Darmkanker

Dikkedarmkanker of endeldarmkanker

 • Specialisme of afdeling Darmchirurgie Stomapoli
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Wachttijd
  3 weken

In het kort

Als duidelijk is dat u dikkedarmkanker hebt of endeldarmkanker (de endeldarm is het laatste stuk van de dikke darm), onderzoeken we of er uitzaaiingen zijn en of de tumor zich heeft uitgebreid. Bijna altijd is daarna een operatie nodig. Bij operaties aan de endeldarm is er een kans dat u een stoma krijgt. Deze wordt tijdens de operatie aangelegd. Soms krijgt u chemotherapie of radiotherapie.

Vooronderzoeken

Als blijkt dat u dikkedarm- of endeldarmkanker hebt, kunnen er verschillende onderzoeken worden gedaan om te weten of de tumor is uitgezaaid of zich heeft uitgebreid. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • een colonscopie (als die nog niet eerder is gedaan)
 • een echo-onderzoek van de lever
 • een röntgenfoto van de longen
 • een CT-scan van de longen en de buik
 • een MRI-scan van het bekken

Alle uitslagen worden besproken in een overleg waaraan specialisten van het WZA, UMCG en Martini Ziekenhuis deelnemen. Dit zijn een darmchirurg, een internist-oncoloog, een radioloog, een radiotherapeut, een patholoog (een arts gespecialiseerd in weefselonderzoek) en een verpleegkundig specialist. Zij overleggen wat in uw geval de beste behandeling is. Vervolgens hebt u een gesprek met de darmchirurg (soms de internist-oncoloog) over de uitslag en maakt u afspraken over de behandeling.

In de meeste gevallen is een operatie de beste keuze. Bij een tumor in de endeldarm kan het nodig zijn dat u vóór de operatie radiotherapie (bestraling) krijgt, eventueel in combinatie met chemotherapie.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

We kunnen u vragen of u wilt meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit is landelijk onderzoek om bijvoorbeeld betere behandelingen voor ziekten te vinden. In veel onderzoeken worden alleen gegevens verzameld zoals uw lichaamstemperatuur, bepaalde bloedwaarden of hoe u zich voelt. Soms moet u zelf een lijstje bijhouden. Meedoen is vrijwillig. U beslist altijd zelf of u wilt meedoen aan een onderzoek. Beslis pas om mee te doen als u genoeg weet over het onderzoek, eventuele risico’s en voordelen van het onderzoek.

De darmoperatie

Tijdens de operatie verwijdert de darmchirurg de darmtumor en het omliggende darmweefsel. Ook de dichtbijgelegen lymfeklieren, lymfevaten en bloedvaten worden weggenomen. Hierdoor is de kans kleiner dat er kankercellen achterblijven. Het weggenomen weefsel wordt onderzocht op een laboratorium.

Als u aan uw darm wordt geopereerd, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk herstelt. Daarom werken wij volgens de ERAS-methode. We zorgen voor goede pijnbestrijding en na de operatie gaat u, zodra het kan, weer bewegen, eten en drinken. Het is bekend dat dit een positieve invloed heeft op het herstel na een operatie.

U wordt opgenomen op de dag van de operatie. Waarschijnlijk kunt u de vierde dag na de operatie weer naar huis.

De eerste dagen na de operatie moet u het kalm aan doen. Het is fijn als er dan iemand is die u wat kan helpen.

Voorbereiding thuis

Dag voor de operatie

 • U mag géén alcohol gebruiken.
 • U moet minstens anderhalve liter heldere vloeistof drinken zoals water, heldere soepen, kruidenthee, zwarte thee of koffie, frisdranken en heldere vruchtensappen.
 • U gebruikt een laxeermiddel als u geopereerd wordt aan het laatste stuk van de darm:
  • Dosis 1 zakje opgelost in 500 ml water, in 1 uur opdrinken
  • Dosis 2 (zakje A+B) opgelost in 500 ml water, in 1 uur opdrinken
 • Verdeeld over de dag drinkt u vier flesjes PreOp. Dit is een helder drankje met citroensmaak. Het drinken van PreOp heeft een positief effect op het herstel na de operatie. Het geeft extra energie.
 • Eventuele medicijnen die u gebruikt, kunt u zo nodig innemen met een slokje water.

U kunt de dag voor de operatie gewoon eten en drinken. Als u geopereerd wordt aan het laatste stuk van de darm, mag u vanaf 14.00 uur alléén nog maar vloeibaar voedsel eten.

Dag van de operatie

Vanaf 24.00 uur de avond voor de operatie tot aan de operatie mag u niets meer eten. Als ontbijt (uiterlijk twee uur voor de operatie!) drinkt u twee flesjes PreOp. Verder mag u niets drinken.

Gewicht en voeding

Door u regelmatig te wegen houdt u uw gewicht goed in de gaten. Gezonde voeding is belangrijk voor uw conditie en het helpt uw lichaam te herstellen.

Opname

Als u vóór 7.30 in het ziekenhuis moet zijn, meld u dan bij aankomst bij de receptie. Na 7.30 uur kunt u zich melden bij de afdeling Opname. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling B2.

Slaap- of kalmeringstablet

Als u erg zenuwachtig bent voor de operatie, kunt u een slaaptablet of kalmeringstablet krijgen, maar dit gebeurt niet standaard. Als u een slaaptablet of kalmeringstablet inneemt terwijl u het niet gewend bent, is de kans namelijk groot dat u na de operatie erg suf bent en daardoor meer moeite hebt met eten, drinken en bewegen. Bent u het gewend om slaaptabletten of kalmeringstabletten te gebruiken, dan mag u deze voor de operatie ook innemen.

Infuus

Vlak voor de operatie krijgt u een infuus in uw arm, zodat u voldoende vocht binnenkrijgt. Het infuus wordt afgekoppeld op de uitslaapkamer, het infuusnaaldje blijft zitten tot de volgende dag.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder narcose (algehele verdoving).

Stoma

Bij operaties aan de endeldarm is er een kans dat er een (tijdelijk of definitief) stoma wordt aangelegd. Dit is een opening in de buikwand waardoor de ontlasting naar buiten kan. Komt u in aanmerking voor een stoma, dan bespreekt de darmchirurg of verpleegkundig specialist dit voor de operatie met u. Voor uw vertrek uit het ziekenhuis leert u hoe u uw stoma kunt verzorgen.

Na de operatie

Pijnbestrijding

Om na de operatie snel te kunnen herstellen, is goede pijnbestrijding belangrijk. Voor de operatie krijgt u een katheter (slangetje) tussen uw rugwervels of tijdens de operatie een slangetje in uw buik waardoor u na de operatie pijnstillende middelen kunt krijgen. Op deze manier kan de pijn heel gericht kan worden bestreden, precies in het gebied waar u geopereerd bent. Ook krijgt u vier maal per dag paracetamol. Tijdens uw opname contoleren we regelmatig of u voldoende pijnstillers krijgt. Zo nodig kunt u dan nog extra pijnstillers krijgen. U blijft paracetamol gebruiken totdat u weer naar huis gaat. Ook als u geen pijn voelt, is het toch belangrijk om de tabletten paracetamol in de voorgeschreven dosis in te nemen.

Eten en drinken

Als u na de operatie terugkomt op de verpleegafdeling, is het de bedoeling dat u meteen begint met drinken. Het liefst een halve liter of meer. Alleen als u misselijk bent, hoeft u niet te drinken. Uit voorzorg krijgt u aan het einde van de operatie een middel tegen misselijkheid. U mag na de operatie ook weer normaal eten.

Bewegen na de operatie

Na de operatie moet u zo snel mogelijk weer gaan bewegen. U krijgt dan veel minder snel trombose, uw spierkracht gaat minder achteruit en u ademt ook beter door. Door een betere ademhaling hebt u minder snel een luchtweginfectie en de operatiewond geneest sneller. De dag van de operatie kunt u al op de rand van uw bed zitten en als het lukt, mag u in een stoel zitten en rondlopen. Het bewegen wordt per dag uitgebreid. De eerste keren dat u uit bed gaat, krijgt u begeleiding van een verpleegkundige of een fysiotherapeut.

Plassen

Er wordt regelmatig gecontroleerd of u goed kunt plassen na de operatie.

Laxeermiddelen na de operatie

Als het nodig is, krijgt u na de operatie een laxeermiddel om de darmwerking te bevorderen.

Nabehandeling

Het is mogelijk dat u na de operatie nog chemotherapie krijgt. Dit hangt af van de uitslag van het weefselonderzoek. Of u voor chemotherapie in aanmerking komt, wordt besloten in een overleg van specialisten van het WZA, UMCG en Martini Ziekenhuis. Voor eventuele chemotherapie verwijst de darmchirurg u naar een internist-oncoloog.

Soms komt de darmchirurg (of verpleegkundig specialist) nog tijdens uw opname bij u langs om de uitslag van het weefselonderzoek met u te bespreken. Anders gebeurt dit tijdens uw afspraak op de polikliniek Chirurgie, ongeveer tien dagen na de operatie.

 

Naar huis

Als uw herstel goed verloopt, mag u de vierde dag na de operatie weer naar huis. Als u thuiszorg nodig hebt, komt er tijdens uw opname een transferverpleegkundige bij u langs om dit met u te regelen.

Waar u thuis op moet letten

Kort na uw ontslag uit het ziekenhuis belt de verpleegkundig specialist u thuis op om te horen hoe het met u gaat. De eerste dagen thuis moet u het rustig aan doen. Het is dan prettig als u iemand bij u hebt die voor u kan zorgen.

Contact opnemen

Neem contact op met het ziekenhuis:

 • Als u meer dan 38,5° koorts hebt. Neem iedere ochtend en avond uw temperatuur op, totdat u voor controle naar de chirurg gaat.
 • Als u plotseling buikpijn hebt.
 • Als u geen zin hebt in eten en drinken.
 • Als u moet braken.
 • Als de operatiewond open gaat of als u veel vocht verliest uit de wond.

U kunt bellen met de verpleegkundig specialist. Zij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur op telefoonnummer (0592) 32 55 49. Buiten deze tijden kunt u bellen met een medewerker van verpleegafdeling B2, telefoonnummer (0592) 32 55 32.

Controle

Ongeveer tien dagen na uw operatie hebt u een afspraak op de polikliniek Chirurgie. De darmchirurg bespreekt dan de uitslag van het weefselonderzoek. Ook worden eventuele hechtingen verwijderd.

Controleperiode

In het algemeen blijft u na een operatie van de dikke darm of endeldarm vijf jaar onder controle. Het eerste jaar bij de darmchirurg en daarna vier jaar bij de verpleegkundig specialist. Na twee of drie jaar wordt er altijd een darmscopie gedaan. Vaak vinden er in de controleperiode ook nog andere onderzoeken plaats zoals een echo van de lever en bloedonderzoek.

Vragen?

In de periode van onderzoek en behandeling komen er misschien allerlei vragen bij u op. U kunt dan contact opnemen met:

 • mw. H. Bouwman, verpleegkundig specialist, telefoonnummer (0592) 32 55 49
 • dhr. W. Vianen, stomaverpleegkundige, telefoonnummer (0592) 32 55 49
 • mw. G. Koops, medisch assistent polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0592) 32 52 10

Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. U kunt mailen naar: darmziekte@wza.nl. Zo nodig overleggen zij met uw hoofdbehandelaar.