Chirurgisch Dagcentrum

Operaties en ingrepen in dagopname

 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 55 20
 • Afdelingsnummer: 0
Chirurgisch Dagcentrum

Wat is het?

Het Chirurgisch Dagcentrum is de afdeling waar u verblijft als u voor een operatie naar het ziekenhuis komt en meteen dezelfde dag weer naar huis kunt. Het Chirurgisch Dagcentrum is tot 20.00 uur open.

Voorbereiding thuis

Voor een veilig verloop van de operatie moet u zich aan een aantal regels houden. Welke dat precies zijn, hoort u tijdens het preoperatieve spreekuur.

Regel vervoer naar huis

Vanwege de verdoving die u hebt gekregen, mag u beslist niet zelf naar huis rijden. Ook kunt u niet alleen met het openbaar vervoer reizen. Probeer daarom van tevoren te regelen dat iemand u komt ophalen. Wilt u aan uw begeleider vragen of deze u komt ophalen met een rolstoel, voor het geval u zich onverwacht onwel voelt op weg naar de uitgang? Rolstoelen staan in de centrale hal.

Regel gezelschap de eerste 24 uur

Het advies is dat u de eerste 24 uur na uw opname niet alleen thuis bent. Als u alleenstaand bent, probeer iemand bereid te vinden om u gezelschap te houden dan wel vlak in de buurt te zijn.

Noteer contactgegevens

Noteer op een briefje het telefoonnummer van uw contactpersoon en degene die u na afloop op komt halen.

Overige voorbereidingen

 • Sieraden afdoen, zoals horloges, (trouw)ringen en oorbellen. Als u een ring niet af kunt krijgen, wilt u dit dan (door een juwelier) laten doen? Anders wordt uw ring in het ziekenhuis doorgezaagd.
 • Geen piercings in uw mond, lip of in het operatiegebied.
 • Geen make-up (ook geen gezichtscrème); nagellak, gelnagels of kunstnagels mogen blijven zitten.
 • Stoppen met eten en drinken volgens de aanwijzingen in de brief die u krijgt van de afdeling Opname.

Meenemen

 • Als u medicijnen gebruikt: de medicijnen die u nodig hebt op de operatiedag én een lijst van uw medicijnen met een voorbeeld in de verpakking (een medicijnoverzicht kunt u ook opvragen bij uw apotheek).
 • Als u een bril draagt, een brillenkoker; een bewaardoosje als u lenzen of een hoortoestel hebt.
 • Uw identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas als u een patiëntenpas moet laten maken omdat er gegevens van u zijn veranderd.

Het is onverstandig om veel geld, sieraden of andere waardevolle spullen mee te nemen. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Op het dagcentrum

Anderhalf tot twee uur voor de operatie wordt u op het Chirurgisch Dagcentrum ver­wacht. Een verpleegkundige vertelt u over de gang van zaken tijdens uw opname en neemt met u door welke medicijnen u krijgt voor de operatie. Ook worden uw bloeddruk, polsslag en temperatuur gecontroleerd.

Geen bezoek

Vanwege de beperkte ruimte is het over het algemeen niet mogelijk dat uw partner of een andere naaste tijdens de opname bij u blijft.

Telefoon en internet

Op uw kamer mag u uw eigen mobiele telefoon gebruiken. (Wilt u er bij het bellen wel rekening mee houden dat u uw kamergenoten niet hindert?) Ook kunt u gratis gebruikmaken van een internetverbinding (Wifi).

Pijnbestrijding

Het is belangrijk dat u bij het ademen, bewegen en hoesten niet gehinderd wordt door pijn. Daarom komt er na de operatie regelmatig een verpleegkundige bij u langs om te vragen hoeveel pijn u hebt. Zo nodig worden er maatregelen genomen om de pijn beter te behandelen. Als u op andere momenten pijn hebt, is het goed om dat ook aan te geven.

Wanneer naar huis?

Meestal kunt u op de dag van de operatie weer naar huis. Voorwaarde is wel dat u zich fit genoeg voelt en niet te veel pijn hebt. Ook moet u gegeten hebben en geplast hebben. Als u anesthesie hebt gekregen via een ruggenprik, moet het gevoel in uw benen terug zijn.

Als u iets langer nodig hebt

Als u zich aan het begin van de avond nog niet goed genoeg voelt om naar huis te gaan, verhuist u naar een verpleegafdeling. Meestal kunt u dan later op de avond wel naar huis. Soms is het nodig dat u een nacht in het ziekenhuis blijft.

Na de ingreep

 • Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur na uw opname niet alleen thuis bent in verband met eventuele complicaties.
 • We raden u aan om de eerste 24 uur rustig aan te doen. Doe geen dingen die lichamelijk of psychisch belastend zijn.
 • Vanwege de anesthesie en de medicijnen die u na de operatie krijgt, kunt u de eerste 24 uur beter geen alcohol drinken.

Vragen?

Als u nog vragen hebt over de gang van zaken tijdens uw dagopname, kunt u bellen naar het Chirurgisch Dagcentrum (0592) 32 55 20. Van de afdeling Opname krijgt u bericht over de opnamedatum.

 

Goed om te weten

Inzage in uw patiëntendossier

Al uw medische gegevens staan in uw patiëntendossier. Als u uw dossier wilt inzien, is dat mogelijk in overleg met uw arts. Een kopie van uw dossier kunt u schriftelijk aanvragen bij de afdeling Medische Admi­nistratie. Bij uw aanvraag wordt u verzocht gebruik te maken van het ‘Aanvraagformulier kopie patiëntendossier’. 

Co-assistenten en leerlingverpleegkundigen

Tijdens uw opname kunt u te maken krijgen met co-assistenten (artsen in opleiding) en leerlingverpleegkundigen. Als u bezwaar hebt tegen hun aanwezigheid, wordt daar rekening mee gehouden.

Gebruik van beeldmateriaal

Tijdens een kijkoperatie kan uw arts het nuttig vinden om beeldopnamen te maken. In het belang van uw behandeling of voor onderwijsdoeleinden. Door toestemming te geven voor de operatie, geeft u ook aan geen bezwaar te hebben tegen het maken van beeldopnamen tijdens de operatie.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Bloed of ander lichaamsmateriaal dat bij u wordt afgenomen, gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Eventueel restmate­riaal wordt geanonimiseerd verwerkt en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Hebt u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat doorgeven aan de medewerkers van het laboratorium. Anders gaat men ervan uit dat u uw instemming verleent.

Kwaliteit en tevredenheid

Om te weten of u tevreden bent over de (medische) zorg in het WZA, sturen wij ieder jaar steekproefsgewijs aan 5.500 patiënten een vragenlijst. Het is dus mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname wordt benaderd om een vragenlijst in te vullen. Door deel te nemen helpt u ons om onze kwaliteit te verbeteren.

Uw mening telt

Hebt u een compliment, een tip of een klacht?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris is bereikbaar via:

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

algem 04 - maart 2018