URS (kijkoperatie om een niersteen te verwijderen)

 • Specialisme of afdeling Urologie
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek

In het kort

Als het niet lukt om een grote niersteen te vergruizen, dan kan ervoor worden gekozen om de niersteen te verwijderen met een kijkoperatie (URS). De uroloog brengt een dun kijkbuisje via de plasbuis en blaas in de urineleider tot waar de niersteen zich bevindt. Met laserstralen wordt de steen verpulverd. De stukjes steen worden vervolgens verwijderd. Meestal krijgt u na de operatie een katheter (slangetje) in de urineleider. Deze houdt u in tot uw controlebezoek aan de uroloog.

Wat is het?

De nieren halen afvalstoffen uit ons bloed, lossen die op in water, waarna we ze uitplassen. Soms zijn afvalstoffen moeilijk oplosbaar. Ze kunnen dan kleine kristallen vormen, waaruit nierstenen ontstaan. Als u een grote niersteen hebt, lukt het meestal niet om die uit te plassen. Vaak wordt dan eerst geprobeerd om de niersteen te vergruizen. Als een behandeling met een niersteenvergruizer geen resultaat heeft, kan gekozen worden voor een kijkoperatie (URS). 

Tijdens de operatie

De uroloog brengt een dun kijkbuisje (uretero-renoscoop) via de plasbuis en blaas in de urineleider (ureter) tot waar de niersteen zich bevindt. Met laserstralen wordt de steen verpulverd. De stukjes niersteen worden vervolgens verwijderd. U houdt dus geen uitwendige wond aan de operatie over.

Heel soms vindt een URS plaats om een poliep te verwijderen in een van de urineleiders. 

 

Voorbereiding thuis

Een aantal uren voor de operatie mag u niets eten of drinken. Ook zijn er allerlei andere dingen waarmee u rekening moeten houden in de aanloop naar de operatie, zoals uw medicijngebruik. Als u bloedverdunners gebruikt, moet u daar bijvoorbeeld meestal een aantal dagen van tevoren mee stoppen. De precieze instructies krijgt u tijdens het preoperatieve spreekuur.

De operatie

Voor de operatie krijgt u verdoving (anesthesie), zodat u geen pijn voelt. Tijdens het preoperatieve spreekuur bespreekt de anesthesioloog met u welk type verdoving in uw geval het meest geschikt is.  

Tijdens de operatie ligt u op uw rug op een behandeltafel met uw benen opge­trokken in beensteunen. De uroloog brengt de scoop via de plasbuis en de blaas tot in de urine­leider. Met laserstralen wordt de niersteen in kleine stukjes verpulverd. De stukjes worden verwijderd met een klein korfje.

Als u een poliep hebt, kan deze vaak ook met laserstralen worden behandeld.

Meestal krijgt u meteen na de operatie een katheter, een dun slangetje dat van de nier naar de blaas loopt (een JJ-katheter).

Over het algemeen kunt u de dag na de operatie weer naar huis. Als u een katheter hebt gekregen, hebt u die nog in wanneer u naar huis gaat.

Controle

Enige tijd na de operatie hebt u een controleafspraak op de polikliniek Urologie.

 • Meestal wordt er voor of tijdens de controleafspraak een röntgenfoto van uw buik gemaakt.
 • Als u na de operatie een katheter hebt gekregen, dan verwijdert de uroloog deze. Eerst wordt een cystoscoop, een dun buisje met een lens, door de plasbuis in de blaas gebracht. Vervolgens wordt via de cystoscoop een tangetje naar binnen gebracht om de katheter mee weg te halen. Dit duurt een paar minuten.
 • Is er tijdens de operatie een poliep verwijderd, dan bespreekt de uroloog met u welke verdere behandeling er eventueel nodig is.

Waar u thuis op moet letten

Om goed te kunnen plassen, moet u de eerste dagen na de operatie veel drinken (ongeveer twee liter per dag). Drink bij voorkeur water.

Klachten 

 • De eerste twee, drie weken na de operatie kan uw urine wat bloederig zijn. Dit is normaal.
 • Het is mogelijk dat u de eerste weken na de operatie nog wat rest­steentjes uitplast. Dit kan pijn doen.
 • Het komt voor dat u na de operatie last krijgt van hevige buikpijn (koliek­pijn). U kunt dan pijnstillers innemen. Binnen een paar dagen verdwijnt de pijn meestal. 
 • Een JJ-katheter kan soms wat irritatie van de blaas veroorzaken. Ook kunt u bij het plassen een drukkend gevoel in uw nier hebben. Deze klachten zijn onschuldig en gaan vanzelf over.

Complicaties

 • Een urineleider kan vernauwd of gekronkeld zijn. Het is dan moeilijk voor de uroloog om de scoop in te brengen en door te schuiven. Soms leidt dit tot een beschadiging van de urineleider. Soms ook kan de uroloog met de scoop de niersteen of de poliep niet bereiken. 
 • Er kan tijdens de operatie een gaatje (perforatie) in de wand van de urineleider ontstaan. In dat geval wordt de operatie stopgezet. Meestal groeit het gaatje vanzelf weer dicht. Een heel enkele keer is er een operatie nodig om de beschadiging te herstellen.
 • Na de operatie kan er een urineweginfectie optreden. Om dit te voorkomen, krijgt u tijdens de operatie anti­biotica.
 • Door de operatie kan er een vernauwing ontstaan van de plasbuis. Vrijwel altijd kan dit later weer worden verholpen.

Contact opnemen

 • als u koorts hebt boven de 38,5º C
 • als u erge buikpijn hebt ondanks de pijnstillers

Bel in deze gevallen naar de polikliniek Urologie. Men is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur bereikbaar op (0592) 32 52 65. Buiten deze tijden kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (0592) 32 52 78.

 

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

urolo20 - maart 2015