Vlekken en flitsen in het gezichtsveld

 • Specialisme of afdeling Oogheelkunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Wachttijd
  7 weken

In het kort

Ziet u bewegende vlekjes voor uw ogen? Deze worden veroorzaakt door troebelingen in het glasvocht, een gelei die zich bevindt achter de ooglens. Meestal hebben ze te maken met ouderdom en zijn ze onschuldig. Soms is er sprake van een ernstigere oorzaak, zoals een oogontsteking. Als de vlekjes samengaan met flitsen, kan dit wijzen op netvliesloslating of migraine. Afhankelijk van uw klachten kan de huisarts u doorverwijzen naar de oogarts.

Vlekjes en flitsen

Het komt regelmatig voor dat iemand in zijn gezichtsveld bewegende vlekjes waarneemt. Deze worden veroorzaakt door troebelingen in het glasvocht. Het glasvocht is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens. Bij normaal glasvocht kunnen lichtstralen onge­hinderd het netvlies be­reiken. Troebelingen in het glasvocht geven een scha­duw op het netvlies. Deze schaduw kan worden waargenomen in de vorm van vlekjes, zoals puntjes, cirkels of spinnenwebben.

Oor­zaken

Meestal hebben troebelingen in het glasvocht met ouderdom te maken. Vooral bijziende mensen hebben hier last van. Deze vlekjes kunnen hinderlijk zijn, maar verder is het een onschuldige aandoening.

Als vlekjes gepaard gaan met lichtflitsen, kan dit het begin zijn van een netvliesloslating. Lichtflitsen kunnen ook door migraine worden veroor­zaakt. De flitsen heb­ben in dat geval de vorm van gekar­telde lijnen, komen meestal in beide ogen tegelijk voor en houden tien tot twintig minuten aan. Als de lichtflitsen ge­volgd worden door hoofdpijn, is er zeker sprake van migraine.

Bewegende vlekjes kunnen ook het gevolg zijn van een oogontsteking (uveitis).

Bij diabetes mellitus (suikerziekte) kan het gebeuren dat er plotseling bloed in het glasvocht komt, wat zich uit als vlekjes in het gezichtsveld.

Als u plotseling last hebt van vlekjes (en flitsen) bij het zien, is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts. Dit geldt ook als de vlekjes geleidelijk zijn ontstaan en u hebt er last van. Zo nodig kan de huisarts u door­verwijzen naar een oogarts.

Als de vlekjes in uw gezichtsveld geen ernstige oorzaak heb­ben (zoals een oog­ontsteking, een beginnende netvlieslos­lating of diabetes mellitus), worden de troebe­lingen in het glasvocht vaak uit zichzelf kleiner en minder storend.

 

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

ooghe05 - juni 2016