Kinder- en jeugdafdeling (C1)

 • Openingstijden
  24 uur per dag
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 57 86 (bij geen gehoor 32 53 52)
 • Afdelingsnummer: 0
Kinder- en jeugdafdeling (C1)

Voorbereiding thuis

Uw kind voorbereiden

Hoe uw kind op een ziekenhuisopname reageert, hangt nauw samen met het karakter en de leeftijd van uw kind, en de reden van de opname. Als uw kind weet wat er gaat gebeuren, kan dat de spanning verminderen. Met name bij wat oudere kinderen kan uitleg vooraf over wat er gaat gebeuren goed werken. In z'n algemeenheid kunt u bij de voorbereiding het beste zoveel mogelijk rekening houden met wat uw kind aankan en zelf wil. Om een indruk te krijgen van de sfeer op de kinder- en jeugdafde­ling, kunt u met uw kind een ken­nismakingsbezoekje komen brengen. U wordt dan ontvangen door een van de pedagogisch medewerkers. Deze vertelt uw kind dan ook alvast het een en ander over de gang van zaken bij een operatie of onderzoek. Om een afspraak te maken, kunt u bellen naar het algemene nummer van de kinder- en jeugdafdeling.  

Meenemen

Als u van tevoren weet dat uw kind wordt opgenomen, neem dan het volgende mee:

 • patiëntenpas, identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs van uw kind 
 • een ruim zittende pyjama of nachthemd (als uw kind geopereerd moet worden, een wijd T-shirt met korte mouwen), ondergoed, pantoffels of slippers, kleren voor overdag
 • toiletspullen
 • een zuigflesje als uw kind uit een flesje drinkt (luiers krijgt uw kind van het ziekenhuis)
 • een overzicht van de medicijnen die uw kind gebruikt (op te vragen bij uw apotheek) met een voorbeeld van elk medicijn in de originele verpakking
 • inhalatiesprays/ inhalator, zalven en crèmes (andere medicijnen krijgt uw kind van het ziekenhuis)

Voorzieningen

Kamerindeling

De kinder- en jeugdafdeling is voor kinderen van nul tot en met achttien jaar. Op de tweepersoonskamers zijn zoveel mogelijk kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.

Speelkamer

In de speelkamer kunnen kinderen spelletjes doen of andere dingen ter ontspanning. Zo is er een PlayStation en een Wii. De speel­kamer is van maandag t/m vrijdag open van 9.00 tot 16.15 uur. De pedagogisch medewerkers verdelen hun aandacht over de kinderen in de speelkamer en de kinderen die op hun kamer zijn. 

Televisie en internet

Op alle kamers (behalve de babykamers) is televisie. Er is gratis wifi. Ook is er een aantal laptops beschikbaar.

Rooming-in

U bent van harte welkom om tijdens de opname zolang bij uw kind te blijven als nodig is. Ook ’s nachts kunt u bij uw kind blijven. Dit wordt 'rooming-in' genoemd. U kunt dan bij uw kind op de kamer slapen.

 • Rooming-in kunt u op de dag van opname regelen met een verpleegkundige.
 • Rooming-in is alleen mogelijk voor één van beide ouders
 • Rooming-in kost niets.
 • U kunt een gratis ontbijt krijgen. Voor de andere maaltijden zorgt u zelf. Op de afdeling is een aparte ruimte voor ouders. U kunt hier koffie en thee krijgen, iets eten en gebruik­maken van een koelkast, water­koker en een magnetron. In het restaurant kunt u tussen de middag en ’s avonds tegen betaling een war­me maaltijd krijgen, snacks en brood. Ook kunt u in de koffiecorner in de centrale hal van het ziekenhuis een broodje of soep krijgen.
 • U mag uw mobiele telefoon gebruiken. 
 • Er is een rookhokje op het voorterrein van het ziekenhuis. Verder is het WZA een rookvrij ziekenhuis. Ook het roken van e-sigaretten is niet toegestaan.
 • Als u erg verkouden of koortsig bent of last hebt van diarree, is 'rooming-in' niet verstandig, omdat u uw kind en andere kinderen op de afdeling misschien besmet.
 • We vragen u dringend even­tuele broertjes of zusjes thuis te laten. Op bezoek komen kan natuurlijk wel!
 • Neem niet te veel geld, sieraden of andere waardevolle spullen mee. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis meestal niet aansprakelijk.

Dagindeling

Maaltijden

Uw kind krijgt op vaste tijden een maaltijd:

 • tussen 7.00 en 8.00 uur een ontbijt
 • tussen 11.30 en 12.00 uur een broodmaaltijd
 • tussen 16.30 en 17.00 uur een warme maaltijd

Voor de warme maaltijd kan uw kind iedere dag kiezen uit een aantal gerechten. Voor het ontbijt en de broodmaaltijds kan uw kind kiezen uit pap en ver­schillende soorten brood en beleg. Heeft uw kind speciale wensen, bijvoorbeeld omdat het vege­tarisch eet, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Bedtijd

Hoe laat uw kind naar bed gaat, hangt af van de leeftijd van uw kind maar ook van zijn eigen wensen en behoeften. Meestal worden de bedtijden van thuis zoveel mogelijk aangehouden.

 

 

Bezoek

Ouders kunnen op bezoek komen wanneer zij willen. ('s Avonds is de deur naar de afdeling gesloten, u kunt dan aanbellen.)

Andere bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.30 uur.

Veel bezoek is vermoeiend. Daarom mogen er niet meer dan twee personen tegelijk komen.

Besmettings­gevaar

Kinderen raken gemakkelijk besmet. Iemand die ernstig verkouden of koortsig is of last heeft van diarree, kan dus beter niet op bezoek komen. Dat geldt
ook als er kans is op besmetting door een kinderziekte zoals waterpokken.

Snoep

Laat geen snoep of etens­waren achter. Voor kinderen die nuchter moe­ten blijven of een dieet moeten volgen, kan dat heel vervelend zijn.

Informatie

Advies van een medisch maatschappelijk werker

Een ziekenhuisopname van uw kind is vaak ingrijpend en verwarrend. Naast alle emoties kunnen er ook veel vragen bij u opkomen, bijvoorbeeld over de manier waarop u de zorg voor uw kind het beste kunt combine­ren met uw baan of over mogelijke vergoedingen wanneer u vanwege de ziekte van uw kind bepaalde uitgaven moet doen. Als u zich zorgen maakt, kunt u terecht bij de afdeling Medisch maat­schappelijk werk voor begeleiding. Dit kan ook als uw kind alweer thuis is. Meestal is het zo dat een verpleegkundige of kinderarts in overleg met u de afdeling Medisch maatschappelijk werk inscha­kelt, maar u kunt ook zelf contact opnemen.

Recht op informatie

Als ouder hebt u er recht op te weten wat uw kind precies mankeert en wat de gevolgen en risico’s zijn van een bepaalde behandeling. Dit geldt tot uw kind zestien is. Ook uw kind heeft recht op informatie. 

 • Beneden de twaalf jaar mag uw kind niet voor zichzelf beslissen over een onderzoek of behandeling. Dat doet u als ouder. Wel heeft een arts de plicht om uw kind zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen wat er aan de hand is en gaat gebeuren. 
 • Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Daarom is in die leeftijdsfase voor een onder­zoek of behandeling toestemming van u ouder én kind nodig.
 • Vanaf het moment dat uw kind zestien is, heeft het dezelfde rechten als een vol­wassene. Uw kind mag dan zelf beslissen of hij toestemming geeft voor een onderzoek of behandeling. Toestemming van u als ouder is niet meer nodig. Ook mag een arts u geen informatie meer geven over de gezondheids­toestand van uw kind, als uw kind dat zelf niet wil.

Inzage in het patiëntendossier

Alle gegevens over uw behandeling van uw kind staan in zijn patiëntendossier. Als u dit dossier wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met de arts van uw kind. Een kopie van het  dossier kunt u aanvragen bij de afdeling Medische Admi­nistratie van het WZA. Wilt u daarvoor het aanvraagformulier kopie patiëntendossiergebruiken?

Bij ontslag

Ontslag

U hoort meestal een dag van tevoren wanneer uw kind weer naar huis mag. Soms hebt u op de dag van vertrek nog een gesprek met de arts.

Bij vertrek worden afspraken gemaakt over de nazorg, bijvoor­beeld over medicijnen die uw kind moet gebrui­ken. Ook hoort u wanneer u met uw kind wordt terugverwacht voor een eventueel controlebezoek. U krijgt een voorlopige ontslagbrief mee voor de huisarts.

Medicijnen

Bij ontslag kunnen de medicijnen die uw kind moet blijven gebruiken, worden geleverd door de poliklinische apotheek. Als u van die mogelijkheid gebruik­maakt, zal de poli­klinische apotheek een ontslagbericht sturen naar de huisarts van uw kind en uw eigen apotheek informeren over de ontslag­medicatie.

Weer thuis

Soms is het voor een kind moeilijk om thuis meteen weer te wennen. Misschien is uw kind de eerste dagen wat prikkelbaar, rusteloos of in zichzelf gekeerd. Mogelijk heeft het ook proble­men met slapen of eten. Kleine kinderen plassen misschien weer in bed. Probeer de eerste tijd zoveel mogelijk thuis te zijn. Vaak is het ook goed om met een kind te praten over wat het in het zieken­huis heeft meegemaakt. Als uw kind nog een keer voor controle in het ziekenhuis moet zijn, kan het altijd een kijkje komen nemen op de kinder- en jeugdafdeling. Dit kan uw kind helpen om zijn ziekenhuis­ervaringen beter te verwerken.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

algem24 - mei 2018