Dagopname kinder- en jeugdafdeling bij operatie

Ouder en Kind-centrum

 • Openingstijden
  24 uur per dag
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 57 86 (bij geen gehoor 32 53 52)
Dagopname kinder- en jeugdafdeling bij operatie

Dagopname en preoperatief spreekuur

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen voor een operatie of ingreep. Een opname in het ziekenhuis, een vervelend onderzoek of een behandeling is voor kinderen vaak moeilijk. Hoe uw kind op een ziekenhuisopname reageert, kan te maken hebben met het karakter of de leeftijd van uw kind. Probeer bij de voorbereiding zo goed mogelijk rekening te houden met wat uw kind aankan en zelf wil. Als u hierover vragen hebt, kunt u bellen naar de kinder- en jeugdafdeling. Telefoonnummer (0592) 32 57 86.

Afspraak preoperatief spreekuur

Als uw kind een verdoving (anesthesie) krijgt voor de operatie, hebt u van tevoren een afspraak op de preoperatieve poli met een anesthesioloog. Aan de hand van een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek bekijkt deze hoe het met de conditie van uw kind is. Ook bespreekt de anesthesioloog wat voor verdoving uw kind het beste kan krijgen.

Opnamedatum

Als bekend is wanneer uw kind wordt opgenomen, krijgt u bericht van de afdeling Opname. Met dringende vragen over de opnamedatum kunt u de afdeling Opname bellen op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur, telefoonnummer (0592) 32 53 93.

Contact met preoperatieve poli

Soms is het nodig om de operatie uit te stellen, bijvoorbeeld:  

 • Als uw kind een paar dagen voor de opnamedatum verkouden of koortsig is of last heeft van diarree.
 • Als uw kind in de periode voor de opnamedatum is ingeënt.
 • Als uw kind of iemand uit de omgeving van uw kind een kin­derziekte heeft (bijvoorbeeld waterpokken).
 • Als uw kind (of een huisgenoot) besmet is met MRSA of BRMO. Dit zijn bacteriën die onge­voelig zijn voor de gangbare antibiotica.
 • Als uw kind in de twee maanden voor de opname patiënt is geweest in een zorginstelling in het buitenland (een ziekenhuis, privé­kliniek of revalidatiecentrum).
 • Als uw kind in zijn woonsituatie contact heeft met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren of als u daar via uw werk mee in aan­raking komt.
 • Als uw kind in de twee maanden voor de opnamedatum in een asielzoekerscentrum heeft gewoond.

Neemt u dan contact op met de preoperatieve poli. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (0592) 32 56 80.

Voorbereiding thuis

Voorbereiding voor de verdoving (anesthesie)

Een aantal uren voor de operatie mag uw kind niets eten of drinken. Soms zijn er andere zaken waarmee u rekening moet houden. Dit vertelt de anesthesioloog u tijdens het preoperatieve spreekuur.

Meenemen

Het is belangrijk dat uw kind in het ziekenhuis bij zich heeft:

 • Een patiëntenpas, identiteitsbewijs en zorgpas.
 • Alle medicijnen die uw kind gebruikt.
 • Extra ondergoed.
 • Een zuigflesje als uw kind uit een flesje drinkt (luiers krijgt uw kind van het ziekenhuis).

Begeleiding ouders

Een ziekenhuisopname, hoe kort ook, is voor een kind vaak een ingrijpende ervaring. In het algemeen is een opname voor een kind, beter te verwerken als het een ouder bij zich heeft. U bent dan ook van harte welkom. 

Aanwezigheid ouder

U kunt tijdens de opnamedag bij uw kind blijven.

 • Op de afdeling is een aparte ruimte voor ouders. U kunt hier koffie en thee krijgen, iets eten en gebruik­maken van een koelkast, water­koker en een magnetron. In het restaurant kunt u tussen de middag en ’s avonds tegen betaling snacks, brood of een war­me maaltijd krijgen. Ook kunt u in de koffiecorner in de centrale hal van het ziekenhuis een broodje of soep kopen.
 • Als u verkouden of koortsig bent of last hebt van diarree, kunt u beter niet met uw kind meegaan naar het ziekenhuis. De kans bestaat dat u uw kind en andere kinderen op de afdeling besmet. Probeer dan iemand te vinden die u kan vervangen.
 • We vragen u dringend even­tuele broertjes of zusjes thuis te laten. Er is geen opvang.
 • Als u een foto of filmpje maakt van uw kind, wilt u er dan op letten dat u géén opname maakt van anderen (patiënten, ouders of bezoekers). Ook van onze medewerkers mag u alleen een opname maken als zij daarvoor toestemming geven.

Rond de operatie

Informatie

Voor de operatie heeft uw kind een gesprek met een pedago­gisch medewerker of verpleeg­kundige. Uw kind krijgt dan uitgebreid uitleg over de gang van zaken op de operatieafdeling.

Aanwezigheid ouder

Eén ouder mag mee naar de operatieafdeling. U kunt bij uw kind blijven tot het in slaap is. Daarna kunt u even wat voor uzelf doen. 
Na de operatie kunt u vrijwel meteen naar uw kind toe op de uitslaapkamer. Uw kind gaat terug naar de kinder- en jeugdafdeling wanneer de belang­rijkste lichaams­functies weer normaal zijn.

Pijnbehandeling na de operatie

Goede pijnstilling na een operatie is belangrijk voor het herstel. Uw kind kan dan beter ademen, hoes­ten, bewegen, slapen en eten. Regelmatig komt een verpleegkundige bij uw kind vragen hoe het gaat met de pijn. Aan de hand van een cijfer van 0 tot 10 of een liniaal met huilende en lachende gezichtjes kan uw kind aangeven hoeveel pijn het heeft. Als het nodig is krijgt uw kind medicijnen om de pijn te verminderen.

Vragen?

Met vragen over de gezondheid van uw kind, de operatie of eventuele onderzoeken kunt u altijd terecht bij een van de verpleegkundigen. Als u een gesprek wilt met de kinderarts, dan kunt u een afspraak maken via de afde­lingssecretaresse of een verpleegkundige.

Naar huis en vragen?

Meestal mag uw kind dezelfde dag weer naar huis. Als de operatie 's middags is, is het mogelijk dat uw kind 's avonds nog niet fit genoeg is om naar huis te gaan. Uw kind moet dan een nachtje in het ziekenhuis blijven. Eén ouder kan bij uw kind op de kamer blijven slapen.

Als u naar huis gaat met uw kind, krijgt u adviezen over de nazorg. Bijvoor­beeld over de medicijnen die uw kind moet gebrui­ken. Als uw kind voor controle terug moet komen, maken we gelijk een afspraak. 

De huisarts krijgt digitaal bericht over de opname en het ontslag van uw kind. U krijgt zelf een voorlopige ontslagbrief mee, wilt u die de eerste 3 dagen bewaren?

Weer thuis

Als uw kind weer thuis is, zorgt u er dan voor dat uw kind de rest van de dag niet alleen is. Dit in verband met eventuele complicaties.

Vragen?

Als u vragen hebt kunt u bellen met een medewerker van de kinder- en jeugdafdeling, telefoonnummer (0592) 32 57 86 (of 32 53 52). De afdeling is 24 uur per dag bereikbaar.

 

Algem23 - februari 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed om te weten

Co-assistenten en leerlingverpleegkundigen

In het ziekenhuis werken co-assistenten (artsen in opleiding) en leerlingverpleegkundigen. Als u of uw kind bezwaar heeft tegen hun aanwezigheid, houden we daar rekening mee.

Gebruik lichaamsmateriaal

Bloed of ander lichaamsmateriaal dat bij uw kind wordt afgenomen, gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Eventueel restmate­riaal wordt anoniem verwerkt en kan gebruikt worden. Heeft u of uw kind daar bezwaar tegen, dan kunt u dat doorgeven aan de medewerkers van het laboratorium.

Een opmerking of klacht?

We doen ons best om uw kind de juiste (medische) zorg te geven. Als er toch iets gebeurt waar u of uw kind niet tevreden over zijn, kunt u dat doorgeven aan degene die direct verantwoordelijk is. Op de afdeling is een klachtenformulier dat u kunt invullen.
U kunt het ook bespreken met de ombudsfunctionaris van het WZA. Zij is telefonisch bereikbaar (0592) 32 56 24. 

Recht op privacy

Zorgverleners die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn, moeten vertrouwelijk met de gegevens van uw kind omgaan. Inlichtingen over de gezondheid van uw kind worden alleen aan u als ouder gegeven, tenzij anders is afgesproken.

Recht op informatie, toestemming en inzage dossier

Tot uw kind 16 jaar is, hebt u er als ouder recht op te weten wat uw kind mankeert en wat de gevolgen en risico’s zijn van een behandeling. Zo kunt u de voor- en nadelen goed tegen elkaar afwegen, voordat u toestem­ming geeft voor een behandeling.
Ook kin­deren hebben recht op informatie. Als kinderen 12 jaar of ouder zijn, hebben ze inspraak in wat er gaat gebeuren. Vanaf 16 jaar mogen kinderen voor zichzelf beslissen, zonder instemming van de ouders. Ook mogen zorgverleners dan geen informatie aan ouders geven als uw kind dat niet wil.

Alle gegevens over de behandeling van uw kind staan in zijn dossier. Als u dit dossier wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de arts van uw kind. Ook kunt u een kopie krijgen van (een gedeelte van) het dossier. Een kopie vraagt u schriftelijk aan bij de Medische administratie. Vanaf 12 jaar hebben kinderen het recht om in overleg met hun arts samen met de ouder hun dossier in te zien.