Slaapkliniek Noord-Nederland

 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 25
 • Afdelingsnummer: 61
 • Wachttijd
  5 weken
Slaapkliniek Noord-Nederland

Slaapkliniek Noord-Nederland

Slaap, we kunnen niet zonder. Al na een paar onderbroken nachten gaat ons concentratie- en reactievermogen achteruit. Als onze nachtrust langere tijd te wensen overlaat, kan dat tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. In dat geval kan het zinvol zijn om een bezoek te brengen aan Slaapkliniek Noord-Nederland. U kunt er terecht met slaapproblemen als:

 • snurken
 • ademstops
 • spierkrampen in de benen
 • moeite met inslapen of doorslapen
 • slaapstoornissen bij hartfalen

Team van specialisten

Binnen de Slaapkliniek Noord-Nederland werken allerlei specialisten samen: KNO-artsen, longartsen, neurologen, kaakchirurgen, cardiologen, psychologen en anesthesiologen. Zij hebben allemaal hun eigen deskundigheid op het gebied van slaapproblemen. Door te overleggen krijgen zij een volledig beeld van uw slaapprobleem en kunnen zij vaststellen wat voor u een geschikte behandeling is.

Eerste bezoek

Intakegesprek

Bij uw eerste bezoek aan de Slaapkliniek hebt u een intakegesprek met een verpleegkundige. Deze neemt een vragenlijst met u door die u thuis hebt ingevuld.

Vervolgens hebt u een afspraak met een KNO-arts. Deze onderzoekt of er afwijkingen zijn in het hoofd-halsgebied of de bovenste luchtweg die een rol kunnen spelen bij uw slaapprobleem.

Aan de hand van de uitkomsten van het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek bespreekt de KNO-arts met u welke vervolgonderzoeken voor u van belang zijn.

Slaapregistratie vóór het intakegesprek

Het kan nodig zijn dat er vóór uw eerste bezoek aan de Slaapkliniek een slaaponderzoek (slaapregistratie) wordt gedaan. Dit staat dan in de afspraakbrief die u krijgt voor het intakegesprek.

 

 

 

Ademstops

Om te weten of u OSAS hebt (obstructief slaapapneu syndroom) of een vernauwing in de bovenste luchtweg (UARS), is bijna altijd een slaaponderzoek (slaapregistratie) nodig.

Er is sprake van OSAS als u meer dan vijf keer per nacht een ademstop (apneu) hebt die tien seconden of langer duurt. In overleg met de longarts kunt u dan een CPAP krijgen: een masker dat vastzit aan een zuurstofpomp. U draagt het masker 's nachts, zodat u gewoon kunt doorademen en slapen.

Rijvaardigheid

OSAS kan invloed hebben op uw rijden. Hebt u OSAS, dan raden we u aan om advies te vragen aan het CBR. Meer informatie vindt u op www.cbr.nl

Snurken

Een veel voorkomend probleem is snurken (met of zonder OSAS). Met speciale slaaponderzoeken kan de KNO-arts zien wat de oorzaak is van het snurken. Vaak heeft het te maken met een vernauwing in de bovenste luchtweg. Om meer ruimte te maken, kan een operatie in de neus of keel nodig zijn.

Snurkbeugel (MRA)

Soms is een snurkbeugel een goede oplossing. Deze zorgt ervoor dat de onderkaak en de tong wat naar voren komen te staan. Daardoor is er meer ruimte voor de ademweg en wordt het snurken minder. De mondkaakchirurg beoordeelt of uw gebit en kaak geschikt zijn voor een snurkbeugel. 

Rusteloze benen

Misschien slaapt u slecht doordat u last hebt van kramp of schokken in uw benen. U kunt dan terecht bij de neuroloog.

De neuroloog is ook deskundig op het gebied van zeldzame aandoeningen zoals narcolepsie, een ziekte waarbij iemand overdag abnormaal slaperig is.

Moeite met inslapen of doorslapen

Het is mogelijk dat u moeilijk inslaapt of snel weer wakker wordt zonder dat er lichamelijke oorzaken zijn. U kunt dan een gesprek hebben met een medisch psycholoog.

De medisch psycholoog bekijkt samen met u hoe uw slaap- waakritme er uitziet en wat u eventueel kunt doen om hier verbetering in te brengen.

Hartfalen

Veel mensen met hartfalen krijgen te maken met slaapproblemen. Ook het omgekeerde geldt: iemand met slaapproblemen heeft een verhoogd risico op een hartziekte. Daarom kan het nodig zijn dat ook een cardioloog kijkt naar uw slaapprobleem.

Ingreep onder narcose

Om uw slaapprobleem op te lossen, is soms een ingreep onder narcose nodig, zoals een slaapendoscopie. U hebt dan een voorgesprek met een anesthesioloog om ervoor te zorgen dat de ingreep zo veilig mogelijk verloopt.

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de KNO-polikliniek. U kunt hen op verschillende manieren bereiken.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een app’je sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
 • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
 • U kunt bellen. De polikliniek is te bereiken op telefoonnummer (0592) 32 52 25, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

Is het dringend? 

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen! 

 

keeln10 - augustus 2020