Chirurgisch Dagcentrum

Voor operaties in dagopname

 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur. Het CDC is telefonisch te bereiken op (0592) 32 55 20.
 • Afspraak maken? Vragen? Hebt u een dringende vraag over uw opnamedatum? Neem dan contact op met de de afdeling Opname, op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur op (0592) 32 53 93.
 • Afdelingsnummer: Niet beschikbaar
Chirurgisch Dagcentrum

Wat is het?

Als u na een operatie in principe dezelfde dag weer naar huis kunt, gaat u naar het Chirurgisch Dagcentrum.

Voordat u naar huis gaat, moet u zich wel fit genoeg voelen en niet te veel pijn hebben. Ook moet u gegeten hebben en geplast. Als u verdoving hebt gekregen met een ruggenprik, moet het gevoel in uw benen terug zijn.

Het Chirurgisch Dagcentrum sluit om 20.00 uur. Als u zich aan het begin van de avond nog niet goed genoeg voelt om naar huis te gaan, verhuist u naar een verpleegafdeling. Meestal kunt u dan later op de avond wel naar huis. Soms is het om medische redenen nodig dat u een nacht in het ziekenhuis blijft.

 

Voorbereiding thuis

Contactgegevens

Schrijf het telefoonnummer op van uw contactpersoon en van degene die u na afloop op komt halen. Bij aankomst op het Chirurgisch Dagcentrum noteren wij deze nummers. 

Sieraden, piercings, make-up, kunstnagels

 • Doe sieraden van tevoren af, zoals horloges, ringen en oorbellen. Als u een ring zelf niet af kunt krijgen, kunt u dit door een juwelier laten doen. 
 • U mag geen piercings in hebben.
 • Gebruik van tevoren geen make-up, ook geen gezichtscrème. Nagellak, gelnagels of kunstnagels kunt u laten zitten.

Eten en drinken

Een aantal uren voor de operatie moet u stoppen met eten en drinken. De aanwijzingen vindt u in de brief die u krijgt van de afdeling Opname.

Vervoer naar huis

Vanwege de verdoving die u krijgt, mag u beslist niet zelf naar huis rijden. Ook kunt u niet alleen met het openbaar vervoer reizen. Regel daarom van tevoren dat iemand u komt ophalen.

Rolstoel

Wilt u aan uw begeleider vragen of deze een rolstoel meeneemt uit de centrale hal? U hoeft dan niet te lopen van het Chirurgisch Dagcentrum naar de uitgang. Dit is nodig voor het geval u zich opeens niet lekker zou voelen, 

De eerste 24 uur

In verband met eventuele complicaties is het belangrijk dat u de eerste 24 uur na uw opname niet alleen thuis bent. Dit geldt vooral voor de eerste avond en nacht.

Meenemen

Op de opnamedag vragen we u om bij u te hebben:

 • als u medicijnen gebruikt: de medicijnen die u nodig hebt op de operatiedag én een lijst van uw medicijnen (een medicijnoverzicht kunt u ook opvragen bij uw apotheek).
 • als u een bril draagt, een brillenkoker; een bewaardoosje als u lenzen of een hoortoestel hebt.
 • uw patiëntenpas; moet u een nieuwe patiëntenpas laten maken omdat er gegevens van u zijn veranderd, neem dan uw identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas mee. 

Geld en waardevolle spullen

Laat sieraden of andere waardevolle spullen liever thuis en neem ook niet te veel geld mee. Op uw kamer hebt u géén eigen kast die u op slot kunt doen. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Contact opnemen bij MRSA of andere BRMO

We doen er alles aan om in het ziekenhuis verspreiding van BRMO (bijzonder resistente micro-organismen) tegen te gaan. Deze bacteriën zijn namelijk niet gevoelig voor normale antibiotica, waardoor een infectie met BRMO moeilijker te behandelen is. De bekendste BRMO is MRSA. Als u weet dat u MRSA of een andere BRMO bij u draagt, wilt u dit dan doorgeven aan uw behandelend specialist, of aan de preoperatieve poli als u voor uw operatie een afspraak hebt met een anesthesioloog? Dit geldt ook:

 • als een huisgenoot van u drager is van MRSA
 • als u in de afgelopen twee maanden patiënt bent geweest in een zorginstelling in het buitenland (een ziekenhuis, privékliniek, revalidatiecentrum of verpleeghuis)
 • als u in de afgelopen twee maanden patiënt bent geweest in een zorginstelling in Nederland, terwijl er een uit­braak was van MRSA of BRMO (een ziekenhuis, privékliniek, revalidatie­centrum of verpleeghuis
 • als u in uw werk- of woonsituatie contact hebt met levende varkens, vlees-kuikens of vleeskalveren
 • als u in de afgelopen twee maanden in een asielzoekerscentrum hebt gewoond
 • als u in de afgelopen twee maanden iemand hebt verzorgd met MRSA zonder beschermende maatregelen te treffen

De preoperatieve poli is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0592) 32 56 80.

Op het dagcentrum

Anderhalf tot twee uur voor de operatie wordt u op het Chirurgisch Dagcentrum ver­wacht. Een verpleegkundige vertelt u over de gang van zaken tijdens uw opname en neemt met u door welke medicijnen u krijgt voor de operatie. Ook worden uw bloeddruk, polsslag en temperatuur gecontroleerd.

Geen bezoek

Vanwege de beperkte ruimte is het over het algemeen niet mogelijk dat uw partner of iemand anders tijdens de opname bij u blijft.

Telefoon en internet

Op uw kamer mag u uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Wilt u er bij het bellen wel rekening mee houden dat u uw kamergenoten niet hindert?

U kunt gratis gebruikmaken van een internetverbinding (Wifi).

Pijnbestrijding

Het is belangrijk dat u bij het ademen, bewegen en hoesten niet gehinderd wordt door pijn. Daarom komt er na de operatie regelmatig een verpleegkundige bij u langs om te vragen hoeveel pijn u hebt. Als dat nodig is, worden er maatregelen genomen om de pijn beter te behandelen. Als u op andere momenten pijn hebt, is het goed om dat ook aan te geven.

Na de operatie

 • Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur na uw opname niet alleen thuis bent in verband met eventuele complicaties.
 • We raden u aan om de eerste 24 uur rustig aan te doen. Doe geen dingen die lichamelijk of psychisch belastend zijn.
 • Vanwege de verdoving en de medicijnen die u na de operatie krijgt, kunt u de eerste 24 uur beter geen alcohol drinken.

Goed om te weten

Inzage in uw patiëntendossier

Al uw medische gegevens staan in uw patiëntendossier. In MijnWZA vindt u uw gegevens vanaf 1 juli 2018. Wilt u gegevens inzien van vóór 1 juli 2018 of maakt u geen gebruik van MijnWZA, dan kunt u voor het inzien van uw dossier een afspraak maken met uw arts. U kunt ook een kopie van uw dossier aanvragen bij de afdeling Medische Admi­nistratie van het WZA. 

Co-assistenten en leerlingverpleegkundigen

Tijdens uw opname kunt u te maken krijgen met co-assistenten (artsen in opleiding) en leerlingverpleegkundigen. Als u bezwaar hebt tegen hun aanwezigheid, houden we daar rekening mee.

Gebruik van beeldmateriaal

Tijdens een kijkoperatie kan uw arts het nuttig vinden om beeldopnamen te maken, in het belang van uw behandeling of voor onderwijsdoeleinden. Als u toestemming geeft voor de operatie, nemen we aan dat u geen bezwaar hebt tegen het maken van beeldopnamen tijdens de operatie.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Bloed of ander lichaamsmateriaal dat bij u wordt afgenomen, gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Eventueel restmate­riaal wordt geanonimiseerd verwerkt en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Hebt u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat doorgeven aan de medewerkers van het laboratorium. Anders gaan we ervan uit dat u uw instemming verleent.

Vragen?

 • Als u vragen hebt over de gang van zaken tijdens uw dagopname, kunt u bellen naar het Chirurgisch Dagcentrum, telefoonnunmmer (0592) 32 55 20, maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 20.00 uur.
 • Van de afdeling Opname krijgt u bericht over de opnamedatum. De medewerkers van het Chirurgisch Dagcentrum kunnen geen antwoord geven op vragen over de opnamedatum.

 

algem 04 - juni 2019