Slikproblemen na een beroerte

Onderzoek en behandeling

  • Wachttijd
    Informeer bij de polikliniek

In het kort

Als u een beroerte hebt gehad, kunt u daarna problemen hebben bij het slikken. Tijdens uw opname wordt van alles gedaan om ervoor te zorgen dat u zich niet verslikt. Zo doet een logopedist slikoefeningen met u en krijgt u zo nodig aangepast eten en drinken. 

Wat is het?

Na een beroerte kunt u moeite hebben met slikken, waardoor u zich eerder zult verslikken. Doordat er bij het verslikken eten of drin­ken in de luchtwegen terechtkomt. kunt u een longontsteking oplopen. Als u door de beroerte in slechtere conditie bent, herstelt u minder snel van een longontsteking dan normaal. Daarom proberen we tijdens een opname na een beroerte de kans op verslikken zo klein mogelijk te maken. 

Om te weten of u slikproblemen hebt, worden er verschillende onderzoeken gedaan.

Als u moeite hebt met slikken, kan het nodig zijn dat u aangepast eten en drinken krijgt. 

Onderzoek

Hersenscan

Er wordt een scan van uw hersenen gemaakt om te zien of er beschadigingen zijn. Bij bepaalde beschadigingen kunt u slikproblemen krijgen. Een neuroloog bekijkt en beoordeelt de beelden. 

Watersliktest

Een verpleegkundige of een logopedist doet een waterslik­test. Er wordt dan gekeken of u makkelijk een slokje water weg kunt slikken. Als u daar moeite mee hebt, krijgt u iedere dag opnieuw zo'n test om te kunnen zien of het slikken verbetert.

Uitgebreider slikonderzoek

Als u problemen hebt bij het slikken, doet een logopedist een uitgebreider slikonder­zoek bij u. Dit is om nodig om te weten wat precies het probleem is. Daarna krijgt u van de logopedist slikadviezen en slikoefeningen. Ook geeft de logopedist aan de verpleegkundigen en voedingsassistenten advies over uw eten en drinken. Na het slikonderzoek komt de logopedist in principe iedere dag bij u langs om te kijken hoe het met het slikken gaat.

Inwendig slikonderzoek

Als het slikonderzoek niet genoeg duidelijkheid geeft over de slikproblemen, kan een in­wendig slikonderzoek nodig zijn op de afdeling Radiologie.   

Behandeling

Aangepast eten en drinken

Als u moeite hebt met slikken, mag u niets eten of drinken totdat duidelijk is wat precies het slikprobleem is. Als het slikken heel lastig gaat, kan het het nodig zijn dat u gemalen eten krijgt en ingedikt drin­ken. Ook is het belangrijk dat u tijdens het eten en drinken in een goede houding (rechtop) zit.

Diëtist

Als u door uw slikproblemen niet genoeg kunt eten of drinken, wordt een diëtist ingeschakeld.

Sonde 

Als u niet veilig kunt slikken (zonder de kans op verslikken) is het mogelijk dat u vocht en voeding via een sonde krijgt.

Advieskaart

Hebt u moeite met slikken, dan komt bij uw bed een kaart te hangen waarop staat wat u wel en niet mag eten of drinken. Het is belangrijk dat uw bezoek hier ook rekening mee houdt. 

 

neuro19 - december 2014