Verpleegafdelingen A2 en B2

Voor operatiepatiënten

 • Openingstijden
  24 uur per dag; bij voorkeur na 11.00 uur
 • Afspraak maken? Vragen? Afd. A2: (0592) 32 55 25/ 32 55 27
  Afd. B2: (0592) 32 55 30/ 32 55 32
 • Afdelingsnummer: 0
Verpleegafdelingen A2 en B2

Voorbereiding thuis

Medicijnen meenemen

Op de opnamedag hebt u na uw bezoek aan de afdeling Opname een gesprek met een apothekersassistente van de Wilhelmina Apotheek over uw medicijn­gebruik (ook als u op dat moment nog geen medicijnen gebruikt). Voor uw eigen veiligheid moeten wij precies weten welke medicij­nen u tijdens uw opname nodig hebt. Wij vragen u een overrzicht mee te nemen van de medicijnen die u gebruikt met een voorbeeld van elke medicijnsoort (in de verpakking). Eventueel kunt u een medicijnoverzicht opvragen bij uw apotheek.

Medicijnen die u thuis gebruikt, krijgt u tijdens uw opname van het ziekenhuis. Sommige medicijnen moet u zelf meenemen: oog­druppels, sprays, inhalatiemateriaal, zalven, crèmes en de anticonceptiepil.

Labformulier meenemen

Misschien is het nodig dat u op de opnamedag bloed laat prikken. Wilt u dan het labformulier meenemen dat u van uw specialist hebt gekregen?

Kleding en toiletbenodigdheden meenemen

Tijdens uw opname hebt u toiletspullen nodig, een pyjama of shirt voor ’s nachts, makkelijke kleding voor overdag en schoenen of slippers met stroeve zolen. Ook is het handig als u een ochtendjas of vest bij u hebt.

Waardevolle spullen?

Het is onverstandig om veel geld, sieraden of waardevolle papieren mee te nemen. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Voorafgaand aan de operatie verblijft u op de ‘nuchtere opname-afdeling’ (NOA). Dit is een ruimte op verpleegafdeling B2 waar alle voorbereidingen plaatsvinden die nodig zijn voor de operatie. Vanaf de NOA gaat u naar de operatieafdeling.

Na de operatie gaat u naar uw kamer op verpleegafdeling A2 of B2.

Voor uw persoonlijke spullen krijgt u op de NOA een tas. Deze brengen we naar de kamer waar u na uw operatie naartoe gaat.

Voorzieningen

Uw kamer

Op de verpleegafdeling zijn vierpersoonskamers. U kunt vrouwelijke en mannelijke kamergenoten hebben.

Televisie en radio

Bij uw bed is een televisie. Hiermee kunt u ook radiozenders ontvangen. Om het geluid te kunnen horen, hebt u een koptele­foon nodig. Deze is voor 2,50 euro te koop bij het winkeltje in de hal (na sluitingstijd bij de receptie). Op het verpleegplein kunt u ook televisiekijken.

Telefoon

U mag uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u eventueel gebruikmaken van een telefoon van het ziekenhuis. Houd er bij het bellen rekening mee dat u uw kamergenoten niet hindert.

Internet

Op uw kamer kunt u gratis gebruikmaken van een draadloze internetverbinding (Wifi). Ook kunt u gratis internetten met een van de computers op het verpleegplein.

Stilteruimte

In de hal van het ziekenhuis is een stilteruimte. Hier kunt u naartoe gaan wanneer u daar zelf behoefte aan hebt. De stilteruimte is dag en nacht open.

Geestelijk verzorger

Misschien vindt u het prettig om uw gevoelens en gedachten te delen met de geestelijk verzorger van het ziekenhuis. U kunt een verpleegkundige vragen een afspraak voor u te maken.

Roken

Er is een rookhokje op het voorterrein van het ziekenhuis. Verder is het WZA een rookvrij ziekenhuis. Ook het roken van e-sigaretten is niet toegestaan.

Hoe ziet uw dag eruit?

Maaltijden

Tussen 7.30 en 8.30 uur krijgt u een ontbijt, tussen 12.00 en 13.00 uur een broodmaaltijd en tussen 17.00 en 18.00 uur een warme maaltijd. Er is keuze uit allerlei producten en gerechten.

Daarnaast is er in de ochtend, middag en avond een koffie- en theeronde. U kunt dan ook kiezen voor sap, fruit of een melkproduct.

 • Als u een bepaald dieet moet volgen, houden we daar natuurlijk rekening mee. Als u speciale wensen hebt, bijvoorbeeld omdat u vegetariër bent, dan komen wij u daarin zoveel mogelijk tegemoet.
 • Hebt u een voedselallergie en wilt u weten of een bepaald product allergenen bevat? De voedingsassistent kan het voor u uitzoeken.

Medicijnrondes en meer

Om de drie uur ongeveer, overdag en ’s nachts, komt een verpleegkundige kijken hoe het met u gaat. Afhankelijk van het moment van de dag en uw gezondheidstoestand krijgt u medicijnen, wordt uw operatiewond verzorgd en worden uw bloeddruk en temperatuur gemeten. (De verpleegkundigen die de medicijnen ronddelen, moeten zich kunnen concentreren op hun werk en dragen daarom een blauw hesje met de tekst ‘Medicatieronde. Niet storen a.u.b.’)

Pijnmeting en pijnbehandeling

Het is belangrijk dat u bij het ademen, bewegen en hoesten niet gehinderd wordt door pijn. Daarom komt er drie keer per dag een verpleegkundige bij u langs om te vragen hoeveel pijn u hebt. Als dat nodig is, worden er maatregelen genomen om de pijn beter te behandelen. Als u op andere momenten pijn hebt, is het goed om dat ook aan te geven.

Bezoek

Alle dagen van de week kunt u op uw kamer bezoek ontvangen tussen 15.30 en 17.00 uur en tussen 18.30 en 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen is er een extra bezoekuur van 10.30 tot 11.30 uur. Als u niet aan bed gebonden bent, is er ook bezoek mogelijk buiten de officiële bezoektijden om.

Informatie

Informatie over onderzoek en behandeling

Als u vragen hebt over uw gezondheidstoestand en eventuele onderzoeken of behandelingen, bespreek die dan met uw arts of verpleegkundige. Het is belangrijk dat u weet waar u aan toe bent en goed bent voorbereid op de dingen die gaan komen. Bovendien is voor ieder onderzoek en iedere behandeling uw toestemming nodig. Om te weten of u iets wel of niet wilt, moet u over de juiste informatie beschikken.

U kunt uw vragen voorleggen aan uw arts wanneer deze visite loopt. Ook is het mogelijk om op een ander moment een uitgebrei­der gesprek met uw arts te hebben, even­tueel in aanwezigheid van uw partner of een familielid. Als u behoefte hebt aan een gesprek, overleg dan met uw verpleegkundige of daarvoor een afspraak kan worden gemaakt.

Informatie aan uw contactpersoon

Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners geven alleen informatie over uw gezondheidstoestand aan uw contactpersoon. 

Inzage in uw patiëntendossier

Al uw medische gegevens staan in uw patiëntendossier. In MijnWZA vindt u uw gegevens vanaf 1 juli 2018. Wilt u gegevens inzien van vóór 1 juli 2018 of maakt u geen gebruik van MijnWZA, dan kunt u voor het inzien van uw dossier een afspraak maken met uw arts. U kunt ook een kopie van uw dossier aanvragen bij de afdeling Medische Admi­nistratie van het WZA. 

Bezoekregels

Alle dagen van de week kunt u op uw kamer bezoek ontvangen:

 • tussen 15.30 en 17.00 uur
 • tussen 18.30 en 20.00 uur

In het weekend en op feestdagen is er een extra bezoekuur van 10.30 tot 11.30 uur.

Als u niet aan bed gebonden bent, kunt u uw bezoek op het verpleegplein ontvangen. Dit kan buiten de officiële bezoektijden om.

Twee bezoekers

Voor uw eigen rust en de rust van eventuele kamergenoten mag u op uw kamer niet meer dan twee bezoekers tegelijk ontvangen. Om het bezoek te coördineren, kan het handig zijn om gebruik te maken van www.ziekenhuisplanner.nl.

Onderzoek en behandeling

Het is mogelijk dat er tijdens de bezoekuren toch een onderzoek of behandeling gedaan wordt.

Dranken en etenswaren

Uw bezoek kan geen eten of drinken meenemen dat koel bewaard moet blijven.

Automaat, koffiecorner, restaurant

Als uw bezoek iets wil eten of drinken, zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Tegen betaling van 1 euro is er koffie of thee verkrijgbaar uit de koffieauto­maat op het verpleegplein.
 • In de centrale hal is een koffiecorner. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.30 uur en in het weekend van 10.30 tot 20.30 uur.
 • Restaurant ‘De Pleisterplaats’ is geopend op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur en in het weekend van 17.00 tot 19.00 uur.

Bij ontslag

Als uw arts van mening is dat u voldoende hersteld bent om weer naar huis te gaan, hoort u dat zo snel mogelijk.

Medicijnen

Als u na uw ontslag medicijnen moet gebruiken, kunt u deze krijgen bij de Wilhelmina apotheek in de hal van het zieken­huis. Uw eigen apotheek krijgt te horen om welke medicijnen het gaat.

Vervoer

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis is het de bedoeling dat u zelf vervoer regelt. Dit geldt ook voor een rolstoeltaxi. Alleen als er een ambulance nodig is, regelt het ziekenhuis dit. Als u geen eigen vervoer hebt en u bent aangewezen op een taxi, houd er dan rekening mee dat de kosten in de meeste gevallen niet vergoed wor­den door uw zorgverzekeraar. Om in aan­merking te komen voor een vergoeding van de kosten, hebt u een machtiging nodig van uw zorgverzekeraar.

Zorg na ontslag

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis zorg of hulpmiddelen nodig hebt, wordt dit voor u geregeld door een transfer­verpleegkundige. Van tevoren bespreekt deze met u (en uw naasten) voor welke voorzieningen u in aanmerking komt.

Goed om te weten

Co-assistenten en leerlingverpleegkundigen

Tijdens uw opname kunt u te maken krijgen met co-assistenten (artsen in opleiding) en leerlingverpleegkundigen. Als u bezwaar hebt tegen hun aanwezigheid, houden we daar rekening mee.

Gebruik van beeldmateriaal

Tijdens een kijkoperatie kan uw arts het nuttig vinden om beeldopnamen te maken, in het belang van uw behandeling of voor onderwijsdoeleinden. Als u toestemming geeft voor de operatie, nemen we aan dat u geen bezwaar hebt tegen het maken van beeldopnamen tijdens de operatie.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Bloed of ander lichaamsmateriaal dat bij u wordt afgenomen, gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Eventueel restmate­riaal wordt geanonimiseerd verwerkt en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Hebt u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat doorgeven aan de medewerkers van het laboratorium. Anders gaan we ervan uit dat u uw instemming verleent.

Kwaliteit en tevredenheid

Om te weten of u tevreden bent over de (medische) zorg in het WZA, sturen wij ieder jaar steekproefsgewijs aan 5.500 patiënten een vragenlijst. Het is dus mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname wordt benaderd om een vragenlijst in te vullen. Door deel te nemen helpt u ons om onze kwaliteit te verbeteren.

Contactpersonen

Telefonisch contact meteen na de operatie

Na een operatie neemt de arts die heeft geopereerd of een verpleegkundige van de operatieafdeling zo snel mogelijk contact op met uw contactpersoon om hem op de hoogte te brengen van het verloop van de operatie.

Ook krijgt uw contactpersoon een telefoontje als u weer terug bent op de verpleegafdeling. 

Telefonisch contact tijdens de opname

Als uw contactpersoon wil weten hoe het met u gaat, kan hij u rechtstreeks bellen. Als u niet te bereiken bent kan uw contactpersoon bellen naar het algemene nummer van afdeling A2, (0592) 32 55 25/32 55 27. Het liefst na 11.00 uur ’s morgens, maar eerder mag ook. Afdeling A2 is 24 uur per dag bereikbaar. 

Vragen?

Het telefoonnummer van afdeling A2 is: (0592) 32 55 25/ 32 55 27. Afdeling A2 is 24 uur per dag te bereiken.

Een contactpersoon kan altijd bellen naar de verpleegafdeling. Het liefst na 11.00 uur ’s morgens, maar het mag ook eerder. 

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

chiru27 - orth04 - juni 2019