Chirurgisch Dagcentrum - CDC

Voor operaties in dagopname

 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur. Het CDC is telefonisch te bereiken op (0592) 32 55 20.

 • Afspraak maken? Vragen?

  Hebt u een dringende vraag over uw opnamedatum? Neem dan contact op met de de afdeling OK-planning, op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur op (0592) 32 53 93.

Chirurgisch Dagcentrum - CDC

Dezelfde dag naar huis

U gaat naar het Chirurgisch Dagcentrum als u na een operatie dezelfde dag weer naar huis kunt.

Vanwege de beperkte ruimte is het niet mogelijk dat uw partner of een familielid bij u blijft, tenzij dit echt nodig is.

Voorbereiding op de operatie

Na aankomst op het Chirurgisch Dagcentrum hebt u een gesprek met een verpleegkundige: over de gang van zaken tijdens uw opname, uw medicijngebruik en andere dingen die voor u van belang zijn.

Ook worden uw bloeddruk, polsslag en temperatuur gecontroleerd.

Na ongeveer anderhalf uur gaat u naar de operatieafdeling.

Telefoon en wifi

Op het Chirurgisch Dagcentrum mag u gewoon bellen met uw mobiele telefoon. Zorg er wel voor dat u uw kamergenoten niet hindert.

Als u zelf geen telefoon hebt, kunt u een telefoon van het ziekenhuis gebruiken.

Op de meeste plekken in het WZA is wifi (WZA-gast).

Pijnbehandeling na de operatie

Na de operatie gaat u terug naar het Chirurgisch Dagcentrum.

Goede pijnstilling na de operatie is belangrijk voor uw herstel. U kunt dan beter ademen, bewegen, eten en hoes­ten. Daarom komt er regelmatig een verpleegkundige bij u langs om te vragen hoeveel pijn u hebt. Zo nodig krijgt u extra medicijnen tegen de pijn.

Naar huis

Meestal kunt u op de dag van de operatie weer naar huis. Voorwaarde is wel dat u zich fit genoeg voelt en niet te veel pijn hebt. Ook moet u gegeten hebben en geplast. Als u verdoving hebt gekregen met een ruggenprik, moet het gevoel in uw benen terug zijn.

Na 20.00 uur

Het Chirurgisch Dagcentrum sluit om 20.00 uur. Als u zich aan het begin van de avond nog niet goed genoeg voelt om naar huis te gaan, verhuist u naar een verpleegafdeling. Meestal kunt u dan later op de avond wel naar huis. Soms is het om medische redenen nodig dat u een nacht in het ziekenhuis blijft.

Begeleiding naar huis

Vanwege de verdoving tijdens de operatie mag u beslist niet zelf naar huis rijden. Ook kunt u niet alleen met het openbaar vervoer reizen. Probeer daarom van tevoren af te spreken dat iemand u komt ophalen. Als dat niet mogelijk is, wilt u dan een taxi regelen? Houd er rekening mee dat de kosten van een taxi meestal niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar; dit geldt ook voor een rolstoeltaxi. .

Wilt u aan uw begeleider vragen of deze u komt ophalen met een rolstoel? Rolstoelen staan in de centrale hal.

De eerste 24 uur

 • Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur na uw opname niet alleen thuis bent in verband met eventuele complicaties.
 • We raden u aan om de eerste 24 uur rustig aan te doen. Doe geen dingen die lichamelijk of psychisch belastend zijn.
 • Vanwege de anesthesie en de medicijnen die u krijgt, kunt u de eerste 24 uur beter geen alcohol drinken.

Informatie

Over uw operatie

Als u vragen hebt over uw operatie, kunt u die bespreken met uw arts of verpleegkundige. Het is belangrijk dat u goed bent voorbereid op wat er gaat gebeuren.

Over uw medische gegevens

Al uw medische gegevens staan in uw dossier. In MijnWZA staan uw gegevens vanaf 1 juli 2018. Wilt u gegevens inzien van vóór 1 juli 2018 of maakt u geen gebruik van MijnWZA? Dan kunt u voor het inzien van uw dossier een afspraak maken met uw arts. U kunt een kopie van uw dossier aanvragen bij de afdeling Medische Administratie van het WZA.

Over uw rechten als patiënt

Als patiënt hebt u onze zorg nodig. Natuurlijk beslist u zelf mee over de zorg die u krijgt. En krijgt u duidelijke informatie over de verschillende mogelijkheden. Dit is uw recht. Ook moeten zorgverleners bijvoorbeeld zorgvuldig omgaan met uw privacy. U hebt ook plichten, zoals uw zorgverlener eerlijke informatie geven over uw gezondheid. Meer hierover vindt u in de folder ‘Welke rechten hebt u als patiënt?’.

 • Tijdens uw opname kunt u te maken krijgen met coassistenten (artsen in opleiding) en leerlingverpleegkundigen. Als u daar bezwaar tegen hebt, houden we daar rekening mee.

Besmet met MRSA? Neem contact op!

Als u een bacterie bij u draagt die ongevoelig is voor normale antibiotica, bijvoorbeeld MRSA, is het belangrijk dat wij dit weten. Wilt u dat dan doorgeven aan de poli waar u onder behandeling bent. U kunt het ook bij de polikliniek Anesthesiologie doorgeven als u daar voor uw operatie een afspraak hebt?

De polikliniek Anesthesiologie is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (0592) 32 56 80.

Neem ook contact op als u:

 • Werkt met varkens, vleeskuikens of vleeskalveren.
 • De afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis bent behandeld.
 • De afgelopen 2 maanden in een AZC hebt gewoond.
 • Een huisgenoot hebt met MRSA, of de afgelopen 2 maanden iemand hebt verzorgd met MRSA.

Vragen?

 • Tijdens uw opname op het Chirurgisch Dagcentrum krijgt u alle informatie die voor u van belang is. Als u dringende vragen hebt, kunt u bellen naar het Chirurgisch Dagcentrum (0592) 32 55 20.
 • Van de afdeling OK-planning krijgt u bericht over de opnamedatum. Met een dringende vraag over de opnamedatum kunt u bellen naar de afdeling OK-planning. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 13.00 tot 15.00 uur, telefoonnummer (0592) 32 53 93.

algem04 - augustus 2023

Checklist

Vink af wat u hebt gedaan en neem deze info mee op de operatiedag!

0  Telefoonnummer van uw contactpersoon:

___________________________________________________

0  Telefoonnummer van degene die u na afloop komt ophalen:

___________________________________________________

Voorbereidingen

0  Geen sieraden of piercings. Als u een ring niet af kunt krijgen, wilt u dit dan (door een juwelier) laten doen?

0  Geen make-up of gezichtscrème (gelakte nagels, gel- en kunstnagels mogen wel).

0  Stoppen met eten en drinken volgens de aanwijzingen die u krijgt.

Meenemen

0  Als u medicijnen gebruikt: de medicijnen die u nodig hebt op de operatiedag én een actuele lijst van al uw medicijnen. U kunt een overzicht krijgen bij uw apotheek.

0  Als u een bril draagt, een brillenkoker; een bewaardoosje als u lenzen of een hoortoestel hebt.

0 Uw identiteitsbewijs.

Neem géén geld, sieraden of andere waardevolle spullen mee. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Regelen

0  Iemand die u na afloop kan komen ophalen.

0  Iemand die de eerste 24 uur na de opname bij u thuis kan zijn.