Verpleegafdeling B1

Voor longpatiënten en neurologische patiënten

 • Openingstijden
  24 uur per dag; bij voorkeur na 11.00 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 55 17
 • Afdelingsnummer: Niet beschikbaar
Verpleegafdeling B1

Voorbereiding thuis

Als u van tevoren weet dat u wordt opgenomen, neem dan de volgende zaken mee:

 • uw patiëntenpas van het WZA
 • uw zorgverzekeringspas
 • uw identiteitskaart, rijbewijs of paspoort
 • een overzicht van de medicijnen die u gebruikt (op te vragen bij uw apotheek)
 • een voorbeeld van elk medicijn dat u gebruikt in de originele verpakking
 • oog­druppels, inhalatiesprays/ inhalator, anticonceptiepil, zalven en crèmes (andere medicijnen krijgt u van het ziekenhuis)
 • toiletspullen
 • een pyjama of shirt voor ’s nachts
 • makkelijke kleding voor overdag
 • schoenen of slippers met stroeve zolen
 • een ochtendjas of vest

Waardevolle spullen?

Het is onverstandig om veel geld, sieraden of waardevolle papieren mee te nemen. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Voorzieningen

Uw kamer

Er zijn een-, twee- en vierpersoonskamers. Op welke kamer u komt, hangt vooral af van uw gezondheidstoestand. Er zijn géén aparte kamers voor mannen en vrouwen.

Televisie en radio

Bij uw bed is een televisie. Hiermee kunt u ook radiozenders ontvangen. Om het geluid te kunnen horen, hebt u een koptele­foon nodig. Deze is voor 2,50 euro te koop bij het winkeltje in de hal (na sluitingstijd bij de receptie). Op het verpleegplein kunt u ook televisiekijken.

Telefoon

U mag uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u eventueel gebruikmaken van een telefoon van het ziekenhuis. Houd er bij het bellen rekening mee dat u uw kamergenoten niet hindert.

Internet

Op uw kamer kunt u gratis gebruikmaken van een draadloze internetverbinding (Wifi). Ook kunt u gratis internetten met een van de computers op het verpleegplein.

Stilteruimte

In de hal van het ziekenhuis is een stilteruimte. Hier kunt u naartoe gaan wanneer u daar behoefte aan hebt. De stilteruimte is dag en nacht open.

Geestelijk verzorger

Misschien vindt u het prettig om uw gevoelens en gedachten te delen met de geestelijk verzorger van het ziekenhuis. Deze is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. U kunt een verpleegkundige vragen een afspraak voor u te maken.

Rookvrij

Het WZA is een rookvrij ziekenhuis. In het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein mag u nergens roken.

Hoe ziet uw dag eruit?

Maaltijden

Tussen 7.30 en 8.30 uur krijgt u een ontbijt, tussen 12.00 en 13.00 uur een broodmaaltijd en tussen 17.00 en 18.00 uur een warme maaltijd. Er is altijd ruim keuze uit allerlei producten en gerechten.

Daarnaast is er in de ochtend, middag en avond een koffie- en theeronde. U kunt dan ook kiezen voor sap, fruit of een melkproduct.

 • Als u een bepaald dieet moet volgen, wordt daar natuurlijk rekening mee gehou­den. Mocht u speciale wensen hebben, bijvoorbeeld omdat u vegetariër bent, dan komen wij u daarin zoveel mogelijk tegemoet.
 • Hebt u een voedselallergie en wilt u weten of een bepaald product allergenen bevat? De voedingsassistent kan het voor u uitzoeken.

Medicijnrondes en meer

Om de drie uur ongeveer, overdag en ’s nachts, komt een verpleegkundige bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en de zorg te geven die u nodig hebt. Op vaste tijden worden er medicijnen rondgedeeld. De verpleegkundigen die de medicijnen ronddelen, moeten zich kunnen concentreren op hun werk en dragen daarom een blauw hesje met de tekst ‘Medicatieronde. Niet storen a.u.b.’

Afhankelijk van de reden van uw opname kunt u te maken krijgen met andere zorgverleners, zoals een fysio-therapeut of een diëtist. ’s Nachts maken de verpleegkundigen in ieder geval om de drie uur een ronde langs alle patiënten.

Pijnmeting en pijnbehandeling

Als u minder pijn hebt, is dat bevorderlijk voor uw herstel. Daarom komt er drie keer per dag een verpleegkundige bij u langs om te informeren hoeveel pijn u hebt. U wordt gevraagd uw pijn uit te drukken in een getal van 0 tot 10. Bij een cijfer van 4 of hoger worden er maatregelen genomen om de pijn beter te behandelen. Als u op andere momenten pijn hebt, kunt u dat natuurlijk ook altijd aangeven.

Bezoek

Alle dagen van de week kunt u op bepaalde tijden op uw kamer bezoek ontvangen. Als u niet aan bed gebonden bent, is er ook bezoek mogelijk buiten de officiële bezoektijden om. Voor de 'stroke unit' gelden afzonderlijke bezoektijden.

Informatie

Informatie over onderzoek en behandeling

Als u vragen hebt over uw gezondheidstoestand en eventuele onderzoeken of behandelingen, bespreek die dan met uw arts of verpleegkundige. Het is belangrijk dat u weet waar u aan toe bent en goed bent voorbereid op de dingen die gaan komen. Bovendien is voor ieder onderzoek en iedere behandeling uw toestemming nodig. Om te weten of u iets wel of niet wilt, moet u over de juiste informatie beschikken.

U kunt uw vragen voorleggen aan uw arts wanneer deze visite loopt. Ook is het mogelijk om op een ander moment een uitgebrei­der gesprek met uw arts te hebben, even­tueel in aanwezigheid van uw partner of een familielid. Als u behoefte hebt aan een gesprek, overleg dan met uw verpleegkundige of daarvoor een afspraak kan worden gemaakt.

Informatie aan uw contactpersoon

Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners geven alleen informatie over uw gezondheidstoestand aan uw contactpersoon. 

Inzage in uw patiëntendossier

Al uw medische gegevens staan in uw patiëntendossier. Als u uw dossier wilt inzien, is dat mogelijk in overleg met uw arts. Een kopie van uw dossier kunt u schriftelijk aanvragen bij de afdeling Medische Admi­nistratie. Bij uw aanvraag wordt u verzocht gebruik te maken van het ‘Aanvraagformulier kopie patiëntendossier’.

Bezoek

Alle informatie over bezoektijden, bezoekregels, service aan bezoekers vindt u op onze bezoekerspagina

Bij ontslag

Als uw arts van mening is dat u voldoende hersteld bent om weer naar huis te gaan, hoort u dat zo snel mogelijk.

Medicijnen

Als u na uw ontslag medicijnen moet gebruiken, kunt u deze krijgen bij de Wilhelmina apotheek in de hal van het zieken­huis. Uw eigen apotheek krijgt te horen om welke medicijnen het gaat.

Vervoer

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis is het de bedoeling dat u zelf vervoer regelt. Dit geldt ook voor een rolstoeltaxi. Alleen als er een ambulance nodig is, regelt het ziekenhuis dit. Als u geen eigen vervoer hebt en u bent aangewezen op een taxi, houd er dan rekening mee dat de kosten in de meeste gevallen niet vergoed wor­den door uw zorgverzekeraar. Om in aan­merking te komen voor een vergoeding van de kosten, hebt u een machtiging nodig van uw zorgverzekeraar.

Zorg na ontslag

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis zorg of hulpmiddelen nodig hebt, wordt dit voor u geregeld door een transfer­verpleegkundige. Van tevoren bespreekt deze met u (en uw naasten) voor welke voorzieningen u in aanmerking komt.

Goed om te weten

Co-assistenten en leerlingverpleegkundigen

Tijdens uw opname kunt u te maken krijgen met coassistenten (artsen in opleiding) en leerlingverpleegkundigen. Als u bezwaar hebt tegen hun aanwezigheid, wordt daar rekening mee gehouden.

Gebruik lichaamsmateriaal

Bloed of ander lichaamsmateriaal dat bij u wordt afgenomen, gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Eventueel restmate­riaal wordt geanonimiseerd verwerkt en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Hebt u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat doorgeven aan de medewerkers van het laboratorium. Anders gaat men ervan uit dat u uw instemming verleent.

Deelname aan enquête

Om te weten of u tevreden bent over de (medische) zorg in het WZA, sturen wij ieder jaar steekproefsgewijs aan 5.500 patiënten een vragenlijst. Het is dus mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname wordt benaderd om een vragenlijst in te vullen. Door deel te nemen helpt u ons om onze kwaliteit te verbeteren.

Vragen?

Het telefoonnummer van afdeling B1 is: (0592) 32 55 17. De afdeling is 24 uur per dag bereikbaar.

Als uw contactpersoon vragen heeft, kan deze altijd bellen. Het liefst na 11.00 uur 's morgens, maar eerder is ook mogelijk. 

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

neuro18 - april 2018