Geriatrie

 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Meld u vóór uw afspraak eerst aan bij het secretariaat (nr. 100).

 • Afspraak maken? Vragen?

  (0592) 32 52 46

 • Afdelingsnummer: 103
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek
Geriatrie

Geriatrie

Een geriater is gespecialiseerd in gezondheidsproblemen waar oudere patiënten mee te maken kunnen krijgen. Meestal spelen er meer klachten tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Veel voorkomende problemen zijn: vallen, moeilijk lopen, moeite om plas en ontlasting op te houden (incontinentie), geheugenproblemen en verwardheid, somberheid en eenzaamheid. Soms hebt u meer moeite met de gewone, dagelijkse dingen zonder dat duidelijk is hoe het komt. Ook als u veel verschillende medicijnen tegelijk moet gebruiken, kan dat voor problemen zorgen.

Op de polikliniek Geriatrie proberen we u te helpen om uw zelfredzaamheid te behouden of te vergroten. Vanzelfsprekend houden we bij onze adviezen altijd rekening met wat u aankunt.

 

Als u video's wilt bekijken, moet u de YouTube cookies accepteren.

Alsnog cookies voor video's accepteren

 

Een bezoek aan de polikliniek

Een bezoek aan de polikliniek

Voorafgaand aan uw afspraak met de geriater en geriatrieverpleegkundige kan het nodig zijn dat u bloed laat prikken. U hoort dit wanneer u zich meldt bij de balie van de polikliniek Geriatrie. U kunt bloed laten prikken bij het laboratorium in het ziekenhuis.

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie hebt u gesprekken met een geriater en een geriatrieverpleegkundige. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek. 

Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken, het lichamelijk onderzoek en het bloedonderzoek, kan verder onderzoek nodig zijn. Bijvoorbeeld een geheugentest, urineonderzoek, een hartfilmpje (ECG) of een röntgenfoto van uw borst.

Als u een verhoogd risico loopt om te vallen, schakelt de geriater een geriatriefysiotherapeut in.

Hoe gaat het verder?

Aan het eind van uw bezoek bespreekt de geriater de uitkomsten van de gesprekken en de onderzoeken met u. Vervolgens stelt de geriater samen met u een behandelplan op dat helemaal past bij uw persoonlijke situatie.

Tijdens uw opname

Als u wat ouder bent en kwetsbaar door lichamelijke of psychische problemen, kunt u tijdens uw ziekenhuisopname bezoek krijgen van een arts of verpleegkundige van het team Geriatrie.

Redenen voor een bezoek kunnen zijn:

 • verwardheid (delier)
 • een grotere kans om te vallen
 • geheugenproblemen
 • somberheid, eenzaamheid
 • gebruik van veel medicijnen tegelijk
 • achteruitgang in uw functioneren zonder aanwijsbare oorzaak
 • overleg over een passende medische behandeling
 • overleg over een passende (tijdelijke) woonomgeving
 • een andere reden

Tijdens dit bezoek bespreekt de geriater of geriatrieverpleegkundige met u of een afspraak op de polikliniek Geriatrie zinvol is wanneer u weer thuis bent.