Wat u kunt verwachten op de SEH

Spoedeisende Hulp

 • Specialisme of afdeling Spoedeisende Hulp
 • Openingstijden

  Spoedeisende hulp 24 uur per dag, Huisartsenspoedpost na 17.00 uur, in de nacht en in het weekend

 • Afspraak maken? Vragen? Zie het blok hiernaast.

In het kort

In een levensbedreigende situatie belt u 112. In andere gevallen komt u via uw huisarts of de huisartsenspoedpost (0900 112 0 112) op de SEH.

Op de Spoedeisende Hulp wordt gekeken hoe ernstig uw situatie is. U krijgt een zogenoemde urgentiecode. Met een kleur wordt aangegeven wanneer u ongeveer wordt geholpen. Het kan zijn dat u enige tijd moet wachten voor u aan de beurt bent.

Inschrijven

Om u te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam en geboortedatum
 • Uw adres en telefoonnummer
 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs)
 • De gegevens van uw zorgverzekering
 • De naam van uw huisarts
 • Eventueel een verwijsbrief.

Een eerste beoordeling (triage)

Bij aankomst op de SEH wordt eerst de ernst van uw medische hulpvraag beoordeeld. U hebt daarvoor een gesprek met een verpleegkundige en u wordt kort onderzocht:

 • Als het nodig is, worden uw bloeddruk, hartslag en temperatuur gemeten en krijgt u wat tegen de pijn.
 • De verpleegkundige beoordeelt uw situatie en geeft u een urgentiecode. De kleur van de code geeft aan hoe dringend u hulp nodig hebt.

Urgentiecode

De betekenis van de kleur: 

 • Rood acuut: u wordt meteen geholpen.
 • Oranje = zeer urgent: u wordt binnen 10 minuten geholpen.
 • Geel = urgent: zo mogelijk wordt u binnen 1 uur geholpen.
 • Groen = standaard: zo mogelijk wordt u binnen 2 uur geholpen.
 • Blauw = niet urgent: o mogelijk wordt u binnen 4 uur geholpen.

Kinderen worden ingedeeld volgens hetzelfde systeem. Als een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, wordt het kind meestal als eerste geholpen.

Wachten

Het lukt niet altijd om alle patiënten direct te helpen. De wachttijd hangt af van:

 • Uw urgentiecode
 • De beschikbaarheid van de arts die u gaat helpen
 • Het aantal andere wachtende patiënten
 • Het aantal vrije behandelkamers

Niet eten en drinken

Afhankelijk van uw klachten kan het nodig zijn dat u nuchter blijft. Dit betekent dat u niet mag eten of drinken, totdat de oorzaak van uw klachten bekend is. De verpleegkundige informeert u hierover.

Onderzoek en behandeling

Als u aan de beurt bent, stellen een arts en een verpleegkundige u een aantal vragen en vindt er verder onderzoek plaats. Afhankelijk van uw klachten wordt meteen gestart met de behandeling. Soms wacht men eerst de uitslagen af van bepaalde onderzoeken. Het kan even duren voordat de uitslagen van de onderzoeken binnen zijn.

Begeleiders

Er kan maximaal één iemand mee in de behandelruimte, zodat het niet te druk wordt. Ook zijn er situaties waarin er géén begeleider mee mag. Dat is bijvoorbeeld als er röntgenstraling wordt gebruikt of als er een ingrijpende behandeling moet plaatsvinden.

Na de behandeling

Nadat u behandeld bent, bespreekt de arts met u wat er verder nodig is. Als u weer naar huis kunt, krijgt u zo mogelijk informatie of een recept mee. Soms is een opname in het ziekenhuis nodig.

MRSA-besmetting

Laat het weten aan de verpleegkundige of arts als u besmet bent met MRSA of andere bacteriën die ongevoelig zijn voor de gangbare antibiotica (BRMO). U kunt besmet zijn:

 • Als u in de afgelopen twee maanden op­genomen bent geweest of behandeld in een zorginstelling in het buitenland (een ziekenhuis, privékliniek, revali­datiecentrum of verpleeghuis).
 • Als u in de afgelopen twee maanden op­genomen bent geweest of behandeld in een zorginstelling in Nederland, terwijl er een uitbraak was van MRSA of BRMO (een ziekenhuis, privékliniek, revalidatiecentrum of verpleeghuis).
 • Als u in uw werk- of woonsituatie contact hebt met levende varkens, vlees­kuikens of vleeskalveren.

Als een huisgenoot van u (mogelijk) besmet is, vragen we ook of u dit wilt doorgeven.

Vragen?

Tijdens uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp kunt u met eventuele vragen terecht bij de Zorgcoördinator. Als u thuis vragen hebt, kunt u de eerste 24 uur bellen naar de SEH, telefoon (0592) 32 52 78. Als u later vragen hebt kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

spoed01 - december 2020