Geriatrische en Psychiatrische Unit (GPU)

 • Openingstijden

  24 uur per dag, 7 dagen per week

 • Afspraak maken? Vragen?

  (0592) 32 57 25 (bij geen gehoor 32 55 10 / 32 55 12)

Geriatrische en Psychiatrische Unit (GPU)

Geriatrische en Psychiatrische Unit (GPU)

De Geriatrische & Psychiatrische Unit (GPU) vormt samen met de interne verpleegafdeling afdeling A1. De GPU is voor patiënten die zowel lichamelijke als psychiatrische klachten hebben. Ook ouderen die meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, bijvoorbeeld dementie en lichamelijke klachten, worden opgenomen op de GPU.

Het verblijf op de GPU is erop gericht om uw lichamelijke en psychische klachten zo goed mogelijk te behandelen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het behouden van uw zelfredzaamheid. Als u vragen hebt, kunt u die altijd stellen aan een verpleegkundige.

Behandeling en begeleiding

Er werken 3 geriaters op de GPU: M. Hartgerink, E. Schuurmans en K. Verburg. Zij zijn samen met uw medisch specialist (bijvoorbeeld een cardioloog, chirurg of orthopeed) verantwoordelijk voor het medische deel van de opname.

Psychiaters

Er werken twee psychiaters op de GPU: M. Kootstra en L. Verhoeff. De psychiater is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Samen met u stelt de psychiater een behandelplan op. Hierin staat onder andere wat het doel is van uw opname op de GPU.

Verpleegkundig team

Tijdens uw opname hebt u het meest contact met de verpleegkundigen. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij zorgen voor de dagelijkse begeleiding en houden uw gezondheid in de gaten. Ook gaan zij met u in gesprek over het verloop van de behandeling en de doelen waaraan u wilt werken.

Coassistenten

Er lopen regelmatig coassistenten mee op de afdeling. Dit zijn artsen in opleiding die on­der verantwoordelijkheid van de arts bepaalde taken uitvoeren. Als u bezwaar hebt tegen hun aanwezigheid, houden we daar rekening mee.

Gesprek met een geestelijk verzorger

Misschien vindt u het prettig om uw gevoelens en gedachten te delen met een geestelijk verzorger van het ziekenhuis. U kunt een verpleegkundige vragen een afspraak voor u te maken.

Voorzieningen

De GPU heeft een eigen gemeenschappelijke ruimte: de huiskamer. Hier kunt u samen met andere patiënten eten, televisie kijken en een spelletje doen. Er is ook een computer met internet aanwezig.

Televisie, telefoon en wifi

Bij uw bed en in de huiskamer staat een televisie. Voor het geluid van de televisie bij uw bed hebt u een koptelefoon of oortjes nodig. Als u die niet hebt, kunt u voor 2,50 euro een koptelefoon kopen bij de receptie. U mag uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Er is gratis wifi in het ziekenhuis (WZA-gast). Als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u gebruikmaken van een telefoon van het ziekenhuis.

Toegang tot de GPU

Voor de rust op de afdeling doen we de deuren tussen de GPU en de rest van afdeling A1 soms dicht. U kunt de deuren vaak zelf opendoen, maar overleg wel eerst met een verpleegkundige als u van de afdeling af wilt. In uitzonderlijke gevallen kan de deur helemaal worden gesloten. U kunt dan te allen tijde aan verpleegkundigen vragen om de deur te openen. In zo’n situatie zal er ook altijd een verpleegkundige op de GPU aanwezig zijn.

Ook als de deuren gewoon open zijn, vragen we u om het te melden bij een verpleegkundige als u weggaat van de afdeling.

Hoe ziet uw dag eruit?

Wij stimuleren u om zoveel mogelijk te doen wat u thuis ook doet. Ook vinden we het prettig als u overdag, net als thuis, uw gewone kleding draagt.

De dagindeling ziet er ongeveer als volgt uit:

 • 07.30 - 08.30 uur - ontbijt
 • 07.00 - 10.00 uur - wassen en aankleden
 • 10.30 - 11.00 uur - koffie
 • 12.00 - 13.00 uur - broodmaaltijd
 • 12.45 - 14.00 uur - rusttijd
 • 15.30 - 17.00 uur - bezoekuur
 • 17.00 - 18.00 uur - warme maaltijd
 • 18.30 - 20.00 uur - bezoekuur
 • 20.00 - 23.00 uur - verzorging voor de nacht

Er zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig. U kunt ze oproepen via het belsysteem. De verpleegkundigen komen ook regelmatig bij u kijken of alles in orde is.

Bewegen

Als u in bed ligt, nemen uw conditie en spierkracht flink af. Daarom stimuleren we oudere en kwetsbare patiënten om tijdens de opname zoveel mogelijk te bewegen. Zo hopen we de zelfredzaamheid te behouden.

Op deze manier werken we samen met u aan uw conditie, spierkracht en zelfredzaamheid:

 • Probeer niet in bed te blijven liggen, maar juist zo veel mogelijk te bewegen.
 • Probeer 3 keer per dag een rondje te lopen met uw bezoek of een verpleegkundige.
 • Probeer altijd aan tafel te eten en drinken.
 • Probeer zoveel mogelijk om u zelfstandig aan te kleden en te wassen.
 • Op de afdeling gebruiken we beweegkaarten. Hierop staan extra oefeningen die u kunt doen.
 • De fysiotherapeut doet oefeningen met u.
 • De diëtist houdt uw eetpatroon in de gaten. Als het nodig is, krijgt u extra voeding in de vorm van een eiwitrijk tussendoortje of drankje.

Hebt u ergens moeite mee? Vraag dan gerust de verpleegkundige of fysiotherapeut om hulp. 

Bezoek

Alle informatie over bezoektijden, bezoekregels, service aan bezoekers vindt u op onze bezoekerspagina

Langer bezoek van vertrouwde personen

In sommige gevallen kan het goed zijn voor uw herstel zijn dat uw naaste langere tijd bij u op de afdeling blijft. Het doel hiervan is om u een vertrouwde, veilige en rustige omgeving te bieden. Dit kan van groot belang zijn, bijvoorbeeld in geval van een delier of een taalbarrière. De verpleegkundige overlegt met uw naaste wat prettig en haalbaar is.

Wat neemt u mee?

Goed om bij u te hebben

Als u met spoed bent opgenomen, hebt u misschien niet alles bij u wat u tijdens uw opname nodig hebt. Wilt u dan uw partner of een familielid vragen om u de ontbrekende spullen te brengen? Het gaat om:

 • Uw identiteitskaart (ID), rijbewijs of paspoort.
 • Uw zorgverzekeringspas.
 • Een lijst van uw medicijnen.
 • Oogdruppels, pufjes, crèmes, anticonceptiepil als u die gebruikt.
 • Een pyjama of shirt voor ’s nachts.
 • Makkelijk zittende kleding voor overdag.
 • Makkelijke kleding voor overdag, eventueel een ochtendjas of vest.
 • Schoenen of slippers met stroeve zolen.
 • Eventuele hulpmiddelen die u gebruikt, zoals een rollator of krukken.
 • Herkenbare spullen van thuis, zoals een foto.
 • Spullen die voor afleiding zorgen tijdens de opname, zoals een puzzelboekje of een laptop/tablet.

Geld en waardevolle spullen

Laat sieraden of andere waardevolle spullen thuis en neem niet te veel geld mee. Op uw kamer hebt u géén eigen kast die u op slot kunt doen. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Als het nodig is, kunt u eventuele waardevolle spullen in bewaring geven bij een verpleegkundige.

Veilig medicijngebruik

Om zeker te weten dat u de juiste medicijnen krijgt, is het belangrijk dat de apotheek van het ziekenhuis en uw eigen apotheek gegevens kunnen uitwisselen over uw medicijngebruik. Dit is mogelijk via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Daarvoor is wél uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming geven via www.volgjezorg.nl/toestemming. Maar u kunt het ook tegen de medewerkers van de apotheek zeggen.

Tijdens uw verblijf op de GPU krijgt u uw medicijnen op vaste tijden van een verpleegkundige. U mag geen eigen medicijnen gebruiken. Hebt u medicatie meegenomen naar de GPU? Geef deze dan mee aan uw partner, familie of mantelzorger.

Naar huis

De geriater of psychiater bepaalt samen met u wanneer u naar huis kunt. Het is niet altijd mogelijk om van tevoren precies aan te geven wan­neer dit is.

Nazorginformatie

Een transferverpleegkundige bespreekt met u en bij voorkeur ook uw partner, familie of mantelzorger welke nazorg u nodig hebt. Als u zorg of hulpmiddelen nodig hebt, wordt dit voor u geregeld door de transferverpleegkundige. Ook krijgt u eventuele afspraken voor polikliniekbezoeken mee.

Medicijnen

Als u na uw ontslag medicijnen moet gebruiken, kunt u deze ophalen bij de Wilhelmina Apotheek in de hal van het ziekenhuis. Uw eigen apotheek ontvangt bericht over de medicijnen die u krijgt voorgeschreven.

Vervoer

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis is het de bedoeling dat u zelf vervoer regelt. Dit geldt ook voor een rolstoeltaxi. Houdt u er rekening mee dat de kosten meestal niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Vragen?

Als u vragen hebt tijdens uw opname, kunt u die het beste bespreken met uw geriater, psychiater of een verpleegkundige.

Uw contactpersoon kan altijd bellen naar de GPU. Het liefst tussen 10.30 en 11.00 uur. De afdeling is 24 uur per dag bereikbaar. Het telefoonnummer van de GPU is (0592) 32 57 25.

 

algem16 - september 2022