Medicijnen bij ziekte van Parkinson

 • Specialisme of afdeling Parkinsonpoli
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 40
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek

In het kort

De ziekte van Parkinson kan niet worden gestopt of genezen. Medicijnen helpen wel om de symptomen te bestrijden. Er zijn verschillende groepen medicijnen en iedere patiënt reageert er anders op. Alle medicijnen kunnen bijwerkingen geven, waardoor het vaak zoeken is naar de juiste balans tussen de werking van een medicijn en de bijwerkingen.

Wat is het?

Als u de ziekte van Parkinson hebt, komt er een mo­ment dat u medicijnen moet gaan gebruiken. Het is belangrijk dat u weet dat bij de ziekte van Parkinson alleen een behandeling van de symptomen mogelijk is. De ziekte zelf kan dus niet worden gestopt of genezen. Echter, het bestrijden van de symptomen is van het grootste belang. Het wel of niet innemen van medicijnen kan het verschil uit­maken tussen wel of niet in staat zijn om de gewone, dagelijkse dingen te doen. 

Met vragen over de medicijnen zelf, zoals de soort medicijn, de dosering en eventuele bijwerkingen kunt u terecht bij de neuro­loog. De Parkinsonverpleegkundige kan u helpen als u vragen hebt over de gevolgen van het medicijngebruik voor uw dagelijks functioneren.

De behandeling

De neuroloog schrijft op grond van uw klachten en uw leeftijd een bepaald medi­cijn voor. Het kost soms enige tijd om het juiste medicijn en de juiste dosering uit te zoeken. Iedereen reageert anders op medicijnen en het is vaak lastig om een goede balans te vinden tussen de werking van een medicijn en de bijwerkingen.

Bij de ziekte van Parkinson kunt u klachten hebben zoals een lage bloeddruk, een verhoogde aandrang tot plassen, hallucinaties, impotentie, pijn, geheugen­stoornissen, val­neigingen, slaapstoornissen en depressies. Steeds zal de vraag opkomen of uw klachten horen bij de ziekte of een gevolg zijn van bijwerkingen van de medicijnen die u krijgt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om te weten wat het patroon en het verloop van de klachten zijn. Bij de behandeling van uw klachten zal de neuroloog in overleg met u steeds een afweging maken tussen het gebruik van bepaalde medicijnen en de voor- en nadelen ervan voor uw functioneren.

Welke medicijnen?

Verschillende groepen medicijnen kunnen wor­den voorgeschreven bij de ziekte van Parkinson:

 • Levodopa
 • Dopamine-agonisten
 • Glutamaat-antagonisten
 • Anticholinergica
 • MAO-B-remmers
 • COMT-remmers

Als de medicijnen die u gebruikt onvoldoende helpen, zal de neuroloog met u bespreken welke andere mogelijkheden er zijn.

Adviezen

U moet uw medicijnen altijd innemen met vocht, bijvoor­beeld water. Als u de medicijnen ‘droog’ inneemt, gaat de opname in het lichaam trager en kan het maagslijmvlies geïrriteerd raken. Als het doorslikken van de medicijnen u veel moeite kost, kan het helpen om de medicijnen in te nemen met koud water of koude appelmoes. Koude pro­ducten verbeteren de slikreflex namelijk en ver­minderen zo de kans op verslikken.

Op tijd innemen

Het is belangrijk dat u uw medicijnen op tijd inneemt. Hier­door krijgt u minder schommelingen in het effect en voelt u zich beter. Zeker als u met een nieuw medicijn begint, is het aan te raden om dit precies volgens voorschrift te doen. U krijgt dan een goede indruk van de werking van het medi­cijn. Aan de hand van uw ervaringen kunt u vervolgens met de neuroloog bespreken of het ver­standig is om bijvoorbeeld de dosering aan te passen of het tijdstip waarop u het medi­cijn inneemt.

Overleg met de neuroloog

Als u vragen hebt over bijvoorbeeld de werking van een bepaald medicijn, kunt u die aan de neuro­loog stellen. Het is belangrijk dat u niet op eigen houtje gaat dokteren. Stop nooit met medicijnen zonder eerst te over­leggen met de neuroloog. Anders loopt u het risico dat er bijwerkingen optre­den waardoor uw klachten toenemen.

Vergeten?

Bent u te laat met het innemen van uw medicijnen, zorg er dan voor dat de tijd tussen de verlate en de volgende in­name gelijk is aan de tussentijd die er nor­maal is. Als u uw medicijnen echt vergeten bent, neem dan géén dubbele dosis bij de volgende inname.

Als u er moeite mee hebt om te onthouden op welke tijd­stippen u uw medi­cijnen moet innemen, kan een medicijn­doos met een signaalfunctie handig voor u zijn. U kunt de medicijndoos bestellen bij de Parkinson Vereniging of bij uw apotheek. Ook kunt u van de Parkinsonverpleegkundige een overzicht krijgen waarop staat aangegeven welke medicijnen u op welk moment moet innemen. Verder kunt u uw apotheker of eventueel een wijkverpleeg­kundige vragen om de medicijnen klaar te zetten die u in één week nodig hebt.

Waar u thuis op moet letten

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen geven. Hoe ernstig de bijwerking is, kan per persoon verschillen. Op oudere leeftijd bent u over het algemeen gevoeliger voor bijwerkingen dan op jongere leeftijd. Als u last hebt van bijwerkingen, wacht dan eerst af of u aan een bepaald medi­cijn moet wennen. Als na ongeveer twee weken de bij­werkingen nog hetzelfde zijn of zelfs erger, neem dan contact op met de neuroloog.

 • U kunt dezelfde medicijnen blijven gebruiken in een andere dosering.
 • U kunt andere medicijnen gaan gebruiken.
 • Soms is het mogelijk om bijwerkingen te bestrijden met extra medicijnen, zoals: domperidon tegen misselijkheid en braken, fludrocortison tegen een lage bloeddruk (lager dan 100/60), clozapine of quetiapine tegen hallucinaties, movicolon tegen obstipatie

Wat kunt u zelf doen?

 • Als u na het innemen van uw medicijnen een raar gevoel in uw maag krijgt, kan het goed zijn om even te gaan liggen. Soms helpt het ook om wat gember te eten.
 • U kunt uw stoelgang bevorderen door laxerende voedingsmiddelen te gebruiken, zoals: rode bieten, uien, peulvruchten, spinazie, rabarber, kiwi’s en zuidvruchten. Ook lijnzaad bij het ontbijt kan laxerend werken. Voor voedingsadviezen kunt een afspraak maken met een diëtist. Extra beweging en buitenlucht hebben ook een positieve invloed op uw stoelgang. 
 • Drink voldoende, ten minste anderhalve liter per dag. U kunt de kans op een blaasinfectie verminderen door extra vocht en cranberrysap te drinken. 
 • Als u last hebt van duizeligheid, moet u voorzichtig aan doen wanneer u vanuit uw stoel of bed wilt gaan staan. Ook het dra­gen van steunkousen kan de duizeligheid tegengaan. Dit mag echter alleen na overleg met de neuroloog.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

neuro23 - december 2017