Verpleegafdelingen A2 en B2

Voor operatiepatiënten en cardiologiepatiënten

 • Openingstijden
  U kunt ons 24 uur per dag telefonisch bereiken. Verpleegafdeling A2: (0592) 32 55 25 of 32 55 27 Verpleegafdeling B2: (0592) 32 55 30 of 32 55 32
 • Afspraak maken? Vragen?
Verpleegafdelingen A2 en B2

Opname als u voor een operatie komt

Als u voor een operatie naar het ziekenhuis gaat en in ieder geval één nacht moet blijven, wordt u meestal opgenomen op verpleegafdeling A2 of B2. Welke afdeling staat in uw opnamebrief.

 • A2: Vooral patiënten van orthopedie, urologie, kaakchirurgie en kno.
 • B2: Vooral patiënten van (plastische) chirurgie, gynaecologie en cardiologie. 

Voorbereiding

Wilt u op de dag van opname het volgende meenemen:

 • Uw patiëntenpas van het WZA.
 • Uw zorgverzekeringspas.
 • Uw identiteitskaart (ID), rijbewijs of paspoort.
 • Misschien is het nodig dat u op de opnamedag bloed laat prikken. Wilt u dan het labformulier meenemen dat u van uw specialist hebt gekregen?
 • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit kunt u opvragen bij uw apotheek.
 • Een voorbeeld van elk medicijn dat u gebruikt in de originele verpakking.
 • Oogdruppels, inhalator, anticonceptiepil, zalven en crèmes die u dagelijks gebruikt.
 • Toiletspullen.
 • Een pyjama of shirt voor ’s nachts.
 • Makkelijke kleding voor overdag, eventueel een ochtendjas of vest.
 • Schoenen of slippers met stroeve zolen.

Geld en waardevolle spullen
Laat sieraden of andere waardevolle spullen thuis en neem niet te veel geld mee. Op uw kamer hebt u géén eigen kast die u op slot kunt doen. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Inschrijving en NOA

Van tevoren wordt met u afgesproken hoe laat u komt en of u bloed laat prikken.

 • Vóór 7.30 uur meldt u zich bij de receptie om u in te laten schrijven. Daarna gaat u naar de Nuchtere Opname-afdeling (NOA). Als u bloed moet laten prikken, gebeurt dat op de NOA
 • Na 7.30 uur meldt u zich bij de afdeling Opname om u in te laten schrijven. Vervolgens gaat u naar de NOA. Als u bloed moet laten prikken, gaat u eerst naar het laboratorium en daarna naar de NOA. 

Op de NOA doet een verpleegkundige alle voorbereidingen voor de operatie. Vanaf de NOA gaat u naar de operatieafdeling.

Een verpleegkundige van de NOA brengt uw spullen naar de kamer waar u na de operatie naartoe gaat. In verband daarmee vragen we u om op de opnamedag alleen mee te nemen wat u echt nodig hebt. Wilt u uw bezoek vragen om de rest van uw spullen en kleren mee te nemen?

Opname cardiologiepatiënten

De meeste cardiologiepatiënten op verpleegafdeling B2 worden met spoed opgenomen. U kunt zich dan niet voorbereiden op de opname. Uitzondering zijn de patiënten die voor een geplande dagopname komen. U hebt dan op de polikliniek Cardiologie informatie gekregen over de voorbereiding en de ingreep.  

Als u speciale zorg nodig hebt omdat de functie van uw hart is verstoord, komt u op de afdeling Hartbewaking (CCU). 

 

 

Uw contactpersoon

Als u wordt opgenomen, vraagt de verpleegkundige aan u wie uw contactpersoon is. Dit is bijvoorbeeld uw partner, familielid of naaste. 

Om zorgvuldig met u privacy om te gaan, geven artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners alleen informatie over uw gezondheid en welbevinden aan uw contactpersoon. Van uw contactpersoon verwachten we dat deze de informatie, als het nodig is, doorgeeft aan overige familieleden en betrokkenen.

Telefonisch contact meteen na de operatie

Na een operatie neemt de arts die heeft geopereerd of een verpleegkundige van de operatieafdeling zo snel mogelijk contact op met uw contactpersoon om hem op de hoogte te brengen van het verloop van de operatie. Ook krijgt uw contactpersoon een telefoontje als u weer terug bent op de verpleegafdeling. 

Telefonisch contact tijdens de opname

Als uw contactpersoon wil weten hoe het met u gaat, kan hij u rechtstreeks bellen. Als u niet te bereiken bent kan uw contactpersoon bellen naar het algemene nummer van de afdeling. Het liefst na 11.00 uur ’s morgens, maar eerder mag ook. De verpleegafdeling is 24 uur per dag bereikbaar. 

Informatie

Informatie over onderzoek en behandeling

Als u vragen hebt over uw gezondheid, eventuele onderzoeken of behandelingen, bespreek die dan met uw arts of verpleegkundige. Het is belangrijk dat u weet waar u aan toe bent en goed bent voorbereid op de dingen die gaan komen. Bovendien is voor ieder onderzoek en iedere behandeling uw toestemming nodig. Om te weten of u iets wel of niet wilt, moet u over de juiste informatie beschikken.

U kunt uw vragen voorleggen aan uw arts wanneer deze visite loopt. Ook is het mogelijk om op een ander moment een uitgebrei­der gesprek met uw arts te hebben, even­tueel in aanwezigheid van uw partner of een familielid. Als u behoefte hebt aan een gesprek, overleg dan met uw verpleegkundige of daarvoor een afspraak kan worden gemaakt.

Co-assistenten en leerlingverpleegkundigen

Tijdens uw opname kunt u te maken krijgen met co-assistenten (artsen in opleiding) en leerlingverpleegkundigen. Als u bezwaar hebt tegen hun aanwezigheid, houden we daar rekening mee.

Inzage in uw patiëntendossier

Al uw medische gegevens staan in uw patiëntendossier. In MijnWZA staan uw gegevens vanaf 1 juli 2018. Wilt u gegevens inzien van vóór 1 juli 2018 of maakt u geen gebruik van MijnWZA, dan kunt u voor het inzien van uw dossier een afspraak maken met uw arts. U kunt ook een kopie van uw dossier aanvragen bij de afdeling Medische Admi­nistratie van het WZA. 

Gebruik van beeldmateriaal

Tijdens een kijkoperatie kan uw arts het nodig vinden om beeldopnamen te maken, in het belang van uw behandeling of voor onderwijsdoeleinden. Als u toestemming geeft voor de operatie, nemen we aan dat u geen bezwaar hebt tegen het maken van beeldopnamen tijdens de operatie.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Bloed of ander lichaamsmateriaal dat bij u wordt afgenomen, gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Eventueel restmate­riaal wordt anoniem (zonder uw naam of gegevens) verwerkt en gebruikt. Bijvoorbeeld voor het testen van meetapparatuur. Hebt u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat doorgeven aan de medewerkers van het laboratorium. Anders gaan we ervan uit dat u uw instemming verleent.

Voorzieningen

Uw kamer

Op de verpleegafdeling zijn vierpersoonskamers. U kunt vrouwelijke en mannelijke kamergenoten hebben.

Televisie 

Bij uw bed is een televisie. Om het geluid te kunnen horen, hebt u een koptele­foon nodig. Deze is voor 2,50 euro te koop bij het winkeltje in de hal (na sluitingstijd bij de receptie). Op het verpleegplein kunt u ook televisiekijken.

Telefoon

U mag uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u eventueel gebruikmaken van een telefoon van het ziekenhuis. Houd er bij het bellen rekening mee dat u uw kamergenoten niet hindert.

Internet

Op uw kamer kunt u gratis gebruikmaken van een draadloze internetverbinding (Wifi). Ook kunt u gratis internetten met een van de computers op het verpleegplein.

Stilteruimte

In de hal van het ziekenhuis is een stilteruimte. Hier kunt u naartoe gaan wanneer u daar zelf behoefte aan hebt. De stilteruimte is dag en nacht open.

Geestelijk verzorger

Misschien vindt u het prettig om uw gevoelens en gedachten te delen met de geestelijk verzorger van het ziekenhuis. U kunt een verpleegkundige vragen een afspraak voor u te maken.

Rookvrij

Het WZA is een rookvrij ziekenhuis. In het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein mag u nergens roken.

Hoe ziet uw dag eruit?

Maaltijden

Tussen 7.30 en 8.30 uur krijgt u een ontbijt, tussen 12.00 en 13.00 uur een broodmaaltijd en tussen 17.00 en 18.00 uur een warme maaltijd. Er is keuze uit allerlei producten en gerechten.

Daarnaast is er in de ochtend, middag en avond een koffie- en theeronde. U kunt dan ook kiezen voor sap, fruit of een melkproduct.

 • Als u een bepaald dieet moet volgen, houden we daar natuurlijk rekening mee. Als u speciale wensen hebt, bijvoorbeeld omdat u vegetariër bent, dan komen wij u daarin zoveel mogelijk tegemoet.
 • Hebt u een voedselallergie en wilt u weten of een bepaald product allergenen bevat? De voedingsassistent kan het voor u uitzoeken.

Medicijnrondes en meer

Om de drie uur ongeveer, overdag en ’s nachts, komt een verpleegkundige kijken hoe het met u gaat. Afhankelijk van het moment van de dag en uw gezondheidstoestand krijgt u medicijnen, wordt uw operatiewond verzorgd en worden uw bloeddruk en temperatuur gemeten.
De verpleegkundigen die de medicijnen uitdelen, moeten zich concentreren op hun werk. Daarom dragen ze een blauw hesje met de tekst ‘Medicatieronde. Niet storen a.u.b.’

Pijnmeting en pijnbehandeling

Het is belangrijk dat u bij het ademen, bewegen en hoesten niet gehinderd wordt door pijn. Daarom komt er drie keer per dag een verpleegkundige bij u langs om te vragen hoeveel pijn u hebt. Als dat nodig is, worden er maatregelen genomen om de pijn beter te behandelen. Ook als u op andere momenten pijn hebt, is het belangrijk dat u dit aangeeft.

Bezoek

Alle informatie over bezoektijden, bezoekregels, service aan bezoekers vindt u op onze bezoekerspagina

Bij ontslag

Als uw arts van mening is dat u voldoende hersteld bent om weer naar huis te gaan, hoort u dat zo snel mogelijk.

Medicijnen

Als u na uw ontslag medicijnen moet gebruiken, kunt u deze krijgen bij de Wilhelmina apotheek in de hal van het zieken­huis. Uw eigen apotheek krijgt te horen om welke medicijnen het gaat.

Vervoer

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis is het de bedoeling dat u zelf vervoer regelt. Dit geldt ook voor een rolstoeltaxi. Alleen als er een ambulance nodig is, regelt het ziekenhuis dit. Als u geen eigen vervoer hebt en u bent aangewezen op een taxi, houd er dan rekening mee dat de kosten meestal niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Om in aan­merking te komen voor een vergoeding van de kosten, hebt u een machtiging nodig van uw zorgverzekeraar.

Zorg na ontslag

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis zorg of hulpmiddelen nodig hebt, wordt dit voor u geregeld door een transfer­verpleegkundige. Van tevoren bespreekt deze met u (en uw naasten) voor welke voorzieningen u in aanmerking komt.

Vragen?

Als u vragen hebt tijdens de opname, kunt u deze het beste bespreken met een verpleegkundige.

Uw contactpersoon kan altijd bellen naar de verpleegafdeling. Het liefst na 11.0 uur 's morgens, maar het mag ook eerder. De afdeling is 24 uur per dag bereikbaar.

 • verpleegafdeling A2: (0592) 32 55 25 of 32 55 27
 • verpleegafdeling B2: (0592) 32 55 30 of 32 55 32