Geriatrie

 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 40
 • Afdelingsnummer: 8
 • Wachttijd
  7 weken
Geriatrie

Geriatrie

Een geriater is gespecialiseerd in gezondheidsproblemen waar kwetsbare, oudere patiënten mee te maken krijgen. Meestal spelen er meer klachten tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Veel voorkomende problemen zijn: moeilijk lopen met het risico dat u valt, moeite om uw plas en ontlasting op te houden (incontinentie), geheugenproblemen, somberheid en eenzaamheid. Ook als u veel verschillende medicijnen tegelijk moet gebruiken, kan dat voor problemen zorgen. Soms hebt u meer moeite met de gewone, dagelijkse dingen zonder dat duidelijk is hoe het komt. 

Bij een behandeling op de polikliniek Geriatrie proberen we u te helpen om zo zelfredzaam mogelijk te blijven. Vanzelfsprekend houden we bij onze adviezen altijd rekening met wat u aankunt. 

Gesprekken en onderzoek

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie hebt u gesprekken met een geriater en een geriatrieverpleegkundige. Ook doen zij lichame­lijk onderzoek. Als er een verhoogd risico is om te vallen, schakelen zij een geriatriefysiotherapeut in. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken en het lichamelijk onderzoek kan bloed- en urineonderzoek nodig zijn. Ook kan de geriater voorstellen om een hartfilmpje (ECG) te laten maken of een röntgenfoto van uw borst.

Uitslagen en behandelplan

Aan het eind van uw bezoek bespreekt de geriater de uitkomsten van de gesprekken en de onderzoeken met u. Vervolgens stelt de geriater in overleg met u een persoonlijk behandelplan op dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. U krijgt een brief thuisgestuurd met de afspraken die zijn gemaakt over uw behandeling. Ook brengt de geriater uw verwijzer (huisarts of specialist) op de hoogte van het behandelplan.

 

Tijdens uw opname

Als u wat ouder bent en kwetsbaar door lichamelijke of psychische problemen, kunt u tijdens uw ziekenhuisopname bezoek krijgen van een arts of verpleegkundige van het team Geriatrie.

Redenen voor een bezoek kunnen zijn:

 • verwardheid (delier)
 • een grotere kans om te vallen
 • geheugenproblemen
 • somberheid, eenzaamheid
 • gebruik van veel medicijnen tegelijk
 • achteruitgang in uw functioneren zonder aanwijsbare oorzaak
 • overleg over een passende medische behandeling
 • overleg over een passende (tijdelijke) woonomgeving
 • een andere reden

Tijdens dit bezoek bespreekt de geriater of geriatrieverpleegkundige met u of een afspraak op de polikliniek Geriatrie zinvol is wanneer u weer thuis bent.