Wat u kunt verwachten op de SEH

 • Specialisme of afdeling Spoedeisende Hulp
 • Openingstijden
  Spoedeisende hulp 24 uur per dag, Huisartsenspoedpost na 17.00 uur, in de nacht en in het weekend
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 78

In het kort

In een levensbedreigende situatie belt u 112. In andere gevallen komt u via uw huisarts of de huisartsenspoedpost (0900 112 0 112) op de SEH. Daar wordt gekeken hoe ernstig uw situatie is en krijgt u een zogenoemde urgentiecode. Met een kleur wordt aangegeven wanneer u ongeveer wordt geholpen. Het kan dus zijn dat u enige tijd moet wachten voor u aan de beurt bent.

Inschrijven

Om u te kunnen helpen, moeten wij beschikken over de volgende gegevens:

 • uw naam en geboortedatum
 • uw adres en telefoonnummer
 • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • de gegevens van uw zorgverzekering
 • de naam van uw huisarts
 • eventueel een verwijsbrief

Een eerste beoordeling (triage)

Bij aankomst op de SEH wordt eerst de ernst van uw medische hulpvraag beoordeeld. U hebt daarvoor een gesprek met een verpleegkundige en u wordt kort onderzocht:

 • Als het nodig is, worden uw bloeddruk, hartslag en temperatuur gemeten en krijgt u wat tegen de pijn.
 • De verpleegkundige beoordeelt uw situatie en geeft u een zogenaamde urgentiecode. De code geeft aan hoe dringend u hulp nodig hebt. De mate van urgentie wordt uitgedrukt in een bepaalde kleur.

Urgentiecode

De volgende kleur is in uw geval van toepassing:

 • rood acuut: u wordt meteen geholpen
 • oranje = zeer urgent: u wordt binnen 10 minuten geholpen
 • geel = urgent: zo mogelijk wordt u binnen 1 uur geholpen
 • groen = standaard: zo mogelijk wordt u binnen 2 uur geholpen
 • blauw = niet urgent: zo mogelijk wordt u binnen 4 uur geholpen

Kinderen wordt ingedeeld volgens hetzelfde urgentiesysteem. Als een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, wordt het kind meestal als eerste geholpen.

Wachten

Het lukt niet altijd om alle patiënten direct te helpen. De wachttijd hangt af van:

 • uw urgentiecode
 • de beschikbaarheid van de arts die u gaat helpen
 • het aantal andere wachtende patiënten
 • het aantal vrije behandelkamers

Nuchter blijven

Afhankelijk van uw klachten kan het nodig zijn dat u nuchter blijft. U mag dan niets eten of drinken, totdat de oorzaak van uw klachten bekend is. De verpleegkundige informeert u hierover.

Onderzoek en behandeling

Als u aan de beurt bent, stellen een arts en een verpleegkundige u een aantal vragen en vindt er verder onderzoek plaats. Afhankelijk van uw klachten wordt meteen gestart met de behandeling of wacht men eerst de uitslagen af van bepaalde onderzoeken. Het kan enige tijd duren voordat de uitslagen van de onderzoeken binnen zijn.

Begeleiders

Er kunnen maximaal twee personen met u mee in de behandelruimte, zodat het niet te druk wordt. Ook zijn er situatie waarin er géén begeleider mee mag. Dat is bijvoorbeeld het geval als er röntgenstraling wordt gebruikt of als er een ingrijpende behandeling moet plaatsvinden.

Na de behandeling

Nadat u behandeld bent, bespreekt de arts met u wat de verdere gang van zaken is. Als u weer naar huis kunt, krijgt u zo nodig instructies en/of een recept mee. Soms is een opname in het ziekenhuis nodig.

MRSA-besmetting

Laat het weten aan de verpleegkundige of arts als u besmet bent met MRSA of andere bacteriën die ongevoelig zijn voor de gangbare antibiotica (BRMO). U kunt besmet zijn:

 • als u in de afgelopen twee maanden op­genomen bent geweest of behandeld in een zorginstelling in het buitenland (een ziekenhuis, privékliniek, revali­datiecentrum of verpleeghuis);
 • als u in de afgelopen twee maanden op­genomen bent geweest of behandeld in een zorginstelling in Nederland, terwijl er een uitbraak was van MRSA of BRMO (een ziekenhuis, privékliniek, revalidatiecentrum of verpleeghuis);
 • als u in uw werk- of woonsituatie contact hebt met levende varkens, vlees­kuikens of vleeskalveren.

Als een huisgenoot van u (mogelijk) besmet is, wordt u verzocht om dat ook door te geven.

Vragen?

Tijdens uw bezoek aan de SEH kunt u met eventuele vragen terecht bij de Zorgcoördinator. Als u thuis vragen hebt, kunt u de eerste 24 uur rechtstreeks bellen naar de SEH, telefoonnummer (0592) 32 52 78.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen