Ergotherapie

  • Openingstijden
    Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
  • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 53 18
  • Afdelingsnummer: 21
  • Wachttijd
    Informeer bij de polikliniek
Ergotherapie

Ergotherapie

Als u door een ziekte of aandoening beperkingen ervaart in uw dagelijks handelen, kan ergotherapie u helpen. Door praktische dingen te oefenen, leert u weer zo goed mogelijk functioneren en kunt u zoveel mogelijk uw zelfstan­digheid behouden.

Ergotherapie kan bijvoorbeeld zinvol zijn als u het lastig vindt om uzelf aan te kleden en te wassen of als u moeite hebt met eten en drinken. Ook als u proble­men tegenkomt in het huishouden, op uw werk of bij uw hobby’s of als u zich binnenshuis of buitenshuis moeilijk kunt verplaatsen, kan ergotherapie nuttig zijn.

Voordat wordt gestart met de behandeling, stelt de ergotherapeut samen met u een behandelplan op.

Waar de ergotherapeut mee kan helpen

Oefenen

Een handeling kan soms minder lastig zijn als u die op een andere manier uitvoert. De ergotherapeut kan u hiervoor gerichte oefeningen geven. Zo zijn er speciale oefeningen om de arm/handfunctie te verbeteren.

Energie verdelen

Als u niet alles kunt doen wat u zou willen doen, is het belangrijk om te weten hoe u uw energie het beste over de dag kunt verdelen en welke grenzen u moet stellen. De ergotherapeut kan u helpen om erachter te komen of uw activiteiten in evenwicht zijn met wat u aan kan.

Hulpmiddelen

Om bepaalde activiteiten voor uzelf te vergemakkelijken, kan het handig zijn om gebruik te maken van hulpmidde­len. Er zijn veel verschillende hulpmid­delen verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor werkzaamheden in de keuken of de tuin, of voor bij het lopen, eten, aankleden en schrijven.

De ergotherapeut kan samen met u hulpmiddelen uitproberen en bekijken welke geschikt voor u zijn.

Adviezen aangepast wonen

Misschien is het in uw geval nodig dat er aanpassingen worden gedaan in uw woning, zoals beu­gels, een toiletverhoger, een douche­stoel of drempelaanpas-singen. De ergotherapeut kan u hierbij adviseren.

Adviezen aangepast vervoer

Als u moeilijk ter been bent of niet kunt fietsen of auto­rijden, kunt u baat heb­ben bij een rollator, een rolstoel, een scootmobiel of een ander vervoermiddel. Voor advies hierover en begeleiding bij de aanvraag kunt u terecht bij de ergo­therapeut.

Valrisico

Misschien loopt u door uw beperking extra risico om te vallen. De ergothera­peut kan dan samen met u bekijken wat u kunt doen om het valrisico zo klein mogelijk te maken.

Verwijzing en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor ergotherapie in het WZA, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Vergoeding

Als u thuis woont en u wordt behandeld door een ergo­therapeut van het ziekenhuis, heet dit Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie. Deze vorm van ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzeke­ringen. U hebt in ieder geval recht op tien behandel­uren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer als u aanvullend verzekerd bent. Om te weten wat in uw geval geldt, kunt u het beste uw eigen polis raadplegen.