In het ziekenhuis heb je rechten en plichten

Ouder en Kind-centrum

In het kort

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat jouw rechten en plichten zijn. Daarom zetten we ze op een rijtje en bespreken we dit met je.

De rechten en plichten staan beschreven in de WGBO (Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst). Hierin staat bijvoorbeeld dat een dokter jou en je ouders/verzorgers altijd eerlijk en stap voor stap moet vertellen wat er aan de hand is.
We gaan ervan uit dat jij ook eerlijk vertelt wat er is gebeurd en hoe jij je voelt. En als je aangeeft wat je belangrijk vindt, proberen we hier rekening mee te houden.

Wat vinden we belangrijk

We volgen hierbij het advies van de Stichting Kind & Ziekenhuis.

 • Je hoeft niet in het ziekenhuis te blijven als je ook thuis of op een andere plek verpleegd of behandeld kunt worden.
 • Je mag altijd een ouder/verzorger bij je hebben.
 • Ook ’s nachts hoef je niet alleen te zijn. Eén ouder/verzorger kan bij je slapen. Dat regelt het ziekenhuis en het kost niets. Je ouder/verzorger kan ook helpen om je te verzorgen.
 • Jij en je ouders/verzorgers krijgen altijd informatie op een manier die jullie begrijpen.
 • Als je pijn hebt of angstig bent dan helpen we jou. De mensen in het ziekenhuis letten goed op je en zorgen voor je.
 • Je ligt in het ziekenhuis op een afdeling voor kinderen en tieners. Meestal kun je jouw familie, klasgenoten of vrienden vragen om op bezoek te komen.
 • Je wordt altijd verzorgd en behandeld door mensen die geleerd hebben hoe dit bij kinderen moet. Dit zijn zoveel mogelijk dezelfde mensen, die met elkaar samenwerken.
 • Iedereen in het ziekenhuis houdt rekening met jouw leeftijd.

Rechten en plichten

Er zijn veel redenen om naar het ziekenhuis te gaan. Bijvoorbeeld als je plotseling erg ziek bent of pijn hebt. Je kunt ook een chronische ziekte hebben waardoor je regelmatig naar het ziekenhuis gaat.

Ben je jonger dan 12 jaar ?

Als je jonger bent dan 12 jaar, dan gelden de volgende regels:

 • De dokter en verpleegkundige moeten jou en je ouders/verzorgers vertellen wat er aan de hand is. Ook moeten zij vertellen welke behandeling er mogelijk is. Het is belangrijk dat jullie begrijpen wat de risico’s van de behandeling kunnen zijn.
 • Jouw ouders/verzorgers moeten toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.
 • Jouw ouders/verzorgers mogen je medisch dossier inkijken. Hierin staat wat er met je aan de hand is en wat besloten is daaraan te doen.

De dokter moet alles goed uitleggen, zodat je goed begrijpt wat er gaat gebeuren. Als je dat wilt, word jij zoveel mogelijk bij de beslissing betrokken. Er moet in ieder geval naar je worden geluisterd.

Ben je tussen 12 en 15 jaar?

Als je tussen de 12 en de 15 jaar bent, dan zijn de regels: 

 • De dokter en verpleegkundige moeten jou en je ouders/verzorgers vertellen wat er aan de hand is. Jullie krijgen informatie over de mogelijke onderzoeken of behandeling. Ook hoort hierbij dat jullie begrijpen wat de risico’s kunnen zijn.
 • Jij en je ouders/verzorgers moeten allebei toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.
 • Jij mag in je medisch dossier kijken. In je dossier staat wat er met je aan de hand is en wat besloten is daaraan te doen. Je kan je ouders/verzorgers toestemming geven om mee te kijken.

Volgens de WGBO ben je vanaf 12 jaar oud genoeg om mee te beslissen over jouw gezondheid. Jouw mening is hierbij net zo belangrijk als de mening van je ouders. Het is daarom belangrijk dat je begrijpt wat de dokter of verpleegkundige je vertelt en om hier over na te denken.
Als jij en je ouders het niet eens zijn over een behandeling, dan is het belangrijk om hierover te praten.

Ben je 16 jaar of ouder? 

In de medische wereld ben je vanaf 16 jaar volwassen! Vanaf 16 jaar mag je je eigen beslissingen nemen. Dit betekent: 

 • De dokter en verpleegkundige geven jou alle informatie.
 • Er wordt alleen aan jou toestemming gevraagd voor het onderzoek of behandeling.
 • Alleen jij mag in jouw medisch dossier (MijnWZA) kijken.

De dokter moet jou altijd informeren, maar hoeft jouw ouders niet te informeren. Als je dat wel wil, mag dat natuurlijk. Het is altijd goed om te overleggen, want het nemen van een beslissing kan best lastig zijn.
De dokter mag jouw ouders nooit achter jouw rug om informeren. Ook mogen jouw ouders/verzorgers niet zonder je toestemming in jouw dossier kijken.

Gescheiden ouders

Een behandeling in het ziekenhuis kan alleen als beide ouders/verzorgers (met ouderlijk gezag) hier toestemming voor geven. Alleen in een noodsituatie mogen we hiervan afwijken. Wij hopen dan ook dat je ouders/verzorgers samen met jou meegaan naar het ziekenhuis. Als dit niet mogelijk is, dan gaan wij ervan uit dat ouders elkaar informeren over jouw gezondheidstoestand.

Ook over medicijngebruik maken we afspraken. De meeste ouders/verzorgers kiezen ervoor om het advies van de (huis)arts op te volgen en elkaar daarover te informeren.

plaatje van een uil

Medisch dossier

In je medisch dossier staan alle gegevens die horen bij je onderzoek en behandeling in het ziekenhuis. Bij elkaar beschrijven deze gegevens het verloop van jouw behandeling.

 • Ben je jonger dan 12 jaar? Het WZA kan je ouders/verzorgers nog niet  machtigen om jouw dossier in te zien. In overleg met de arts kunnen ze het (papieren) dossier wel opvragen.
 • Vanaf 12 jaar kan je je eigen dossier inzien. Je kunt met DigiD inloggen in MijnWZA. Hiervoor heb je wel een eigen DigiD nodig, met extra controle via sms of de DigiD-app. Je kan je ouders/verzorgers dan laten meekijken.

Medisch beroepsgeheim

Alle mensen die in het WZA werken moeten het medisch beroepsgeheim naleven. Zij mogen jouw persoonlijke en medische gegevens alleen inzien of met elkaar delen als dat nodig is voor je onderzoek of behandeling.

Appen of mailen met de zorgverlener

We gaan zorgvuldig met jouw persoonlijke en medische gegevens om. In het WZA gebruiken we daarbij de BeterDichtbij-app. Hiermee kunnen we veilig met je appen (of beeldbellen).
Als we e-mail gebruiken, sturen we een korte mail waarin we aangeven dat er een afspraak of bericht in MijnWZA voor je klaar staat. Na inloggen met DigiD kun je deze informatie in MijnWZA nalezen.

Let op!

Om veilig met je te kunnen appen of mailen moet je er altijd voor zorgen dat de juiste gegevens, zoals 06 en e-mailadres, bij ons bekend zijn. Geef veranderingen door bij de balie of wijzig het in je dossier MijnWZA.

Identificatieplicht

Iedereen die patiënt is in het WZA en medische zorg nodig heeft moet een geldig identiteitsbewijs laten zien. Dit geldt voor iedereen, óók voor kinderen en baby’s vanaf de geboorte. Neem daarom je ID of paspoort  mee bij een afspraak in het ziekenhuis. Heb je nog geen ID of paspoort? Je kunt dit aanvragen bij het gemeentehuis.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Je kan gevraagd worden om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan om beter te begrijpen hoe ziekte en herstel bij kinderen verloopt. Als we je vragen om mee te doen, krijg je informatie over het onderzoek. Pas daarna kun je jouw toestemming geven. Als je jonger bent dan 16 jaar moeten ook je ouders/verzorgers toestemming geven.

Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig!
Ook als je eerst wel toestemming hebt gegeven, maar later toch wil stoppen, dan kan dat. Voor meer informatie kijk op www.kindenonderzoek

Wat spreken we verder met elkaar af?

Wij doen ons best om je afspraak of opname in het ziekenhuis zo prettig, rustig en veilig mogelijk te laten verlopen. Dat kan alleen als we rekening met elkaar houden en respectvol met elkaar omgaan. In het ziekenhuis hebben we daarom de volgende afspraken gemaakt:

Het hele ziekenhuis is rookvrij

In en om het ziekenhuis mag jij (en je bezoek) nergens roken of vapen. Ook mag je in het ziekenhuis geen alcohol of drugs gebruiken.

Foto of filmpje maken? Alléén met toestemming!

Wil je voor privégebruik een foto of filmpje maken van je eigen behandeling? Vraag dan altijd vooraf toestemming aan je zorgverlener. Hou er ook rekening mee dat je geen andere patiënten op beeld zet!

Bezoek is welkom

Je ouders/verzorgers mogen altijd bij je blijven. Ander bezoek is welkom op het aangegeven tijdstip. Omdat we te maken hebben met zieke kinderen, is het fijn als het rustig blijft op de afdeling.
Telefoneer of kijk op je telefoon zonder dat anderen daar last van hebben. Soms vragen we bezoek om even uit de kamer te gaan, bijvoorbeeld tijdens het bezoek van de dokter.

Huisdieren blijven buiten

Alleen hulphonden mogen het ziekenhuis in. Alle andere huisdieren blijven thuis.

Zorg dat een ander geen last van je heeft

Iedereen moet zich veilig voelen in het ziekenhuis. Harde muziek, iets kapot maken of iemand bang maken horen daar niet bij. Bij diefstal of vandalisme doen we aangifte bij de politie. De kosten zijn voor de dader.

Let goed op je spullen

Het WZA is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en bezoekers. Voor jouw en onze veiligheid is er cameratoezicht in en om het ziekenhuis. Meer informatie over De Regeling cameratoezicht vind je op onze website.

Vragen?

Aanvullende informatie

Op verschillende websites kun je meer lezen over rechten en plichten:

Heb je vragen over jouw rechten en plichten in het ziekenhuis? Bespreek dit met je dokter of verpleegkundige.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze ombudsfunctionaris. Zij kan met je in gesprek gaan. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag, telefoon (0592) 32 56 24.

 

kinde73 - juni 2023