afwisselen. Het is belangrijk om dit patroon op een goede manier te doorbreken. Ook kijkt de ergotherapeut naar de manier waarop u dagelijkse handelingen uitvoert. Zo nodig krijgt u tips ter verbetering.

Medisch psycholoog

De psycholoog leert u inzicht te krijgen in de factoren die uw pijnklacht negatief beïnvloeden en (nog belangrijker) hoe deze om te buigen. U leert om op een gezonde manier met stress om te gaan en assertief te zijn. Ook leert u om denkpatronen te herkennen die tot een neerwaartse spiraal kunnen leiden en hoe deze denkpatronen aan te pakken. Daarmee krijgt u inzicht en praktische handvatten, waardoor u meer grip heeft op de gevolgen van de pijnklachten.

Medisch maatschappelijk werk

De medisch maatschappelijk werker kijkt met u mee wat u nodig heeft om mèt uw klachten zo volwaardig mogelijk deel te blijven nemen aan de maatschappij. Denk hierbij aan uw rol in uw relatie en gezin, uw sociale omgeving, uw werk en uw vrijetijdsbesteding. Zo nodig kan uw directe familie bij deze begeleiding betrokken worden. Het leren aangeven van uw wensen en grenzen is hierin een belangrijk uitgangspunt.

De behandeling

Het behandelprogramma duurt 12 weken. In die periode proberen we de afspraak bij de fysiotherapeut en ergotherapeut met elkaar te combineren. De overige afspraken worden apart gemaakt. Met elke medewerker stelt u doelen op waarmee u aan het werk gaat.

Huiswerk

De belangrijkste informatie die tijdens het behandelprogramma wordt gegeven, krijgt u op papier mee naar huis. Om u te helpen om datgene wat besproken wordt in de praktijk te brengen, krijgt u regelmatig huiswerkopdrachten.

Voortgang

De zorgverleners van het behandelteam overleggen met elkaar en met de revalidatiearts over de voortgang van uw behandeling. Soms worden de behandeldoelen bijgesteld, omdat ze niet haalbaar zijn of omdat u meer kunt dan u in eerste instantie had bedacht.

Afsluiting

Tegen het einde van het behandelprogramma krijgt u adviezen zodat u de resultaten kunt vasthouden of eventueel kunt verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door een sport- of bewegingsprogramma te volgen.

Na de afronding van het behandelprogramma hebt u een evaluatiegesprek met de revalidatiearts.

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met een medewerker van de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. U kunt hen op verschillende manieren bereiken.

  • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
  • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
  • U kunt bellen naar de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur, telefoonnummer (0592) 32 53 11.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 

Reval17 - oktober2020