Onverklaarde lichamelijke klachten

Behandelprogramma voor jongeren

 • Specialisme of afdeling Revalidatiegeneeskunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 53 11
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek

In het kort

Onverklaarde lichamelijke klachten zijn klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak is aan te wijzen. Het kunnen ook klach­ten zijn waarbij eerdere medische behandelingen niet of onvol­doende geholpen hebben. Denk bijvoorbeeld aan pijn of vermoeidheid.

De polikliniek Revalidatiegeneeskunde heeft een behandelprogramma voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar met onverklaarde lichamelijke klachten. Het doel van de behandeling is dat de jongere leert om zijn energie goed te verdelen en rekening leert houden met zijn klachten. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de klachten chronisch worden.

Aanmelding en intake

Onverklaarde lichamelijke klachten kunnen veel negatieve gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van jonge­ren. Zowel op het lichamelijke, psychische als emotionele vlak. Zij zijn bijvoorbeeld niet meer in staat om volledig naar school te gaan, hobby’s te doen of mee te doen aan sociale activiteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van moedeloosheid, bezorgdheid, somberheid en de conditie kan afnemen. Waardoor de klachten weer kunnen  verergeren. Het gevolg kan zijn dat jongeren terechtkomen in een neerwaartse spiraal.

Soms gaan de klachten vanzelf over. De kans bestaat echter dat de klachten aanhouden en chronisch worden. Om dit te voorkomen kan de huisarts de jongere verwijzen naar dit behandelprogramma.

Intake

Om mee te kunnen doen aan het behandelprogramma, is er eerst een ge­sprek met de revalidatiearts. De arts bespreekt de klachten, doet even­tueel lichamelijk onder­zoek en stelt vast of de jongere in aanmerking komt voor de behandeling. Als dat kan, wordt beke­ken welke behan­delaars bij de behandeling betrokken moeten worden. Daarna heeft de jongere met alle behandelaars een intake­gesprek. In overleg met de jongere en de ouders wordt vervolgens een behandelplan opgesteld.

Het is mogelijk dat een jongere niet in aanmerking komt voor een behandeling op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde, maar een verwijzing krijgt voor een behandeling buiten het ziekenhuis. Natuurlijk gebeurt dat in goed overleg.

Het behandelprogramma

Het doel van het behandelprogramma is dat de jongere (weer) naar school kan, leert omgaan met zijn of haar energie én rekening leert houden met de klachten. Op deze manier kan worden voorkomen dat de klachten chronisch worden.

Maatwerk

Een behandeling is altijd maatwerk, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij wat de jongere en ouders nodig hebben. Zo zal de behandeling van een tienjarige er anders uitzien dan die van een negentienjarige.

Gedurende de behandeling is er regelmatig overleg tussen de zorgverleners. Het is mogelijk dat het programma wordt bijgesteld. Dit bespreken we altijd met de jongere (en de ouders/verzorgers).

Gezonde balans

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de jongere in­zicht krijgt in wat hij doet en aankan en daarin een gezonde balans vindt. Daarnaast is het belangrijk dat duidelijk wordt welke facto­ren de klachten in stand houden en wat een goede manier is om ermee om te gaan.

Ouders/verzorgers

De behandeling heeft een grotere kans van slagen als ouders op dezelfde manier tegen de klachten en de behandeling aankijken als de jongere zelf. Daarom worden ouders ook bij de behandeling betrokken.

Behandelteam en behandelduur

Het volledige behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog en een medisch maatschappelijk werker. Afhankelijk van de klachten worden er verschillende zorgverleners bij de behan­deling betrokken.

Behandelduur

Het behandelprogramma duurt in totaal gemiddeld drie tot zes maanden. Vooral in het begin zijn er wekelijks afspraken bij de verschillende zorgverleners. De afsluiting van de behandeling vindt altijd plaats in over­leg met de jongere en de ouders. Het moment waarop dat gebeurt kan per zorgverlener verschillen.

Eindevaluatie

Als de behandeling in z’n geheel is afgesloten, is er een eindgesprek met de revalidatiearts. Als dat wenselijk is, kan de revalidatiearts verwijzen naar een vervolgbehan­deling buiten het ziekenhuis.

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. U kunt hen op verschillende manieren bereiken.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een app’je sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij-app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
 • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
 • U kunt bellen naar de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur, telefoonnummer (0592) 32 53 11.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 

Reval15 - december 2019