Palliatieve zorg

 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 09 (Mw. M. Bos, coördinator Palliatief team)

In het kort

Als u ongeneeslijk ziek bent en in de laatste fase van uw leven, krijgt u palliatieve zorg. Dat betekent dat alle zorg erop gericht is om deze periode voor u en uw naasten zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op uw wensen en behoeften, wordt de palliatieve zorg in het WZA ondersteund door een zogenoemd Palliatief team.

Palliatief team

Het Palliatief team bestaat uit een verpleegkundige palliatieve zorg (coördinator van het team), een longarts, internist, anesthesioloog en anesthesiemedewerker, een transferverpleegkundige, geestelijk verzorger, geriater, cardioloog, hematoloog en een neuroloog. Het team is extern aangevuld met twee huisartsen en een eerstelijns verpleegkundige.

Als dat wenselijk is, kan het team andere deskundigen inschakelen, zoals een radiotherapeut, een medisch psycholoog, een ziekenhuisapotheker of een consulent van het Palliatief Consultatie Team Drenthe.

Wat doet het Palliatief team

Als u niet meer beter kunt worden, kan het Palliatief team u helpen om uw klachten te verlichten en uw leven op een goede manier af te ronden. Daarbij kunt u denken aan de volgende vormen van ondersteuning: 

 • Behandeling van lichamelijke klachten, zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, verstopping of vocht in de buik.
 • Gesprekken als u zich angstig of eenzaam voelt of andere psychische problemen hebt.
 • Ondersteuning als u wilt praten over de betekenis en zin van uw leven en uw veranderde toekomstbeeld.
 • Hulp bij het nemen van belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld het afzien van behandeling of palliatieve sedatie.
 • Adviezen bij het opstellen van een wilsverklaring, zoals een euthanasieverklaring.
 • Begeleiding van uw partner of kinderen.
 • Informatie over zorg in het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals thuiszorg of hospice-voorzieningen.

Contact

Als uw behandelend arts van mening is dat u palliatieve zorg nodig hebt, wordt er contact opgenomen met de coördinator van het Palliatief team. Deze maakt een afspraak met u en eventueel uw naasten (bijvoorbeeld uw partner of kinderen) voor een eerste gesprek. Afhankelijk van de aard van de problemen schakelt zij een van de andere leden van het team in.

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan de coördinator of een van de andere leden van het Palliatief team u zo vaak bezoeken als nodig is.

Als u met ontslag gaat, wordt de zorg overgedragen aan uw huisarts.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u tijdens uw opname ook zelf contact opnemen met het Palliatief team. De coördinator (Mirjam Bos) of een van de andere leden van het team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen