Liesbreukoperatie (Lichtenstein, TEP of TREPP)

 • Specialisme of afdeling Chirurgie
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Wachttijd
  3 weken
  6 weken

In het kort

Pas wanneer u last hebt van een liesbreuk, hoeft u geopereerd te worden. Er zijn drie verschillende operatietechnieken. Over het algemeen kunt u dezelfde dag weer naar huis. Na een Lichtenstein-operatie duurt het over het algemeen een week of twee voordat u alles weer kunt doen. Na een TEP- of TREPP-operatie kunt u uw gewone bezigheden al eerder oppakken.     

Wat is het?

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies in de lies. Hier kan wat vet in zitten of een stukje darm. Een liesbreuk gaat niet vanzelf over. Er zijn verschillende manieren om een liesbreuk te opere­ren: de Lichtenstein-operatie, de TEP en de TREPP. Op de polikliniek bespreekt de chirurg met u welke operatietechniek in uw geval de beste is. 

 

Voorbereiding thuis

Niet scheren

Om infecties te voorkomen, mag u de liesstreek op de dag van de operatie en de paar dagen ervoor niet scheren.

Eten en drinken, medicijngebruik

Een aantal uren voor de operatie mag u niets eten of drinken. Ook zijn er allerlei andere dingen waarmee u rekening moeten houden in de aanloop naar de operatie, zoals uw medicijngebruik. Als u bloedverdunners gebruikt, moet u daar bijvoorbeeld meestal een aantal dagen van tevoren mee stoppen. De precieze instructies krijgt u tijdens het preoperatieve spreekuur. 

Lichtenstein-operatie

Verdoving

Voor de verdoving tijdens de operatie zijn er verschillende mogelijkheden:

 • een ruggenprik (regionale anesthesie)
 • narcose (algehele anesthesie)
 • een zenuwblokkade in de liesstreek (dit heeft als voordeel dat u na de operatie sneller weer op de been bent en eventueel als nadeel dat u wél voelt dat de chirurg bezig is)

Operatie 

Bij een liesbreuk wordt meestal een Lichtenstein-operatie gedaan.

Op de plaats van de liesbreuk maakt de chirurg een snee. Daarna wordt het uitstulpende buikvlies teruggeduwd in de buikholte. De zwakke plek in de buikwand wordt dichtge­maakt en verstevigd. Voor het verstevigen gebruikt de chirurg een kunststof matje.  

TEP-operatie

Verdoving

Een TEP-operatie vindt altijd plaats narcose (algehele anes­thesie).

Operatie

Een TEP-operatie is een kijkoperatie. Een kijkoperatie heeft vaak de voorkeur boven een gewone operatie als u aan beide kanten een liesbreuk hebt of als u al eerder op dezelfde plek geopereerd bent aan een liesbreuk.

Er worden drie kleine sneetjes in uw buik gemaakt. Via deze sneetjes gaan de operatie-instrumenten naar binnen en een cameraatje. Tijdens de operatie kijkt de chirurg op een beeldscherm.  

De chirurg haalt het uitpuilende buikvlies uit het lieskanaal, plaatst het terug in de buikholte en dekt de zwakke plek in de buikwand af met een kunststof matje.

 

 

TREPP-operatie

Verdoving

Voor de operatie krijgt u een ruggenprik (regionale anes­thesie).

Operatie

Een TREPP-operatie is een open operatie, maar er wordt slechts één klein sneetje gemaakt, net boven de lies.

Net als bij een TEP-operatie haalt de chirurg het uitpuilende buikvlies uit het lieskanaal, duwt het terug in de buikholte en verstevigt de zwakke plek in de buikwand met een kunstof matje.   

 

Na de operatie

Meestal kunt u dezelfde dag weer naar huis. Als u in de loop van de middag wordt geopereerd, komt het voor dat u aan het eind van de dag nog niet fit genoeg bent om naar huis te gaan. In dat geval blijft u een nachtje in het ziekenhuis.

 

Waar u thuis op moet letten

 • Net als bij iedere andere operatie kunnen ook bij een lies­breukoperatie complicaties optreden zoals trombose, een long­ontsteking, een nabloeding of een wondinfectie. De kans dat dit gebeurt, is echter heel klein.
 • Heel soms raakt tijdens de operatie een zenuw in de liesstreek beschadigd. Daardoor kunnen bepaalde plaatsen gevoelloos worden of juist extra gevoelig. De kans op een zenuwbeschadiging is bij een TEP-operatie en een TREPP-operatie minder groot dan bij een Lichtenstein-operatie. 
 • Er is een heel kleine kans dat na enige tijd op dezelfde plaats op­nieuw een liesbreuk ontstaat. 

Contact opnemen 

Als u te maken krijgt met een van deze complicaties, neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie. Deze is vaan maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer (0592) 32 52 10.

Adviezen

 • De operatiewond wordt met oplosbare hechtingen dichtgemaakt. De hechtingen zijn van buitenaf niet zichtbaar. Soms komt er bij het oplossen van de hechtingen een hechtdraadje boven de huid uit, met een beetje vocht. U kunt daar een pleister op doen. Als de huid rood wordt en er komt veel vocht naar buiten, neem dan contact op met uw huisarts.
 • Na ongeveer zes weken is het litteken van de operatiewond heel stevig. Het voelt dan aan als een ribbel. Na ongeveer een jaar is het litteken helemaal verdwenen.
 • Door een bloeduitstorting kan de huid in het operatiegebied een of twee dagen na de operatie opzwellen en een roodblauwe kleur krijgen. Ook kun­nen bij een man de balzak en de onderkant van de penis blauw verkleuren en bij een vrouw de grote schaamlip. Deze ver­kleuringen kunnen geen kwaad en trekken geleidelijk weg.
 • Twee dagen (48 uur) na de operatie kunt u weer gewoon douchen.
 • Na de operatie (vooral na een Lichtenstein-operatie) voelt de liesstreek vaak een paar dagen pijnlijk aan. Voordat u naar huis gaat, kunt u overleggen met een verpleegkundige welke pijnstillers u thuis het beste kunt gebruiken. 
 • Oefen de eerste paar dagen geen druk uit op uw lies. Ondersteun uw lies op de geope­reerde plek met uw hand als u moet hoesten. Pers niet tijdens de stoelgang. Als u last hebt van verstopping, kunt u het beste een tijdje laxeermiddelen gebruiken.  
 • Na een Lichtenstein-operatie kunt u meestal na ongeveer twee weken uw gewone bezigheden weer oppakken. Na een TEP-operatie of TREPP-operatie kunt u uw werkzaamheden hervatten wanneer u zelf het gevoel hebt dat u weer fit genoeg bent. 
 • Wanneer u weer kunt werken, hangt af van het soort werk dat u doet. Met zwaar lichamelijk werk kunt u het beste een week of twee wachten. Anders kunt u meestal binnen een week weer aan de slag. 

Controle

Omdat een liesbreukoperatie in het algemeen weinig problemen geeft, is het niet nodig dat u voor controle terugkomt op de poli­kliniek Chirurgie. In plaats daarvan is er ongeveer zes weken na de operatie een ‘telefonische controle’. Een verpleegkundige van de polikliniek Chirurgie belt u dan thuis op om te horen hoe het met u gaat. Als u nog vragen hebt, kunt u die dan ook stellen.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

chiru07/66 - december 2015