Preoperatieve poli

 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

 • Afspraak maken? Vragen?

  (0592) 32 56 80

 • Afdelingsnummer: 71
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek
Preoperatieve poli

Afspraak preoperatieve poli

Voordat een operatiedatum wordt vastgesteld, hebt u op de preoperatieve poli een afspraak met een anesthesioloog en een anesthesiemedewerker (soms alleen met een anesthesioloog). Een operatie kan pas doorgaan als de anesthesioloog groen licht heeft gegeven.

Gesprek en lichamelijk onderzoek

De anesthesioloog houdt tijdens de operatie uw hartfunctie, bloedsomloop en ademhaling in de gaten. Om te weten of u voor of tijdens de operatie extra zorg nodig hebt, heeft de anesthesioloog een uitgebreid gesprek met u over uw algehele gezondheidstoestand. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst die u van tevoren invult. Ook vindt er lichamelijk onderzoek plaats, onder andere van uw hart en longen.

Keuze verdoving

Tijdens de operatie is (een deel van) uw lichaam verdoofd, zodat u geen pijn voelt. Er zijn verschillende soorten verdoving (anesthesie). De anesthesioloog bespreekt met u wat voor u de beste manier is. Dit hangt met name af van de soort operatie en uw gezondheidstoestand. De anesthesioloog houdt zoveel mogelijk rekening met uw eigen voorkeur, maar uw veiligheid staat voorop. 

Medicijngebruik

Tijdens uw bezoek aan de preoperatieve poli hoort u ook welke medicijnen u voor de operatie wel en niet kunt gebruiken. Als u diabetes hebt en insuline gebruikt, hebt u nog een afspraak met de internist.

Aanvullend onderzoek

De anesthesioloog kan het nodig vinden dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan. Meestal gaat het om bloedonderzoek of een hartfilmpje (ECG ). Ook kan de anesthesioloog u voor onderzoek verwijzen naar een andere specialist.

Gesprek intakeverpleegkundige

Na uw bezoek aan de preoperatieve poli (soms ervóór) hebt u een gesprek met een intakeverpleegkundige. Aan de orde komt:

 • wat u zelf kunt doen om de operatie zo veilig mogelijk te laten verlopen (zoals vanaf een bepaald moment niet meer eten of drinken of stoppen met medicijnen als de anesthesioloog daarover iets met u heeft afgesproken)
 • wat u op de opnamedag mee moet nemen naar het ziekenhuis
 • hoe lang u ongeveer opgenomen blijft
 • op welk telefoonnummer uw contactpersonen te bereiken zijn
 • of u na uw opname (thuis)zorg nodig hebt. (Als dat zo is, hebt u voor of tijdens uw opname een gesprek met een transferverpleegkundige. Deze zorgt ervoor dat alles goed geregeld is wanneer u het ziekenhuis weer verlaat.)

Ook krijgt u van de intakeverpleegkundige informatie over de algemene gang van zaken tijdens uw opname. 

Contact opnemen

Als u kort voor de opnamedatum erg verkouden bent, koorts hebt of een infectieziekte, wilt u dan contact opnemen met de preoperatieve poli? Het is namelijk mogelijk dat de operatie dan niet door kan gaan. Dit geldt ook als u na uw bezoek aan de preoperatieve poli te maken hebt gehad met ernstige gezondheidsproblemen waarvoor u bij een specialist bent geweest.

De preoperatieve poli is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0592) 32 56 80.