Medisch psychiatrische unit (MPU)

 • Openingstijden
  24 uur per dag, 7 dagen per week
 • Afspraak maken? Vragen?
  (0592) 32 57 25 (bij geen gehoor 32 55 10 / 32 55 12)
 • Afdelingsnummer: Niet beschikbaar
Medisch psychiatrische unit (MPU)

Medisch psychiatrische unit

Het is mogelijk dat u in het ziekenhuis bent opgenomen en naast uw lichamelijke problemen psychiatrische klachten hebt. Het kan gaan om psychiatrische klachten zoals een depressie of angststoornis waar u al last van had vóór uw opname. Het is ook mogelijk dat u door een operatie of andere behandeling psychiatrische problemen krijgt, bijvoorbeeld een delier. Soms zijn uw lichamelijke problemen onderdeel van een psychiatrische aandoening, zoals gevaarlijk ondergewicht bij anorexia. 

Als u op een gewone afdeling niet de zorg kunt krijgen die u nodig hebt, kunt u terecht op de medisch psychiatrische unit (MPU). Deze verpleegafdeling is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten die zowel lichamelijke als psychiatrische klachten hebben.

Samen met de verpleegafdeling Interne geneeskunde vormt de MPU afdeling A1.

Behandeling

Tijdens uw opname op de MPU is de psychiater eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Samen met u stelt de psychiater een behandelplan op. Hierin staat onder andere beschreven wat het doel is van uw opname op de MPU. De psychiater bespreekt met u hoe het gaat met de behandeling van zowel uw lichamelijke als psychiatrische klachten. De verpleegkundigen zorgen voor de dagelijkse begeleiding. 

Er lopen regelmatig co-assistenten mee met de psychiater. Dit zijn artsen in opleiding die on­der verantwoordelijkheid van de psychiater bepaalde taken uitvoeren. Als u bezwaar hebt tegen de aanwezigheid van een co-assistent, kunt u dit aangeven. Er wordt dan rekening mee gehouden.

Bezoek

 • Alle dagen van de week kunt u op uw kamer bezoek ontvangen tussen 15.30 en 17.00 uur en tussen 18.30 en 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen is er een extra bezoekuur van 10.30 tot 11.30 uur. Als u niet aan bed gebonden bent, is er ook bezoek mogelijk buiten de officiële bezoektijden om
 • Buiten uw kamer kunt u bezoek ontvangen op het verpleegplein of in de koffiecorner en het restaurant in de centrale hal. Liever niet in de gemeenschappelijke ruimte van de MPU.
 • Op uw kamer mag u niet meer dan twee bezoekers tegelijk ontvangen.
 • We vragen bezoekers om zich eerst te melden bij een verpleegkundige.

Wat neemt u mee?

Tijdens uw opname hebt u toiletspullen nodig, kleding voor overdag en ’s nachts en goede schoenen.

U kunt het beste zo weinig mogelijk waardevolle spullen meenemen. Eventuele waardevolle spullen kunt u in bewaring geven bij een verpleegkundige.

Afspraken

 • U zorgt voor uw eigen hygiëne. Zo nodig helpt een verpleegkundige u daarbij.
 • U krijgt uw medicijnen op vaste tijden van een verpleegkundige. U mag géén eigen medicijnen gebruiken. Als u medicijnen van huis hebt meegenomen, moet u deze meegeven met uw partner of familie of in bewaring geven bij een verpleegkundige.
 • In en om het WZA mag u niet roken. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten. Roken is alleen toegestaan op de rookplek op het voorterrein van het ziekenhuis.
 • U mag géén alcohol of drugs gebruiken, ook niet op uw eigen kamer.
 • Als u telefoneert of bijvoorbeeld naar muziek luistert, probeer andere patiënten dan niet te hinderen.
 • Meestal is er geen bezwaar dat u van de afdeling af gaat om bijvoorbeeld naar het verpleegplein of het winkeltje te gaan. In overleg met de psychiater is het ook mogelijk dat u voor enige tijd het ziekenhuis verlaat. Vanwege uw behandeling kan de psychiater echter besluiten dat u op de afdeling moet blijven. Als u weggaat, moet u dit altijd melden bij een verpleegkundige. Er wordt dan ook met u afgesproken wanneer u weer terug bent. Als u zich niet aan deze afspraak houdt, worden maatregelen getroffen om met u in contact te komen.
 • Er wordt van u verwacht dat u bijdraagt aan een goede sfeer op de afdeling en respectvol met anderen omgaat. Hetzelfde geldt voor medewerkers en bezoekers. Lichamelijk of verbaal geweld is niet toegestaan.

Naar huis

Met ontslag

De psychiater bepaalt wanneer het verantwoord is dat u met ontslag kunt. Dit kan afwijken van informatie die u eerder hebt gekregen over de verwachte op­nameduur. Het is namelijk niet altijd mogelijk om van tevoren precies aan te geven wan­neer u voldoende hersteld bent om het zie­kenhuis te verlaten. Zo nodig wordt een vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek Psychiatrie.

Medicijnen

Als u andere medicijnen moet gaan gebruiken, kunt u deze ophalen bij de Wilhelmina apotheek (in de hal van het ziekenhuis). Gaat u na uw ontslag naar een andere zorginstelling, dan worden de nieuwe medicijnen daar geleverd zonder dat u daar iets voor hoeft te regelen. Uw eigen apotheek wordt geïnformeerd over de gewijzigde medicatie.

Vervoer

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis wordt ervan uitgegaan dat u zelf vervoer regelt. Dit geldt ook voor een rolstoeltaxi. Alleen als er een ambulance nodig is, regelt het ziekenhuis dit. Als u geen eigen vervoer hebt en u bent aangewezen op een taxi, houd er dan rekening mee dat de kosten in de meeste gevallen niet vergoed wor­den door uw zorgverzekeraar. Om in aan­merking te komen voor een vergoeding van de kosten, hebt u een akkoordver­klaring nodig van uw zorgverzekeraar.

Zorg na ontslag

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig hebt, wordt dit voor u geregeld door een transfer­verpleegkundige. Van tevoren bespreekt deze met u (en uw naasten) voor welke zorg u in aanmerking komt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u behoefte hebt aan bepaalde hulpmiddelen, als er thuiszorg moet worden geregeld of als u niet (meteen) naar huis kunt maar er eerst opvang nodig is in een ver­pleeghuis.

Evaluatieformulier en enquête

Bij ontslag wordt u gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen over uw ervaringen met de zorg op de MPU.

Om te weten of u tevreden bent over de (medische) zorg in het WZA, sturen wij bovendien ieder jaar steekproefsgewijs aan 5.500 patiënten een vragenlijst. Het is dus mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname wordt benaderd om een vragenlijst in te vullen. Door deel te nemen helpt u ons om onze kwaliteit te verbeteren.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

inter50 - december 2018